Nyhedsbrev september 2017

Kære Fortællere

Efteråret er over os med regn og rusk efter en knap gennemsnitlig sommer. Men fortællingen trives uafhængigt af vejr og vind. Sommerens festivals har trukket deltagere og publikum til, og fortællekredsene starter deres lokale aktiviteter op. Også FIDA afholder det årlige medlemsseminar lige om lidt …

FEST

Som tidligere nævnt deltog FIDA med to bestyrelsesmedlemmer i den europæiske sammenslutning FEST’s konference i Irland i juni. Det var yderst lærerigt og en stor oplevelse. Vores kunstart er vidt udbredt overalt i Europa og omliggende områder. Den har forskellige udtryk og fremtrædelsesformer, men der er langt mere der samler end der spreder. For FIDA er det en glæde at opleve, at vi er en del af en bevægelse, der ikke kender grænser. Vi vil fortsætte at dyrke dette internationale netværk. Der har været opslag på Facebook, og der er et rejsebrev vedlagt dette nyhedsbrev.

I 2018 foregår konferencen i Ljubljana, Slovenien. Det er magtpåliggende for FEST at bidrage til at inddrage de østeuropæiske lande i det europæiske fællesskab. Disse konferencer kræver en del forberedelse, så de næste års møder er under planlægning. FIDA har en idé om at byde Danmark ind som værtsland i 2021.

Udveksling af europæiske fortællere

FEST har fået en bevilling fra EU’s Creative Europe Network til at iværksætte en række fortællingsaktiviteter i Europa. Der bliver tale om at støtte udveksling af fortællere og undervisere mv. mellem de europæiske lande – under forudsætning af 20 % lokal medfinansiering. Man kan ansøge om støtte til professionel udvikling af unge fortællere, til at synliggøre historiefortælling i nye sammenhænge eller i andre samfundssektorer, specielt ift. flygtninge og indvandrere, inden for turisme og kulturarv mv, mhp. bæredygtige indtægtskilder for fortællere.

Det kræver noget at planlægge, budgettere og finansiere projekter. I 2017 er ansøgningsfristen allerede overskredet, men der kommer en ny ansøgningsrunde i efteråret 2018. Dokumentationen med tilhørende ansøgningsblanket ligger på http://www.fest-network.eu/category/news/.

Hvis I har ideer til noget af det nævnte, så tjek det ud og lad os høre fra jer i bestyrelsen. Det er en fordel for det enkelte projekt at være forankret i en national organisation, og FIDA vil meget gerne hjælpe til.

Kulturmøde Mors

Kulturmøde Mors er en kulturel multi-begivenhed, der foregår hvert år i uge 34 i Nykøbing Mors, arrangeret af Morsø Kommune og Region Nordjylland sammen med en lang række fonde og andre kulturinstitutioner. 48 timer er fyldt med et mylder af debatter, forestillinger, kunst, musik og andre kulturelle oplevelser. Fortælling har været med fra starten med både professionelle og amatører fra lokale fortællekredse. Fra sidste år har også FIDA valgt at benytte denne platform til at sprede det gode budskab. I år satte vi et hold af professionelle fortællere, der optrådte to gange om fredagen. Desuden tilbød vi en Master Class, hvor en fortæller fik feedback fra erfarne professionelle fortællere og undervisere. Dette er en fin måde at give publikum indblik i kunstnerens værksted.

Medlemsseminar

I år foregår medlemsseminaret lørdag den 7. oktober i Hundested. Programmet indeholder som vanligt oplæg fra udvalgte fortællegrupper og –scener rundt om i landet. Nordkystfortællerne er værter og byder på et tema om inuitternes fortælletraditioner ved en af landets mest indsigtsfulde eksperter, Rolf Gilberg fra Nationalmuseet. Desuden bydes på et besøg i Knud Rasmussens hus – hvis der bliver tilstrækkelig interesse.

I har fået mail med indbydelse – og en påmindelse, der udlover en bog til dem, der kommer først. Der er endnu enkelte ledige pladser, og der er åbent for tilmeldinger frem til søndag den 1. oktober kl 12:00.

Generalforsamling 2018

Nogle medlemmer har sukket over, at de ikke kunne komme til medlemsseminaret, fordi det blev meldt så sent ud, at de allerede havde truffet andre aftaler. Det vil FIDA meget gerne råde bod på. Vi kan derfor allerede nu fortælle, at forårets generalforsamling bliver lørdag den 10. marts kl 10 – 16 i Odense. Frivilligcenteret flytter ned i nærheden af Banegårdspladsen, og I hører nærmere. Så snart vi er ovre medlemsseminaret, går vi i gang med at planlægge næste års medlemsseminar.