Nyhedsbrev april 2015

Ingen foreninger uden generaler…….eller hvordan er det nu det er? I hvert tilfælde er der ingen forening uden medlemmer. Og en gang om året indbydes alle, uanset om man er general eller hvad til

Generalforsamling
Den 7. marts holdt FIDA sin i Frivilligcentret i Odense, hvor FIDA også har fået kontorlokaler. Alle formaliteter blev fulgt og vi havde en hyggelig dag, som blandt andet bød på beretninger fra de forskellige arbejdsgrupper, der findes i FIDA. Nedenfor kan I læse et ultra kort rids af gruppernes arbejde det forgangne år.

1. Gruppen for Skole og Forskning
Det er lykkes gruppen at finde en lærer, der brænder for fortælling i undervisningen og som samti-dig vil lade sig interviewe og fotografere til en artikel, der skal bringes i ”Folkeskolen”.
Denne interesse-gruppe arbejder hele tiden på at finde kontakter, der ønsker at forske indenfor om-rådet fortælling. En del af dette arbejde kunne også være at samle al den viden, der allerede findes og sammenfatte en rapport. En rapport der kan bruges som dokumentation overfor politikere, me-dier, undervisere og andre relevante.

2. Gruppen for politisk og kulturel synlighed
Denne gruppe opfandt begrebet Månedens Fortæller. Fra januar 2014 er der hver måned lavet et portræt af en fortæller på foreningens hjemmeside. Formålet med dette initiativ er at vise bredden og mangfoldigheden i det danske fortællermiljø. Den nuværende gruppe bestående af Ingrid Hvass, Dorte Futtrup og Ellen Dahl Bang, men de ønsker dog at give dette arbejde videre til andre. Til gengæld fortsætter de arbejdet med at skabe en antologi, der skal belyse og dokumentere det danske fortællelandskab i dets mange facetter. Heldigvis har vi fundet 3 nye kompetente folk til at udvælge Månedens Fortæller: Aske Ebbesen, Marianne Josefsen og Johannes Thomsen.

Derudover har gruppen haft til hensigt at skabe en nordisk database/vidensbank af tidsskrifter, artikler, litteraturhenvisninger om historiefortælling. Dette arbejde har imidlertid været sat på stand-by på grund af en svensk ansøgning om at etablere et nordisk center med fælles database og vidensdeling. Da den svenske gruppe imidlertid fik afslag i første omgang, ønsker gruppen at arbejde på at få lavet en database i Danmark, som senere kan indgå i en fællesnordisk database.
Arbejdet med database er som tidligere beskrevet også et vigtigt punkt for skole– og forskning gruppen. Omkring yderligere Politisk arbejde, foreslår nuværende gruppe, at der etableres en egentlig poli-tisk gruppe, der kan stå for ansøgninger, faglige retningslinjer. Måske du er interesseret?

4. Den professionelle gruppe
Der har været stor interesse for oprettelse af en decideret undergruppe i FIDA, der tager sig af om-råder, som er specielt relevante for de medlemmer, der har gjort fortælling til en professionel livs-bane. I første omgang har interessegruppen arbejdet på at finde kriterier for definitionen professio-nel samt registrere fortællere, der lever op til kriterierne. Ét af de fremtidige mål er at finde ud af, hvordan vi booster mundtlig fortælling i Danmark.

5. Fortællingens Dag
FORTÆLLINGENS DAG lever videre. Gruppen siger selv, at år 2 har været opad bakke. Dagen er ikke længere en nyskabelse, og pionerånden er der ikke mere. Ikke desto mindre blev der af-holdt 18 arrangementer: 2 på Sjælland, 2 på Fyn og 14 i Jylland – flest på biblioteker, men beboer-huse, caféer, skoler mm. har også dannet ramme om FORTÆLLINGENS DAG.

6. Interessegruppe for fortælling for mindre børn                                                                                                                                                                                                            er ikke oppe at køre endnu til trods for mange interessetilkendegivelser. Har du interessen? Og har du også lysten til at være tovholder er der absolut grobrund, for at denne gruppe kan blive arbejdsdygtig. Har du lyst, interesse, tid og hvad der eller kræves, til at tage del i en arbejdsgruppe er du vel-kommen til at kontakte bestyrelsen og vi vil formidle den videre kontakt. Men husk også, at det ofte er på generalforsamlingen , at nye initiativer dukker op .

Ny formand
Dette års generalforsamling indeholdt desuden et formandsskifte. Annemarie Krarup, som i sin tid var en af initiativtagerne til stiftelse af FIDA, valgte ikke at genopstille, men i stedet at lade taburetten gå videre til en anden. Kari Brinch blev enstemmigt valgt til at føre arbejdet videre. Som nyt medlem blev valgt Connie Anette Nordholdt .
Bestyrelsen består nu af: Kari Brinch (formand), Esther Rutzou (kasserer), Conny Radza (sekretær), Eva Elleskov og Connie Anette Nordholdt.
Hvis du gerne vil have fremsendt de fulde rapporter fra grupperne, formandens beretning, referat fra GF, regnskab eller budget så kontakt connyradza@hotmail.dk.

Kari Brinch info@storytale.dk
Esther Rutzou esther.rutzou@gmail.dk
Conny Radza connyradza@hotmail.dk
Eva Elleskov eva.elleskov@gmail.com
Connie Nordholt connienordholt@mail.dk