Marianne Christensen

0  comments

DECEMBER Den korte version: Jeg blev fortæller, fordi jeg elsker at fortælle.

Den lidt længere version er, at jeg altid har været fortællende – som barn i en meget talende og fortællende familie; som lærer har jeg brugt meget fortælling i min undervisning, og i mødet med venner og bekendte har jeg ofte fået komplimenter for mine levende beskrivelser af oplevelser.
Da jeg i slutningen af 1990’erne mødte professionelle fortællere forskellige steder, blev jeg dybt fascineret af mediet. Derfor valgte jeg i 2000 at udskifte et aktivt teaterliv med den mundtlige fortælling. Ud af kalender- og planlægningsræset med en teatertrup til fordel for at være solo.

Hvad fascinerer dig ved mundtlig fortælling?

Samværet med publikum om en fælles oplevelse er det største. Jeg nyder stilheden i pauserne, når alle holder vejret på en gang, eller når vi trækker vejret sammen i en fælles rytme, fortællingens rytme.
Som mundtlig fortæller skal jeg hele tiden ’være på’. Skabe karaktererne og stederne som et levende univers, alle kan leve sig ind i. Jeg står ’nøgen’ foran publikum, og det er den måde, jeg formidler historien, budskabet, billederne og stemningen på, der åbner for historiens muligheder, og deri ligger det vigtige møde med os selv og hinanden.

Hvornår begyndte din interesse for mundtlig fortælling?

Når jeg sad på skødet af min morfar, som var en stor fortæller, og det var spændende at høre ham fortælle om sin barndom fra slutningen af 1890’erne. Da jeg senere mødte den mundtlige fortælling professionelt, kunne jeg mindes denne stemning. Da jeg fandt ud af, at andre lyttede til mig og kunne lide det, så var der ikke langt til at blive fortæller på en mere struktureret måde.

Hvor og i hvilke sammenhænge bruger du fortælling?

Jeg fortæller primært for voksne og har fortalt i masser af foreninger, på skoler, institutioner, loger, virksomheder, kirker, sorggrupper og private arrangementer, til konferencer, personalemøder, festivaler i Danmark og udlandet, Estland, Kenya, England, Tyskland, Sverige, USA.

I min praksis som coach og terapeut bruger jeg ’fortælling som helende kraft’ i kombination med andre redskaber til at hjælpe mine kunder ud af diverse fastlåstheder og videre til mere livskvalitet.

Siden jeg begyndte på ’Dagligstuefortællinger’ i 2011, har jeg afholdt tæt på 50 fortælleaftener i mine egne stuer. Desuden har jeg arrangeret festivaler og internationale seminarer om fortælling igennem mange år.

Har du en foretrukken genre?

Jeg kan lide den lange fortælling om fx Marie Grubbe. Desuden nyder jeg at sætte eventyr og fortællinger sammen med min personlige fortælling som fx i ’En flig af mit hjerte’ og ’Fortællinger fra Lolland’.
I de senere år nyder jeg at fortælle med musik.

Hvordan vil du selv karakterisere din fortællestil?

Jeg fortæller, som jeg taler, og jeg forsøger at holde min stemme så naturlig som muligt.

Hvad er du optaget af i øjeblikket?
Jeg er begyndt at interessere mig for at fortælle mere for børn og er ved at undersøge nogle fortællinger til de yngste i folkeskolen. Desuden er jeg i tænkeboks i forhold til at finde en ny ’forestilling’ til voksne, og her henter jeg fortællingerne fra mine forfædre. Og min fortælling ’En flig af mit hjerte’ bliver ikke uaktuel, så længe der er sorg og tab i verden. Jeg skriver og fortæller små historier til bluesmusik en gang om måneden og øver mig på at fortælle en historie så kort som muligt.

 

Marianne ChristensenMarianne Christensen

Født 1954

Bor Nørregade 18, 4760 Vordingborg

Uddannet lærer, systemisk proceskonsulent, hypnotisør, coach, historiefortæller

Fortæller siden 2000

www.mariannechristensen.dk

www.healingstory.dk


Tags

2016, Marianne Christensen


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}