Nyhedsbrev august 2016

Kære Fortællere

Sommeren går på hæld, og den har været aktiv og begivenhedsrig for landets fortællere.

For mange var et højdepunkt Nordisk Fortælleseminar på Ry Højskole. Omkring 80 deltagere fra de nordiske lande mødtes til en uges workshops og åbne fortællescener, kompetent koordineret af FIDA’s tidligere formand Annemarie Krarup og tidligere bestyrelsesmedlem, Anna Grethe Bech. Fortættet stemning og udbredt begejstring. Næste års nordisk seminar bliver i Norge.

På Kulturmøde Mors stod en række fortællere fra hele landet for selvstændige seancer. Formand Kari Brinch deltog i en panelsamtale om ”Bredt eller smalt – Hvad er Folkelighed” sammen med forfattere og andre kulturpersonligheder. Budskabet gik klart igennem: Den mundtlige fortælling og FIDA er til stede i kulturdebatten. Den mundtlige fortælling som folkelig kunstart taler til hjertet og hjernen og skaber et særligt samspil med sit publikum. Nogen siger, at alle kan fortælle en historie. Det er måske rigtigt. Alle kan også spille klaver, men derfor er det ikke sikkert, man kommer til at høre Debussy eller Beethoven hver gang… Se mere på Facebook, hvor der også er opfordringer til at komme endnu stærkere igen næste år.

Kurser i fortællekunst har været afholdt bl.a. på højskolerne i Vrå og Vestjylland. Deltagere med fra ingen til en del erfaring har oplevet den personlige udvikling i at fortælle deres egne og lytte til andres historier. De har oplevet en helt speciel form for nærvær og samvær med livskloge, skønne og sjove mennesker med meget på hjerte, der berigede hinanden. Kurserne gentages næste sommer, og der bliver nye kurser andre steder.

På Vrå Højskole har man holdt Story-IN – en 48 timers nonstop festival, som anskuer nutidens mundtlige fortællekunst bredt, poetry, rap, oplæsning, foredrag og andre former for mundtlig ordkunst. Der blev fortalt natten igennem ved bålet, med søvn i øjnene og røglugt i tøjet, hvor der kun var historien, bålet og en stor og mærkelig følelse af vigtighed. Det er ikke tilfældigt, at netop højskolerne er centrum for udviklingen af den mundtlige fortællekunst. Fortællingen er på mange måder en livsnerve i den danske højskoles tradition.

Ganske snart vil du modtage invitation til det årlige medlemsseminar lørdag den 8. oktober i Holstebro. I skrivende stund arbejder bestyrelsen på at få de sidste aftaler på plads om indholdet. Det bliver med garanti ikke kedeligt, så meld jer til.

FIDA’s fem års fødselsdag har også været annonceret i tidligere nyhedsbreve. Det foregår som en stafet søndag den 9. oktober rundt om i landet fra Vestjylland over Viborg, Aarhus og Fyn til Sjælland. Stafetten bliver overdraget på Skype, så vi får mulighed for at opleve stemningen hos hinanden. Mød op til jeres lokale arrangement og vær med til at fejre børnefødselsdag.

Som bekendt kan der oprettes interessegrupper under FIDA. Der er en ny gruppe undervejs om fortælling på førskoleområdet. Vi ønsker gruppen god vind og glæder os til at høre de første nyheder, når gruppen er etableret.

På gensyn i Holstebro, til fødselsdagsstafet og til de andre fortælle-arrangementer rundt om i landet.