Nyhedsbrev juni 2016

Kære Fortællere

Der er sket meget siden sidst, og der kommer til at ske mere de næste måneder.

Det er en stor glæde for FIDA, at formand Kari Brinch på Words festivalen i Helsingør den 12. juni fik tildelt Words Udviklings-prisen. Hun fik den for at udvikle sig fagligt og kunstnerisk som fortæller – og samtidig arbejde for et fælles fundament og udbrede kendskabet til fortælling i sin rolle som formand for “Fortællere i Danmark” og udvikle og synliggøre FIDA både i Danmark – og i udlandet. Stort tillykke både til Kari som person og til FIDA som organisation.

FIDA var synlig ved den årlige konference i den europæiske sammenslutning af historiefortællere FEST i Paris den 1.–4. juni. Der ligger et referat på Facebook.

Et tætpakket program bød på mange, spændende oplægsholdere, workshops og festlige fortælleseancer. Det blev diskuteret, hvordan fortællere bliver anerkendt i deres hjemlande, og det fremgik, at vi alle sidder i samme båd. Der er et stærkt ønske hos fortællere i hele Europa om at blive anerkendt som en selvstændig kunstart. Oplæg af forskellige ”grand old men and women” belyste fortællingens formål og funktioner. Godt stof, som fortjener udbredelse. Laura Kamis Wrang fra bestyrelsen er ved at oversætte et af nøgleoplæggene. Det bliver spredt, så snart det er færdigt.

Kulturmødet Mors 25.-27. august bliver FIDA repræsenteret i en paneldiskussion, hvor vi igen vil plædere for vores kunstart. Forskellige individuelle fortællere og fortællekredse optræder rundt omkring på kulturmødet.

Også på Fortællefestivalen på Nr. Vosborg den 11.-12. september bliver FIDA synlig. Vi planlægger et oplæg for de deltagende fortællere søndag formiddag. Begge events kan varmt anbefales.

Igen i år holder vi medlemsseminar i efteråret. Det bliver lørdag den 8. oktober i

Holstebro på Odin Teatret – et spændende sted. Konceptet bliver det samme som sidste år, da vi var hos Besttellers i København. Denne gang besøger vi Fortælle Galleriet, og der vil være oplæg fra forskellige kredse om deres aktuelle aktiviteter, kombineret med en workshop.

Søndag den 9. oktober fylder FIDA fem år -. Det vil vi fejre som en rigtig fem års fødselsdag. Hun har en stor familie med fortælleforeninger i hele Danmark, og hun ønsker sig fortællinger i rigt mål. Så vi vil fejre hende med en fortælle-stafet over hele landet, hvor vi vil opfordre fortællekredsene til at stille op. Kredsene har netop fået opfordring. Sæt kryds i kalenderen!

Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne inviteres på besøg i kredsene og hjælpe med at overgive stafetten på Skype – og da også gerne fortælle en lille historie og lidt om FIDA.

I sommerens løb er der fortælle-kurser flere steder: På Vrå Højskole den 16.-22. juli med efterfølgende Story-IN, på Vestjyllands Højskole den 24.-28. juli og Nordisk Fortælleseminar på Ry Højskole den 24.-29. juli. Epos sommerkurset er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi er glade for den – trods alt – brede interesse for at udvikle sig som fortæller.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er FIDA’s hjemmeside blevet lagt om. Den gamle wordpress adresse er afviklet og den ny er under udvikling: https://fortaellereidanmark.dk/. FIDA’s kalender ligger på den nye hjemmeside. Har I arrangementer, I vil have i kalenderen, kan I sende dem til sekretæren på vikingerytteriet@gmail.com. Og ellers er Facebook gruppen åben. Vil man have noget på forsiden, så skriv til administrator Annemarie Krarup på annemariekrarup@gmail.com.

Og så igen: Rigtig god fortælle-sommer. FIDA håber på at se mange af jer ved sommerens og efterårets arrangementer.