Ibrahim Sory Diallo

0  comments

AUGUST Det, som driver mig i fortællingen, er sikkert det, som har drevet alle fortællere gennem tiderne. Nemlig lysten til at overføre den kulturarv, som man har fået, fra sin generation til næste generation.

Det er det at dele med sine medmennesker det, man har eller har fået eller ved. Det er at have noget, man er fælles om. Historiefortælling handler for mig om at være med til at hjælpe mennesker, både børn og voksne, til at kunne finde deres iboende medmenneskelige kraft. Det drejer sig om at komme i kontakt med sit indre jeg, så det ikke kun handler om det ydre. Det vil sige, at det ikke handler om, hvad man har, og hvordan man ser ud, men hvem man er, og hvordan man er over for sine medmennesker. Historiefortællingen kan hjælpe os langt hen ad vejen til at forstå os selv, vore omgivelser og andre. Et samfund, et menneskets liv er ikke noget andet end livsfortællinger. For mig er alt mellem himlen og jorden historiefortællinger/livsfortællinger.

Jeg ser historiefortællingen som en middel, som kan hjælpe os med at danne os vores egen verdensopfattelse, som er ægte i modsætning til den verdensopfattelse som massemedierne præsenterer for os.

Hvad historier gør ved os som mennesker, vil jeg ikke gå i dybden med her. Dette vil jeg lade psykologer og sagkyndige mennesker tage sig af. Men vi er alle enige om, at det at have evnen til at forestille sig noget er en gave fra Gud, som andre væsner på jorden ikke har, og det er en af de vigtigste ting, som karakteriserer os som mennesker.

Det er derfor, at det er meget vigtigt, at vi overfører de fortællinger, som vi har arvet fra generationerne før os, til den næste generation. Det er en skat, som vi er forpligtet til at videregive. Historiefortælling er ikke noget, jeg har fundet ud af. Det er noget, som ligger indlejret i min dna. Jeg har det i modermælken, jeg har ikke læst det i en bog.

I min forestilling indgår altid musik og sang, for det er meget vigtigt at sørge for, at publikum bliver koblet fra den virkelige verden med dens naturlige begrænsninger til fantasiverdenen. I fantasiverdenen er alt det umulige i den virkelige verden muligt. Der skal være en vekselvirkning, en slags symbiose mellem fortæller og publikum. Musikken og sangen, som er et transportmiddel i denne sammenhæng, gør det umulige mulig.

Mine historier henvender sig til alle aldersgrupper lige fra 5 år og opefter.

Jeg er historiefortæller fra Guinea i Vestafrika. Jeg kom til Danmark i 1990. Jeg er uddannet cand. fil i filosofi fra Guinea og uddannet pædagog fra Hillerød Pædagog Seminarium i sommeren 2000. Jeg har mere end 25 års erfaring i Danmark som historiefortæller – og foredragsholder om afrikansk livsfilosofi. Jeg har deltaget i de fleste fortællefestivaler i Danmark og i Skandinavien.

Jeg optræder på biblioteker, Fortællefestivaler, i daginstitutioner og til private fester.

 

Ibrahima Sory Diallo

Født 26/11 1961 i Guinea Vestafrika

Uddannet cand. fil. i filosofi i Guinea, pædagog i Danmark 2000.

Historiefortæller i Danmark siden 1993

Medlem af Nordkyst fortællerne og Besttellers

E-mail : Idiallo.ibrahimasory8@gmail.com

Tel. 28 44 46 38


Tags

2017, Ibrahim Sory Diallo


Måske kan du også være interesseret i disse?

Det gik SÅ godt

Det gik SÅ godt
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}