Jesper La Cour Andersen

0  comments

AUGUST Da jeg var i tyverne oplevede jeg den nordiske mytologi, som et mentalt rum med en tydelig klangbund af menneskets brydning med liv og død. Refleksioner over menneskers indbyrdes forhold, formet af, tilpasset og rodfæstet i landskabet. Gnisten i Villy Sørensens Ragnarok viste mig, en gang for alle, det enorme potentiale i denne fælles hukommelse. Humoren, absurditeten og menneskeligheden i fuld udfoldelse.

Jeg har lige siden tappet personligt perspektiv ved af gengive fortællingerne. Særlig har Mure omkring Asgård og hvordan Odin fik sin ottebenede hest, i form af fortællingen I Guder!, fulgt mig på min vej. Mure, frygt og kærlig ser ud til, at være kommet for at blive. Så sent som i går, skete der noget undervejs i I Guder!, som jeg aldrig har prøvet før; to drenge på 10 år tilbød at spille Thor, da han kom hjem efter jættejagten. De fik lov til at dele opgaven, så de skiftedes til at være på. Det blev super sjovt.
Bagefter sagde den ene: ”Jeg vil gerne være din ven”. Skønt! Jeg har spillet den over 800 gange og bliver nok aldrig helt færdig med den.

Lige nu er jeg helt optaget af at opsamle og videreføre erfaringer fra en 5 årig forsøgsrække på Forsøgsstationen – Værksted for Professionel Scenekunst på Vesterbro i København, hvor jeg har haft mit værksted de sidste 7 år.

I 2012 udviklede jeg i forbindelse med undervisning på University College Hamar, Norge, en kreativ procesmodel, som hedder Story Play. Jeg har haft lejlighed til undersøge hvordan modellen fungerer i grupper bestående af børn, unge, voksne og ældre. Med udgangspunkt i øvelser og med støtte i Story play-modellen, har deltagerne hjulpet hinanden med at udvikle egne og fælles fortællinger. Arbejdet er løbende blevet dokumenteret og er netop blevet offentliggjort http://storyplay.dk/story-play-forsoeg-1718/

Det har været en helt utrolig spændende rejse og os, der har været med, har knyttet stærke bånd. Forsøgene er blevet afprøvet i almindelige rammer og forsøgene har affødt tre forløb, støtte af Huskunstnerordningen, på Hem Skole, – en lille folkeskole ved Skive. Der er lavet en forskningsrapport af Huskunstnerordningen over det første forløb, som konkluderer at relationerne var tydeligt forbedret på skolen som helhed efter processen. Projektet er den første case, side 4-17, og hedder Fortællinger i Lokalsamfundet. Hele rapporten ligger på: https://www.kunst.dk/publikationer/2017/undersoegelse-af-huskunstnerordningen/

Jeg forbereder også et intenst efterår, hvor jeg bl. a. laver den tredje FortælleFest med elever, lærere og tilknyttede på Hem Skole ved Skive og hvor Det Fortællende Teater som er blevet en del af Kulturpakkerne i Lejre Kommune har alle 5. klasser i tre-dages workshop med udgangspunkt i Bjowulf. Derudover har jeg godt 40 forestillinger på kontrakt og tager til Grækenland for at optræde og holde workshop på Mt Pelion Storytelling Festival d. 10.-11.

Derudover fordøjer jeg på en 17/18 sæson med 70 turneforestillinger, 12 workshops, afholdelse af Fortælleseminar og Fortælledage på Sagnlandet og deltagelse i Geschichtenoase, Zürich og Singapore International Storytelling Festival.
Det Fortællende Teater havde 20 års jubilæum i nov. 2016, har haft værksted på Forsøgsstationen siden 2011 Teatret har modtaget projekt- og rejsestøtte adskillige gange og driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg siden 2013. Vi har optrådt i 20 lande på 4 kontinenter med over 2300 forestillinger og for godt 200.000 tilskuere.

Jesper la Cour Andersen
Det fortællende Teater/The Telling Theatre
www.detfortaellendeteater.dk
www.storyplay.dk
+45 26929841


Tags

2018, Jesper La Cour Andersen


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}