Vestjyllands Fortællere: Hvordan det startede

0  comments

Læs og bliv inspireret af fortidens bedrifter

Det var sidst på året 2002. Ingrid Hvass traf en beslutning. Hun ville hellige sig den mundtlige fortælling.

Hun havde undervist på pædagogseminariet i Holstebro i mundtlig fortælling. Sidst i ’90’erne havde hun arrangeret fortællefestival i Vinderup et par gange med lokale kræfter og nogle få landskendte folk. Så hun havde lært en hel del folk at kende, der fortalte historier. Men folk kendte hver især nogle få andre, og ingen kendte alle. Så hun fik den idé at få dem inviteret sammen, alle dem, der ville og kunne fortælle. Hun ville åbne en teater-fortælleforening. Vestjysk Fortælleteater. Det ville åbne muligheder for at få offentlige tilskud og gøre kunstarten synlig for alle andre.

Ingrid inviterede de interesserede hun kendte, og de inviterede veninder med. Det første fortælleværksted ”Fortæl bare løs” hjemme i Ingrids værksted i Ejsing fandt sted i 2006. Det blev til en mindre gruppe, der regelmæssigt tog den lange vej til Ejsing for at øve sig i at fortælle historier. Møderne blev kaldt værksteder lige som på seminariet, hvor værkstedsfagene handlede om det praktiske. Her skal man arbejde. Det greb om sig ved mund til øre-metoden. Deltagerne inviterede deres venner og bekendte, som inviterede deres osv.

Ingrid kom fra universitetet med en kandidat i Dansk og Teatervidenskab, og hun havde et par år været tilknyttet Teatret OM i Ringkøbing. I sin undervisning lagde hun vægt på det fysiske, dans osv. Deltagerne kom med deres eget repertoire fra skole og børnehave. Gruppen fandt efterhånden sin form. Man lærte af nye medlemmer, inviterede gæstefortællere, og som en meget vigtig del af læringen arrangerede man offentlige forestillinger med publikum på. Det oplevede deltagerne som en vigtig motivationsfaktor. 

Nogle oplevede fuldstændig magiske øjeblikke i værkstedet i Ejsing. Mange deltagere kom fra børnehave og skole, hvor de var vant til at fortælle for børn. ”Øjenåbneren for mig var, at historiefortælling ikke kun var for børn, men også var for voksne. Da jeg i 2006 var med til Fortællefestivalen på Nr. Vosborg, blev jeg simpelthen fanget ind af det spændende fortæller-miljø, og jeg higede efter mere viden, flere redskaber og flere fortællinger -” er der en der fortæller. Flere oplevede fortællingens magt og fortællingen som kunstnerisk aktivitet.

Fortællefestival Vestjylland

Ingrid var inspireret af landets første fortællefestival i Lejre. Én gang om året mødtes fortællere fra hele landet, hørte på hinanden og udvekslede erfaringer. Der måtte kunne skabes noget tilsvarende i Vestjylland. 

Et vendepunkt kom i kulturcenteret Remisen i Brande, hvor det lykkedes at samle fortællere fra hele det vestjyske område. Det førte til et frugtbart samarbejde, som bla. mundede ud i en arbejdsgruppe ved siden af foreningen Vestjysk Fortælleteater. Arbejdsgruppen havde til formål at arrangere en fortællefestival, og gruppen kaldte sig Vestjyllands Fortællere. 

På det tidspunkt var herregården Nr. Vosborg netop færdig med en gennemgribende ombygning. Et af medlemmerne i arbejdsgruppen var medlem af amtsrådet og gode venner med amtsborgmesteren. Det blev besluttet, at Nr. Vosborg skulle drives som et åbent kultursted for mange kunstarter. Så arbejdsgruppen skrev et brev om ideen med en fortællefestival, som lå på den nye direktørs skrivebord, den dag hun startede.

Halvandet år tog det den lille gruppe af fortællere sammen med slotsfruen at arrangere den første fortællefestival på Nr. Vosborg i september 2006. Nr. Vosborg var knap nok indviet, men de lykkedes at gennemføre en festival med lokale og inviterede fortællere. Den er siden gentaget hvert år i september måned.

Vestjyllands Fortællere

Fortællegruppen ude i værkstedet i Ejsing kørte videre. Men i 2011 havde Ingrid brug for mere plads. Så Fortælle Galleriet i Holstebro blev til. Der blev dannet en forening og lejet et butikslokale i udkanten af Holstebro. Ideen var at kombinere billedkunst med fortælling, og bestyrelsen blev sammensat af repræsentanter for begge grupper og med en repræsentant for Nordisk Teaterlaboratorium, også kendt som Odin Teatret. Nu fik fortællegruppen ”eget” øvelokale, og der blev arrangeret fælles forestillinger med både kunst og fortælling, ind imellem også med musik. Den større by og det bredere fokus gav et større og trofast publikum. En gang om måneden inviterede Fortælle Galleriet til Fredags Fortællinger med skiftende fortællere og temaer.

I 2016 var der krise. Det kneb med økonomien. De unge billedkunstnere havde ikke råd til at betale for deres udstillinger, så lejemålet blev sagt op, og galleriet lukkede med udgangen af 2016.

Det var et held for fortællegruppen, at Odin Teatret havde prioriteret at sidde med i bestyrelsen. For det gav anledning til, at fortællegruppen, der jo nu blev ”hjemløse”, fik fast tilholdssted på Odin Teatret. Her mødes man en søndag eftermiddag om måneden og øver, giver respons og udveksler erfaringer. 

Ingrid havde trukket sig fra sin rolle som ressourceperson i gruppen, der nu kørte videre som et selvstyrende netværk. Gruppens medlemmer er alle medlemmer af ”Vestjyske Fortællespor” – foreningen, der afholder den årlige festival på Nr. Vosborg. Så fortællegruppen hører ind under denne forening.

De regelmæssige fredags fortællinger fra Fortælle Galleriet fortsætter på det gamle rådhus på gågaden i Holstebro to fredage om foråret og to om efteråret, nu som Rådhusfortællinger. Et fornemt lokale, der dog ikke rummer lige så mange, som undertiden søger forestillingerne.

Kontakt vestjyllands.fortaellere@gmail.com.

Website https://vestjyllandsfortaellere.dk/


Tags

Vestjyllands Fortællere


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}