Svend-Erik Engh

0  comments

JULI Som ung og rodløs søgte jeg efter en måde at fortælle om en dyb smerte. Jeg begyndte derfor at fortælle historier gennem teater og videoer. I 1993 blev jeg så ansat som højskolelærer på Borups Højskole i København. Morgensamlingerne på højskolen trængte til et løft. Den mundtlige fortælling var en rusker i forhold til oplæsning og filmfremvisning. Det var interessant at se, at eleverne genfortalte nogle af historierne. Det gjorde de ikke, når jeg eller en af mine kollegaer læste op fra en bog eller viste en film.

 Hvad fascinerer dig ved mundtlig fortælling?
Den venlige, vibrerende vekselvirkning, hvor kontakten til dine lyttere kan blive en dans, hvor noget helt unikt opstår. Dario Fo siger det så smukt: ”Du er et orkester og publikum er din dirigent.”
I 10 år arrangerede jeg Historier under Bøgen, fortælling i Kongens Have, København. En aften stillede en dame sig med sin cykel og fortalte om sit barnebarn, der havde smidt en bold i vandet. Da hun fortalte den historie, lyttede publikum på en måde, som jeg aldrig har hørt dem lytte til os professionelle fortællere. Det siger noget om, at publikum gerne vil være med til at skabe fortællingerne, og det var de dér med den historie fortalt af en meget lidt professionel dame.

Hvornår begyndte din interesse for mundtlig fortælling?
Fortællingen var noget, der havde rumsteret i mit kunstneriske virke i lang tid, inden jeg sprang ud som fortæller i 1994. Mine første teaterforestillinger i starten af 1980’erne, bl.a. i Ungdomshuset på Jagtvej, var præget af en fascination af en teaterform, som er fortællende. Da jeg var i Namibia med en teatergruppe i starten af 1990’erne, opsøgte jeg fortællere ude i landsbyerne.
Min egentlige debut som fortæller var 1994. Året før var jeg blevet ansat som teaterlærer på Borups Højskole i København, og på en højskole er det talte ord i centrum. Det var derfor naturligt at begynde at bruge fortælling til morgensamlinger, til arrangementer og i undervisning. Det var også der, jeg begyndte at forstå, at jeg ikke var alene om at interessere mig for den mundtlige fortælling.

Hvor og i hvilke sammenhænge bruger du fortælling?
Jeg fortæller bl.a. for psykisk udviklingshæmmede. Det er fascinerende at se, hvordan mennesker uden sprog tager fortællingerne til sig og lever med i dem. Organisationer og virksomheder bruger min viden om fortælling til at finde identitet og skabe lydhørhed til forandringsprocesser. Sammen med Alex Fersbye fortæller jeg i Christianshavns Beboerhus. Og jeg bruger fortællingen, når jeg underviser elever på skoler. Jeg er fast vikar på en skole i Holte, og her anvender jeg fortællingen, så snart det er muligt. Da jeg var med i Beretter Akademiet, startede vi det, som nu er blevet kendt som fortælleangreb. Det er fascinerende at træde ind i en klasse og overraske dem med en fortælling.

Har du en foretrukken genre?
Eventyr, egne historier og erindringsstof står lige højt for mig som fortæller.

Hvordan vil du selv karakterisere din fortællestil?
Involverende. Sanselig og billedskabende.

Hvad er du optaget af i øjeblikket?
At få den mundtlige fortælling bredt ud. Dels gennem brug af musik – jeg er begyndt at skrive tekster til sange og samler disse sange til en vifte af historier og sange, der har premiere efteråret 2015, dels gennem arbejdet for en bedre verden. Her kan historier og det at fortælle anvendes til at finde fælles flader, selv om der er stor forskel i kultur og tradition. At finde måder at være aktiv med fortællingen i de udfordringer, som verden står overfor.

Faktabox:
Svend-Erik Engh
Født 1957
Keilstruplund 34, 3460 Birkerød
Exam.art. i Dramaturgi
Fortæller siden 1994
http://www.svenderikengh.com
svend.erik.engh@gmail.com


Tags

2015, Svend-Erik Engh


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}