Interessegrupper

Er der et særligt aspekt som fortæller, der har din interesse? Måske ved du allerede en masse om området, og vil gerne dele ud af din erfaring? Måske vil du gerne blive klogere på et område?

Du kan selv definere din interesse og søge andre, der vil med i en gruppe – stor eller lille.

Måske har du lyst til at blive klogere på, hvordan man søger midler til at lave fortællearrangementer?
Måske har du lyst til at dele erfaring i hvordan man fortæller for demensramte?
Måske har du lyst til at finde ud af, hvordan man kan arbejde med sårbare unge og fortælling?
Måske har du lyst til at vide mere om PR?
Måske har du lyst til at arbejde med fortælling i det tværkulturelle?
Måske har du et helt andet fokuspunkt, du gerne vil arbejde med og måske kan du  finde et fordybelsesfællesskab i FIDA. Du har i hvert tilfælde muligheden for at bruge et netværk af meget alsidige fortællere.

Som forening lever vi i kraft af medlemmers interesser og initiativer. Vi fungerer i et samspil, hvor vi giver og modtager. Alt det arbejde man lægger ind i en interessegruppe kommer både en selv og andre medlemmer til gavn og glæde.

En interessegruppe er selvkørende og vælger selv arbejdsform og måden at mødes på.

Viden om fortælling

Ved at sætte plads af til videndeling, lægger vi op til, at du deler ud af din erfaring med at fortælle, med at organisere, med at samle en fortællekreds, med at øve, med at skaffe jobs, med at finde lærere og uddannelser. Vi lægger også gerne plads til dokumentation i form af tekst, lyd, video, foto, tryksager, plakater med mere.  Og hvis du har det hele i hovedet, så fortæl!

Tag kontakt med interessegruppen, så aftaler vi nærmere.
Pia Sigmund
Carsten Legaard

Fortælling i skolen

Mundtlig fortælling har et væld af positive kvaliteter. Fortælling i Skolen arbejder på, at fortælling skal indgå som en naturlig del af hver eneste skoletime, og at både lærere og elever fortæller.

Kontaktperson: Pia Sigmund

Fortælling og førskolebørn

Gruppen for fortælling for og med børn i alderen 0-6 år er først og fremmest en netværksgruppe.
Meld dig ind i gruppen, hvis du gerne vil deltage i (online) møder, hvor vi erfaringsudveksler. Møderne kan have et tema, de kan være med en oplægsholder eller de kan være fri leg med deling af tips og tricks og gode ideer.
Tovholdere er Helle Janke, Svinninge, Vestsjælland, blaasolstories@gmail.com, www.hellejanke.dk og
Steffen Sommerstedt, Kostræde Banker, Sydsjælland, steffen@aspendos.dk www.aspendos.dk

Fredsfortælling

Der er taget initiativ til en interessegruppe for fredsfortællinger. Gruppen består lige nu af Bodil Rahbek Jensen, Erik Jensby og Karsten Mathiasen. Andre er også velkomne. Gruppen ønsker at gøre FN´s fredsdag 21. September til en FREDSFORTÆLLEDAG. Den idé bakker FIDA op om. Interessegruppen opfordrer alle fortællere, der har lyst til det, til at lave arrangementer med fortælling med temaet “fred”, ligesom vi fejrer verdensfortælledagen den 21. marts. Det er initiativtagernes håb, at fredsfortælledagen med tiden også igen kan blive et internationalt event. Det var det fra starten i 2010, som det er dokumenteret på facebooksiden Storytelling Peace One Day. På www.tilgivelse.dk deler vi relevante fortællinger, som alle gerne må bruge af.

Kontakt til fredsfortælle interesse gruppen: Karsten Mathiasen, tlf 23610315, cirkus@bella-donna.dk

Månedens fortæller

Det er muligvis mere et udvalg end en interessegruppe. Men en ting er sikkert: Vi er en lille gruppe, der interesserer sig for andre fortællere og deres forskelligheder. Når man inviteres af udvalget til at blive månedens fortæller, får man en unik mulighed for at sætte ord på sig selv som fortæller, og vi får en mulighed for at præsentere et bredt udsnit af de mange fortællere, der findes i hele Danmark  og udenfor landets grænser i og med, at vi et par gange om året spørger udenlandske fortællere, om de vil deltage.

Gruppen/udvalget har eksisteret siden 2013 og første Månedens Fortæller blev udnævnt 1. januar 2014. Der har været skiftende medlemmer gennem årene. Den nuværende gruppe består af Jesper La Cour, Marlena Porat og Conny Radza.

Fortælling i skolen

- Hvem, hvad, hvor og hvordan

pia sigmund fortælling i skolen

Gør noget godt for dig selv i dag

Bliv medlem af Fortællere i Danmark