Mette Møller

0  comments

NOVEMBER Jeg stiftede første gang bekendtskab med den mundtlige fortælling, da jeg under min 4 år lange læreruddannelse, havde én dag med mundtlig fortælling. På seminariet kom en masse skolebørn, og vi skulle i grupper lave fortælling med dem. Jeg havde forberedt en historie fra Den Gode Gamle Rævebog, som min farfar læste højt for mig, da jeg var barn, og til min store overraskelse, kunne jeg fange børnene med fortællingen. Det var her, jeg for første gang oplevede fortællingens magi. Senere i min uddannelse blev jeg optaget af, hvordan jeg kunne bruge fortællingen i historieundervisningen til at levendegøre en fjern fortid for eleverne, og jeg husker især en elev fra min 3. års praktik, som kom hen til mig dagen efter, at jeg havde fortalt klassen en grønlandsk myte. Med store forventningsfulde øjne spurgte han mig: ” Skal vi have fortælling igen i dag!? ” Jeg havde selv elsket at fortælle myten, og jeg husker stadigt dette som det bedste øjeblik i mit lærerliv, hvor jeg virkelig oplevede fortællingens magi, og den mellemmenneskelige kontakt, som den kan skabe.

Jeg udspringer ikke fra en fortællende familie, og jeg mødte ikke den mundtlige fortælling ret meget i skolen eller andre steder. I lang tid følte jeg et mindreværd i fortællersammenhænge, fordi jeg ikke havde fortællingen med mig fra barnsben, og ikke havde et stort repertoire. Jeg opdagede hurtigt, at jeg brænder for at skabe mine egne fortællinger, eller rettere sagt de fortællinger der kommer til mig, og som jeg føler, vil fortælles igennem mig. Jeg er meget fascineret af intuitiv fortælling, hvor man fortæller ud fra de billeder og andre sansninger, der kommer til en i øjeblikket. Jeg elsker den mangel på kontrol, som intuitiv fortælling rummer, og nogle af de smukkeste og mest rørende fortællinger, jeg selv har fortalt, og har hørt fortalt, har været intuitive fortællinger. Jeg arbejder også intuitivt med sange, som jeg bruger sammen med mine fortællinger.

Mit ”fortællesprog” er det symbolske sprog, som vi møder det i eventyr og myter, og da jeg opdagede dette sprog, fandt jeg et sprog, som jeg kunne bruge til at fortælle om mit eget liv. Jeg havde en meget tavs og ensom ungdom fyldt med fysiske og psykiske udfordringer, som jeg i mange år ikke fortalte nogen om, og som jeg skammede mig over. Jeg følte, at min ungdomserfaringer var så anderledes end alle andres, men pludselig oplevede jeg, at jeg med det symbolske sprog kunne gøre disse livserfaringer almene. Jeg skabte et fortælleforedrag med titlen Guldet ligger begravet i mørket, hvor jeg rundt om bl.a. den symbolske fortælling Frøet, fortæller om mine konkrete livserfaringer, og det var og er fantastisk, når mine tilhørere kan spejle deres eget liv i de symbolske fortællinger. Jeg elsker at sige noget om menneskelivet igennem symbolsproget, som jeg oplever som vores fællesmenneskelige sprog, der kan beskrive de livsforhold vi alle, trods alle mulige forskelle, har tilfælles.

For tiden er jeg meget optaget af skabelsen af en ny fortælling med arbejdstitlen Den sorte og den røde fugl. Denne fortælling bliver muligvis til en bog engang, da den langsomt bare bliver længere og længere. Det er en spændende og udfordrende proces for mig, hvor jeg til tider kan opleve, at fortællingen fortæller sig selv, går sine helt egne veje, og fletter sig ind i mit eget liv.  Igennem arbejdet med denne fortælling har jeg genfundet min glemte passion for at tegne, og tegningen er for mig et fantastisk redskab til at komme i kontakt med især fortællingens mange forskellige personer og væsner, og til at skabe overblik over steder og sammenhænge i fortællingen.  På min hjemmeside ligger der små videoer, hvor man kan følge min proces med at skabe denne fortælling.

 

Mette Møller

Thisted

Lærer og fortæller

Fortæller siden 2012

mette-moeller.dk

mettemoeller03@yahoo.dk


Tags

2018, Mette Møller


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}