Fortællingens Dag 2022

Evald Tang Kristensen (i midten) brugte ved flere lejligheder en fonograf til at optage visesang. Her sammen med Percy Grainger, der betjener apparatet. Længst til venstre visesanger Peder Sørensen, Marie Tang Kristensen, og yderst til højre, visesanger Jacob Dahl. Foto: H.P. Hansen, 1925. Fra det Kongelige Bibliotek.

FORTÆLLINGENS DAG FEJRES I HELE LANDET DEN SIDSTE UGE I JANUAR 2022
Foreningen Fortællere i Danmark, FIDA, markerer hvert år Fortællingens Dag i den sidste uge i januar.

Her kan du opleve alt det som den mundtlige fortælling kan. Og hvor vigtigt det er at vi fortæller og lytter til gode historier.

Datoen 24. januar er valgt, fordi det er den verdensberømte folkemindesamler Evald Tang Kristensens fødselsdag. Dermed markerer vi at vi har rødder i den folkelige fortælletradition.
Du kan møde os på fortællecaféer, festivaler, beboerhuse og i nye fortælleformer som storyslam, baggårdsfortællinger, digital storytelling, fortællinger med musik, fortælleworkshops mm.

Her på siden får du en oversigt over begivenhederne.

Fortællingen lever og inspirerer

Fortællingens Dag ligger naturligt den 24. januar, for det er Evald Tang Kristensens fødselsdag. Han som vandrede de jyske heder tynde og indsamlede de fortællinger, som endnu blev fortalt af folk i almuen. Han som gennem samarbejde med andre, der var interesserede i folkeeventyr og sagn, fik indsamlet 2450 eventyr, mere end 15.000 sagn, talrige ordsprog, rim og gåder samt titusindvis af optegnelser om skik og dagligliv, fra hele landet. 

Hvad kan disse gamle sagn og eventyr give os i dagens verden, der på mange måder er helt anderledes.

De kan give os indsigt i os selv, og vores rødder. Fordi de stammer fra en tradition, som er så gammel som sproget selv. De rummer livserfaring, som kan være nyttig ikke mindst i vores tid, der er præget af skærme og hurtige skift.

Den skriftlige litteratur bugner af fortællinger, som mennesker gennem tiderne har ladet sig inspirere af. Sådan er det også med folkeeventyrene, overleveret mundtlig fortælling. De er lige til at gå til.

De gamle folkeeventyr, som Evald har samlet til os, har pointer og moraler, som er evigt gyldige. De stammer fra det førindustrielle landbosamfund. De rummer humor, bondefornuft og almen menneskelige erfaringer.

De minder os om, at man skal være god mod andre, både mennesker, dyr og natur. I særlig grad dem, der har mindre end én selv. De lærer os, at begærlighed rummer straffen i sig selv.

I folkeeventyrene er trolden rig og mægtig. Men han er også dum og til at narre og overvinde. 

Folkeeventyrene er blevet fortalt for børn og voksne. Gennem eventyrene har børn øvet sig i at rumme angsten og fundet håb i, at historien trods alle farer og trusler ender godt. Tænk på Hans og Grete. I vores tid er der så rigeligt at være bange for. Det er lige så vigtigt nu som før at øve sig i at bære angsten og tro på det gode. Troen på at man kan komme gennem det svære, og ud på den anden side.

Når vi genfortæller de gamle folkeeventyr og sagn er vi med til at bære traditionen og den gamle viden videre. Holde den i live og med respekt binde det gamle sammen med nutiden, og række ud i fremtiden.
Det gør vi i Fortællere i Danmark (FIDA) glad og gerne. I 2022 som i årene forud bliver der fortalt over hele landet i tiden omkring Evald Tang Kristensens fødselsdag. Folkeeventyr – men også talrige andre mundtlige fortællinger af alle genrer, som i en ny tid bærer traditionen videre i nye former.

 Rigtig Godt Nytår til jer alle

Maria Junghans, Peter Barner-Rasmussen, Susan Ørum, Chanet Deleuran og Lena Bjørn

Insert Image