Theodor Klostergaard er månedens fortæller maj 2022

0  comments

 I det forrige årtusind var jeg med klassen i England. Vi blev indkvarteret i et ungdomshus, og om aftenen ankom en bil med madrasser. Særligt en pige var harmdirrende, da hun kom madras-løs tilbage. Hun fortalte, hvordan vores klasselærer havde taget tre madrasser uden hensyn til, at andre så måtte undvære. Indigneret over denne uretfærdighed, udbrød jeg på meget jysk:
– Aj, hvor træls. Det kan hun da ikke tillade sig!
Og så sagde min klassekammerat noget, der fik mig til at revurdere, hvordan jeg virkede på andre:
– Hold kæft, Klostergaard. Du skal altid lave sjov!
Jeg var mundlam. Jeg havde overhovedet ikke haft til hensigt at gøre grin med situationen. Det gik op for mig, at i utæmmet tilstand kunne min tendens til at fyre en sjov bemærkning af give bagslag. Siden har jeg forsøgt at moderere, hvilke observationer jeg deler med verden. Resten holder jeg inde. Det *kan* føre til spontan latter.
Men trangen til at dele er aldrig forsvundet. Derfor har jeg gennem årene lavet improvisationsteater, standup, PechaKucha inspirationsoplæg, TEDx konferencer – alt, der bringer grin eller inspiration.

Inden for de seneste år, er jeg begyndt at lave fortællinger. Så langt tilbage jeg kan huske, har jeg slugt historier i form af myter, bøger, film og så videre. Jeg har læst højt for mine børn og skriver små noveller. Nu prøver jeg at kombinere min glæde ved at optræde med min kærlighed til finurlige fortællinger på forskellige scener rundt omkring i Aarhus.

For nogle år tilbage tog jeg en Master i Retorik. Min største aha-oplevelse var, hvordan tilhørerens opfattelse af fortællerens motiver og person, påvirker opfattelsen af budskabet.

Dette leger jeg for tiden med som fortæller.

Eksempelvis fortæller jeg om dengang, jeg hjalp med at flytte 800 stole. De skulle pakkes i container og sendes til en skole i Afrika. Som fortællingen skrider frem, afslører fortælleren sig mere og mere som selvcentreret og fokuseret på, hvordan han fremstår bedst muligt i andres øjne. Fuldstændig uden taknemmelighed for sit priviligerede liv i Danmark.
Netop som fortællingen lægger op til en afsluttende åbenbaring om, hvordan hans narcisisme ødelægger de menneskelige forbindelser, viser åbenbaringen sig at være helt modsat. Fortælleren slutter næsten grædende over verdens manglende anerkendelse af hans minimale indsats.
Denne fortælling fungerer bedst, når det lykkes at etablere en kanal til tilhørerne, hvor jeg gennem krop, ansigt og stemme kan signalere et andet budskab end det bogstavelige. Jo mere usympatisk han viser sig at være, jo vigtigere bliver det, at tilhørerne fanger den skjulte kanal. Jeg bilder mig ind, at min og tilhørernes fælles forståelse uden om fortælleren gør, at man får mere medfølelse med ham og hans kamp for at blive set som et godt menneske.

I en anden fortælling hiver jeg en banan over på midten for at imponere en ung kvinde på gaden. Jeg har dog glemt min frosne skulder, og smerten i bevægelsen er invaliderende. For den sagesløse kvinde ser hele optrinnet dybt underligt ud og i forsøget på at forklare, gør jeg bare sagen værre. Også her kredser jeg om, hvordan vi nogle gange prøver at styre andres indtryk af os, og hvordan dette forsøg på kontrol sjældent giver de ønskede resultater.

Selvom alle ved, hvor mange penge man tjener som fortæller – det ligger vel i samme lønramme som advokater og speciallæger – er jeg en glad amatør. Til daglig arbejder jeg i LEGO Group. Jeg tager dog afsted hos Fortællere i Østjylland, når chancen byder sig. Derudover laver jeg sceneshows, workshops om opfindsomhed og inspirationsaftener. Alt, der kan inspirere til at forundres over verden.

Hvis man kan sige, at der er en rød tråd i mine fortællinger, er det arbejdet med modsætninger. Jo større et spænd, jo tyndere strækkes det vante ud, jo bedre kan man ane nye billeder bagved.

Hvis man kan sige, at der en gylden tråd, er det humor.

Navn: Theodor Klostergaard
Bopæl: Aarhus
Uddannelse/beskæftigelse: Software og idé-ingeniør Website: http://www.bullshitbusters.dk eller www.trickster.dk


Tags

2022, Theodor Klostergaard


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}