Nyhedsbrev november 2016

Kære Fortællere

FIDA’s årlige medlemsseminar foregik i Holstebro lørdag den 8. oktober. Fortælle Galleriet lagde lokaler til og stod for logistikken – tak for det! Knap 20 medlemmer var mødt op, mest fra Jylland og omliggende øer. Som traditionen foreskriver indledtes med oplæg fra forskelige fortællekredse ”Øst Vest hjemme bedst”. Værtinden Ingrid Hvass fortalte om Fortælle Galleriet, Annemarie Krarup fortalte om vikingeskibsfortællingerne i Roskilde, og Marianne Christensen fortalte over Skype om Vordingborg-Kredsens aktiviteter. En vigtig funktion for medlemsseminaret er at skabe kendskab og netværk mellem landets fortællekredse.

Seminaret fortsatte på Odin Teatret, et spændende internationalt kulturelt mødested for teater og performance med mere. Den indiske sanger, musiker og historiefortæller Parvathy Baul fortalte og vejledte om sin særegne, eksotiske kunst, der med fortælling, musik og dans gengiver ældgamle klassiske fortællinger. Det var meget fremmedartet og meget inspirerende.

Dagen efter – søndag den 9. oktober – fejredes FIDA’s fem års fødselsdag med en fortællestafet, startende i Holstebro, og gående videre mod øst over Viborg, Aarhus med deltagelse også fra Ry Fortællekreds, Odense til Vordingborg og sluttende med en enkelt godnathistorie i København. Stafetten blev overdraget per Skype, og den ene overdragelse var mere festlig og kreativ end den anden. Der er billeder og videoer på Facebook. Sidst i dette nyhedsbrev ligger et takkekort, hvor FIDA gerne vil takke alle, der bidrog.

Den årlige Fortællingens Dag den 24. januar fejres også i 2017. Der er netop sendt opslag ud til alle medlemmer. Vi håber, at kredsene og de enkelte fortællere også denne gang vil slutte op om initiativet og gøre den gode historie kendt og elsket over det ganske land. Sidste år var der mindst en halv snes arrangementer rundt omkring – foruden alle dem, der kun blev kendt lokalt. Læg jeres arrangementer på Facebook og i FIDA’s kalender. Alle har ret til en god historie –.

FIDA udnævner stadig hver måned en Månedens Fortæller. Det bliver slået op på Facebook. Det er også en måde at lære hinanden at kende på, at knytte bånd mellem fortællere på kryds og tværs i landet og bidrage til gensidig inspiration.

I sidste nyhedsbrev omtaltes det seneste skud på stammen af interessegrupper. En kreds af medlemmer har i november stiftet en interessegruppe Fortælling for børn fra 0-6 år. Gruppen stiler mod en fortællefestival for børn og deres voksne foråret 2017. Der kommer mere på Facebook.

Det er ikke til at skjule, at det snart er jul. Mange har sikkert julefortællinger på repertoiret og spreder dem i det kulturelle landskab og i de nære relationer. Den mørke tid er – også – fortælle-tid.

FIDA ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår. Vi ses om ikke før så omkring den 24. januar på Fortællingens Dag.