Nyhedsbrev april 2016

Kære Fortællere

Så har der været generalforsamling i FIDA – Fortællere i Danmark. Det har de fleste af jer nok set på Facebook. Referat og formandsberetning ligger på hjemmesiden. Hjemmesiden er blevet mere professionel – tjek den ud!

Generalforsamlingen var som altid berigende og inspirerende og foregik igen i år midt i landet i Odense med deltagere fra alle hjørner af landet. Også i år suppleredes med et medlemsarrangement: Stemmetræning ved Laura Kamis Wrang, der sendte os igennem et mylder af stemmer, som vi ikke anede, vi havde. Mange af os vil hjem og give nogle af personerne i vores fortællinger nye stemmer.

Bestyrelsen blev fornyet med tre nye medlemmer: Peter Barner-Rasmussen (sekretær), Laura Kamis Wrang (suppleant) og Thomas Kirk (suppleant). For første gang i foreningens historie er der mænd i bestyrelsen – hele to endda. Formand og kasserer er stadig de samme og sikrer kontinuiteten. Den nye bestyrelse vil fortsætte det gode samarbejde med fortællekredsene og medlemmerne og vil fortsætte ”FIDA-tour’en” rundt i landet.

Der bliver skubbet nyt liv i den professionelle gruppe, mens skolegruppen ligger i dvale. Lad os høre fra jer, hvis I er interesserede i at deltage i en af disse grupper – eller hvis I har ideer til andre interessegrupper.

I 2015 var der flere fortælle-arrangementer på Kulturmøde Mors, og FIDA arbejder på at være repræsenteret i 2016. I år er det den 25. – 27. august i Nykøbing Mors.

Fortællingens Dag vil blive videreført. Den 24. januar 2017 og i dagene omkring vil der igen blive fortalt over hele landet. Vi opfordrer medlemmer og fortællekredse til igen at prioritere arrangementet, at arrangere fortællinger i jeres egne lokalområder og at melde det ind til FIDA’s kalender. I efteråret vil FIDA igen sende reminder og oplæg ud, og vi håber at høre fra rigtig mange af jer.

Også ud over landets grænser bliver der samarbejdet: Nordisk Fortælleseminar er i år i Danmark på Ry Højskole i uge 30: Søndag den 24. til lørdag den 30. juli. Se også nyhedsbrevet fra december 2015. Det er en unik chance for en uges højskoleophold i den bedste sommertid med en stribe kompetente undervisere fra Norden med omliggende øer (Irland) og mulighed for at udveksle med ligesindede fortællere. I år skal man ikke rejse så langt. Tilmeldingen har været åben siden december, så skynd jer at melde til, mens der endnu er pladser.

I år prioriteres også, at formanden deltager i den europæiske sammenslutning af historiefortællere FEST’s konference i Paris i juni med repræsentanter for 17 andre lande. Det glæder vi os til at høre nærmere om.

FIDA har til formål at bidrage til at udvikle, udbrede og synliggøre mundtlig fortælling i Danmark. Vi arbejder på det politiske plan med at synliggøre den mundtlige fortælling som selvstændig kunstart i den hastighed og det omfang vi kan skaffe os ørenlyd. Men ingen landsforening er noget værd uden sine medlemmers aktive medvirken. Facebooksiden bliver jævnligt brugt, og vi gør hvad vi kan for at opdatere hjemmesiden. Vi vil også gerne sende nyhedsbreveud, når der er noget at fortælle. Her er det især, vi har brug for jer medlemmer. Skriv til os, når I har noget på tapetet, som kan interessere kollegerne rundt om i landet. Skriv til formand eller sekretær (også tlf. 21 44 75 01).