Internationalt samarbejde

Fortællere i Danmark tager aktivt del i internationalt samarbejde. Vi har en god kontakt til de andre nordiske landes foreninger for fortælling, og vi arbejder kontinuerligt på at styrke samarbejdet mellem landene i Norden og Baltikum.

Fortællere i Danmark er medlem af FEST (Federation of European Storytellers), hvor vi henter og bringer inspiration til hinanden og løfter i flok for at sikre den mundtlige fortællings udbredelse og udvikling.

Federation of European Storytelling (FEST) er et internationalt netværk af organisationer, netværk og sammenslutninger, der er aktive inden for mundtlig historiefortælling.
FEST har 99 medlemsorganisationer i 28 forskellige lande. Det er fortælleforeninger, festivalarrangører, fortælletræningscentre, lokale myndigheder, akademier, gymnasier, universiteter, kulturcentre eller biblioteker, alle med en særlig interesse for mundtlig historiefortælling.
FEST sigter mod at styrke verden af mundtlig historiefortælling gennem deling, læring og relationsopbygning.
FEST ønsker at øge synligheden og anerkendelsen af mundtlig fortælling som scenekunst.
FEST har fokus på faglig udvikling af den mundtlige fortæller som udøvende kunstner og som professionel udbyder af mundtlig fortælling i andre (kulturelle) sektorer.
FEST ønsker at løfte den europæiske dimension af mundtlige fortællearrangementer og transnationalt samarbejde i sektoren samt opbygge en 'kultur for historiefortælling' (publikumsudvikling).
FEST understøtter mobiliteten for mundtlige historiefortællere og organisationspersonale gennem konferencer, træningsaktiviteter, festivaler og mentorskab.

FEST image Gemilerrr

FEST støtter den mundtlige fortælling via:

» Levering af data, forskning, eksempler på god praksis,...

» Effektive internationale kommunikations-, netværks- og delingsstrukturer

» Synergi med andre kunstformer, forbindelse med andre netværk og sektorer (uddannelse, kulturarv, turisme, social sektor …)

» Et internationalt bindeled mellem europæiske og ikke-europæiske fortælleorganisationer

» En rådgivende struktur inden for historiefortælling for de europæiske institutioner samt UNESCO og andre relevante organer.

FEST beskæftiger sig ikke med at promovere den enkelte historiefortæller.

Gør noget godt for dig selv i dag

Bliv medlem af Fortællere i Danmark