Folkemindesamlinger

Under overskriften Folkemindesamlinger samler vi bogtitler og kilder om folkeeventyr og -fortællinger. Vi begynder med Evald Tang Kristensen, men vil gerne vise vej til flere. Sig til, hvis du kan hjælpe

Kilder til Evald Tang Kristensen

A. Biografisk materiale

Et godt sted at starte er på Det Kongelige Bibliotek

Palle Ove Christiansen: De Forsvundne – Hedens sidste fortællere (Gads Forlag 2011) Etnolog og historiker Palle Ove Christiansen har i nutiden gentaget Tang Kristensens fodrejse ud på den jyske hede i efteråret 1873 til småkårsfolk for at hente folkeminder. Et enestående værk om ETK og hans meddelere – med fint billedstof.

Ole Bergh: Til fods med Evald Tang Kristensen (Gyldendal 1989) En god og grundig biografi med omfattende beskrivelser af ETK’s livsværk.

B. Nyere gennemskrevne udgivelser af ETK’s værker

Annemarie Krarup (tekst) & Mats Rehnmann (illustrationer): Skamløse eventyr (Vandkunsten 2018) Et saftigt udvalg af Tang Kristensens erotiske eventyr genfortalt i et nutidigt sprog)

Vibeke Arndal: Eventyr fra Jylland 1-3 (Odense Universitetsforlag 1998) En nudansk gengivelse af Tang Kristensens oprindelige udgivelser.

Leif Varmark: Kvindeeventyr 1-2 (Politisk Revy 1994-95) 

Leif Varmark: Skrækeventyr for Børn og Voksne (Politisk Revy 1994) Varmarks tekster stammer hovedsageligt fra ETK, men der er også  enkelte andre kilder.

Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen: Skattegraveren (Dansklærerforeningen 1983) En samling til undervisningsbrug, tematisk opdelt og forsynet med efterskrift.

C. Ældre udgivelser

Æventyr fra Jylland, 1895

Danske Dyrefabler og Kjæderemser, 1896

Danske Børnerim, Remser og lege, 1896

På Wikipedia findes desuden mange henvisninger til digitaliserede udgaver af ETK’s viser, sagn og eventyr.

D. Billedmateriale og præsentation af meddelere

Evald Tang Kristensen og Peter Olsen: Gamle Kildevæld (Arnold Busck 1981) Enestående fotodokumentationer og præsentationer af ETK’s meddelere.

Samlet og skrevet af Anna Grethe Bech

Gør noget godt for dig selv i dag

Bliv medlem af Fortællere i Danmark