Fortællekredse

Fortællere i Danmark har for tiden 11 fortællekredse som gruppemedlemmer. Kredsene er vidt forskellige. Nogle har 25 år på bagen, andre er helt nye. De har fokus på 

forskellige ting, men fælles for medlemmerne er, at de gerne vil ud og fortælle, og at de bruger deres kreds til at dygtiggøre sig udi kunsten at fortælle en god historie. Herunder 

kan du se, hvor der er en fortællekreds i nærheden af dig – hvor du kan blive fortællende medlem, eller ”bare” komme til deres arrangementer.

Fortællekredse 1
Fortællekredse 2

Randers Fortællerne har en historie, der går helt tilbage til 1992, hvor Danmarks første fortællefestival fandt sted i Randers. Lige siden har vi samarbejdet med en række institutioner og organisationer i Randers: Randers Kommune, Randers Bibliotek, Museum østjylland, Randers Kunstmuseum, Randers Lokalhistorisk arkiv, Værket, Underværket, FOF, AOF, Børnekultur Ugen, Randers Regnskov, Randers Amts Historiske Samfund, Forsamlingshusene i Randers Kommune, Skolerne, Kulturelt Samvirke, Foreningen Norden, Cityforeningen, Foreningen Houmeden samt byens caféer.

Vi har deltaget i fortællefestivaler i Sagnlandet Lejre og Moesgård Museum i århus. Vi er tilknyttet og samarbejder med flere østjyske fortællergrupper og andre fortællergrupper i Danmark og afholder og deltager i kurser for at dygtiggøre os.

Du kan læse mere om Randers Fortællerne på hjemmesiden og i bestyrelsens beretning om et besøg hos Randers Fortællerne


Fortællere i Østjylland

I Fortællere i Østjylland mødes vi omkring glæden ved den mundtlige fortælling. Der er ingen krav til genrer, så nogle medlemmer fortæller litterære fortællinger, eventyr eller myter, mens andre skaber sine egne fortællinger, hvad enten det er ud fra erindringer eller fri fantasi og pure opspind. Nogle foretrækker at fortælle for voksne og andre for børn – og nogle fortællere kaster sig ud i det hele!

Sammen arbejder vi for at udbrede den mundtlige fortællekunst, ved at arrangere fortællecaféer, saloner m.m.  Vi kommer gerne og fortæller ved andres arrangementer og har fortalt på folkeskoler, efterskoler, højskoler, i børnehaver, på biblioteker, museer, sognegårde, plejehjem, caféer, i dagligstuer, baggårde og skovbryn.

Foreningen er for både nybegyndere og øvede, og vi afholder workshops og fortælleværksteder for dem, der ønsker at arbejde med sig selv som fortæller. Foreningens hjemmeside: www.fortaellereiostjylland.dk


Fortællekredse 3

VESTJYLLANDS FORTÆLLERE hører ind under foreningen Vestjyske Fortællespor, der har som formål at afholde den årlige fortællefestival på Nr. Vosborg samt at tage vare på og udvikle den mundtlige fortælling og styrke fortællemiljøet i Midt- og Vestjylland. Fortællegruppen mødes til fortælleværksted ca. en gang om måneden i Holstebro, hvor der øves og udveksles erfaringer.
Gruppen vil også stå for fortællearrangementer, hvor der inviteres publikum. Derudover fortæller de enkelte medlemmer enten hver for sig eller i mindre grupper på skoler, biblioteker, i foreninger, sognehuse og mange andre steder.

Gruppen kan kontaktes via hjemmesiden eller på mail til vestjyllands.fortaellere@gmail.com.


Odins Ravne logo

ODINS RAVNE er en forening af fortælleglade mennesker i Vestsjælland. Vi mødes engang om måneden og fortæller og lytter.

Vi fortæller alt: selvoplevede historier – eventyr – sagn –  myter – skrøner – genfortællinger fra verdenslitteraturen. Vi fortæller både for børn og voksne.

Vi tager med glæde ud til en fortælleaften/-eftermiddag på biblioteker, i foreninger, institutioner, klubber og museer.

Se en nærmere præsentation af os på www.odinsravne.dk

Og her er bestyrelsens indtryk fra et besøg hos Odins Ravne i 2023


Odense Fortællekreds logo

ODENSE FORTÆLLEKREDS er med stiftelsesåret 1997 blandt de ældste i landet. Fra begyndelsen har vægten ligget på en bred tilgang – at alle skal have mulighed for at fortælle en historie. Der blev oprettet øvecirkler, så alle interesserede kunne få mulighed for at prøve deres fortællinger af i den trygge ramme, før man gik ud og fortalte i det offentlige rum. Øvecirklerne eksisterer endnu i bedste velgående. Det brede fokus har betydet, at der er opstået et rigtig godt kammeratskab og et stort netværk blandt fortællerne. De har også medført, at fortællerne i Odense og på Fyn har udviklet sig i mange forskellige retninger, lige fra topprofessionelle fortællere, til mennesker der hellere fortæller ved intime dagligstuefortællinger.

odensefortaellekreds.dk

Her kan du læse en aktuel status på Odense Fortællekreds fra medlemmer af FIDAs bestyrelse


Svendborg FortælleVærksted

To bestyrelsesmedlemmer har besøgt Svendborg Fortælleværksted. Her er deres indtryk

SVENDBORG FORTÆLLEVÆRKSTED er et åbent værksted. Det består af fortællere, der vil fortælle og lære sig at blive dygtigere til det. Vi hjælper hinanden til at blive bedre, når vi er i Værkstedet sammen. Det gør vi ved at fortælle for og til hinanden og give feedback på en konstruktiv måde. Vi udveksler når vi fået ny inspiration fx ved deltagelse på fortællerkursuser rundt omkring i landet. Vi er er medlem som gruppe af FIDA foreningen af danske fortællere. 

Svendborg FortælleVærksted har eksisteret siden 2012. Vi har fortalt på cafeer, skoler, biblioteker og i forsamlingshuse. Hver sommer fortæller vi på Bølgen i Svendborg Havn og på Kulinarisk Sydfyn. Vi afholder fortællearrangementer både for børn og voksne. 

Vi er en broget skare af fortællere, der strækker sig fra sagaer og oldnordiske-fortællinger, over eventyr og selvoplevelser/personlige fortællinger, til ‘story-telling’ om ‘modern-life’!

Vi er jævnt hen seks-otte aktive fortællere, der arbejder i værkstedet; nogle bliver, andre drager videre. Skulle du være interesseret i at komme med på værkstedet så kontakt os på perhjerte@hotmail.com 

eller gør det på vores facebook side https://www.facebook.com/fortaellevaerksted.dk

Så kan du få mere af vide om hvornår vi mødes næste gang i værkstedet. Alle der ønsker at blive bedre fortællere er velkomne.


Nordkyst Fortællerne

Nordkystfortællerne har til formål at skabe rum og mulighed for mundtlig fortælling i Nordsjælland.

Som medlemmer optages fortællere og personer, som kan støtte foreningens formål og evt. yde en praktisk indsats ved afholdelse af fortællearrangementer. I vinterhalvåret holder Nordkystfortællerne fortællecafé en gang hver måned i Kultur-Foyeren i Tisvilde Bio. Det foregår altid en torsdag klokken 20:00-22:00, mens der spilles film i biografsalen. Hver gang kan man høre nogle af gruppens medlemmer fortælle historier enten alene eller sammen med gæstefortællere. 

Læs mere på www.nordkystfortaellerne.dk

Og her er bestyrelsens indtryk fra et besøg hos Nordkystfortællerne i 2023


Ry Fortællekreds logo_1

Ry fortællekreds har eksisteret siden 2000, og blev etableret som forening i 2004. I 2022 er der 23 aktive medlemmer. De fleste bor i Skanderborg-Aarhusområdet, men foreningen er åben for enhver, som har lyst til at prøve sig selv af som fortæller, som elsker at høre en god historie eller som bare vil være med til at fremme den mundtlige fortælling.

Kredsen holder fortælleværksteder for medlemmerne – typiske én gang om måneden, hvor vi hjælper hinanden med at gøre vores fortællinger bedre. Vi står også for offentlige fortællearrangementer, både arrangementer, hvor vi selv optræder og arrangementer, hvor vi inviterer en gæsteoptræder. En del af medlemmerne tager også ud og fortæller med deres eget individuelle repertoirer af egne fortællinger, folkeeventyr, myter, livshistorier og historier eller med udgangspunkt i litterære klassikere som f.eks. H.C. Andersen, St. St. Blicher, Karen Blixen og Selma Lagerlöf m.fl.

Læs mere på hjemmesiden


Viborg Fortællekreds

Viborg Fortællekreds startede i 2012 og består nu af 26 fortællere, der mødes regelmæssigt 4 gange i perioden januar til april og 4 gange i september til december for at udvikle vore fortællinger og fortælleevner ved Kærlig og Konstruktiv Kritik.

Vi lægger vægt på forskelligheden og på at fortællegenren er omfattende: egne frit opfundne fortællinger, selvoplevede episoder omsat til fortælling, fortælling efter litterære forlæg - noveller, eventyr, sagn, myter osv. På møderne hjælper vi hinanden ved sparring, feedback og almindelig snak, så den enkelte kan blive bedre i sin foretrukne genre. Desuden indhenter vi hjælp ved kurser med mere professionelle fortællere til “at lægge en fælles bund ” for os.

Vore arrangementer både i og uden for Viborg kan følges på hjemmesiden

Og her er bestyrelsens indtryk fra et besøg hos Viborg Fortællekreds i 2023

Maale Fortælleteater

Maale Fortælleteater tager rundt med fortælleforestillinger, kurser og fortælleprojekter i hele landet. Den levende fortælling står enten alene eller væves sammen med musik. Vi inddrager publikum, er optagede af kontakten mellem fortæller og publikum, og ønsker altid at bevæge. Og vi laver gerne space specific historiefortælling i samspil med sære steder i naturen eller i byens rum.

Måle Fortælleteater

Limfjordsteatrets Fortællekreds

Med stor kærlighed til den levende fortælling mødes Limfjordsteatrets fortællekreds en søndag om måneden fra kl. 17-20 og fortæller hinanden historier, eventyr, anekdoter osv.

Der øves i at blive bedre fortællere ved at bruge redskaber som opvarmnings -og fortælleøvelser samt gensidig konstruktiv og venlig feedback. Nogle gange afholdes der også weekendkurser med gæsteundervisere eller der tages på udflugt for at høre andre fortælle. Hvis man som medlem har lyst, er der også mulighed for at komme ud og fortælle for andre f.eks. ved at deltage i fortællefestivaler eller fortællecafeen under kulturjam.

Det er sjovt, udviklende og hyggeligt at være med i vores kreds. Vores gruppe hører under Limfjordsteatrets støttekreds, og deltagelse i fortællekredsen forudsætter medlemskab heraf. 

Fortællekredse 4

To medlemmer af bestyrelsen har besøgt Kalkcirklen. Her er deres indtryk

Kalkcirklen er en fortællekreds der er tilknyttet Kalklandet dvs. Stevns og Faxe.

Her i Kalklandet er der stærke myter om Klintekongen, Ellekongen, Ellefolket, guder og andre under- og overjordiske væsner der er forbundet til naturen. Vi begrænser os dog ikke kun til det mytologiske. Egne historier, arbejderhistorier fra kalkproduktionens tidsalder, litterære og videnskabelige historier, får også plads når vi fortæller.

To af medlemmerne er tryllekunstnere, så man kan godt risikere, at der falder et trick eller to af, hvis det passer ind i historien.Vi har også en cirkusdirektør iblandt os, så er man heldig, kan det ske, at der dukker en levende gris op.

Men mest af alt, er det den mundtlige fortælling vi benytter os af, og den opleves med ørerne og den indre film, der opstår hos publikum.

Vores mål er, at være en platform for den fortalte kunst og skabe fællesskaber omkring den. Det kan være i form af fortællearrangementer i vores kommuner, fortællefestivaler og hvor vores historier ellers kan passe ind.

Kontakt Erik Jensby 40 57 36 37,  erik@kortogbold.dk

Hvis du tror, at eventyr er farlige, så prøv rutine: Det er dødeligt
Paulo Coelho

Gør noget godt for dig selv i dag

Bliv medlem af Fortællere i Danmark