Fortælling i skolen


Skolegruppen arbejder for at få mere fortælling ind i skolerne.

Vores formål:

  • At få fortælling ind i børnehavernes og skolernes læreplaner
  • At samle dokumentation om fortællingen som moderne middel til læring og udvikling

Vi er ikke i tvivl om, at den mundtlige fortælling udvikler retoriske og narrative kompetencer. Vi er derfor heller ikke i tvivl om, at fortælling skal have en naturlig plads i skolens undervisning. Men skriftlighed er i højsædet, og mange er tøvende over for fortællingen: Hvordan griber vi det an? Hvordan kan jeg lære at fortælle? Kan mine elever lære det? Hvor er der kurser? Hvor er der god litteratur?

Det er vigtigt at samle kortfattet og præcis og relevant viden, for lærere er travle mennesker, der har brug for nem adgang til info.
Se inspirationsmateriale herunder

Pia Sigmund er tovholder i gruppen. Kontakt: piasigmund(snabela)mail.dk

OBS! Skolegruppen ligger pt. i dvale.