Ejvind Winther

0  comments

MÅNEDENS FORTÆLLER MAJ 2019

Jeg er født i 1951. Efter at have undervist i folkeskolen i næsten 40 år, er jeg nu pensionist. I min ca. 4-årige pensionisttilværelse har jeg arbejdet med flere forskellige udtryksformer.

Jeg har i 4 måneder været ansat på Aalborg teater, hvor jeg spillede med på Borgerscenen i stykket “Livet med døden”.

Det var et stykke med 9 amatører, som hver især fortalte om egne oplevelser med livet efter dødsfald i vores nærmeste familie eller bekendtskabskreds. Det var et professionelt opsat stykke, ca. 30 opførelser for fulde huse.

Jeg lærte meget. Jeg husker specielt, at vores instruktør, Reumert prisvinderen 2014 Madeleine Røn Juul, opmuntrede os til at arbejde med stykket og os selv, så vi nåede dertil, at vi glædede os til hver eneste forestilling. Jeg tror, vi alle nåede dette mål, det er i hvert fald en læresætning, som jeg stort set har levet op til i min øvrige optræden.

Dunkelfolket

I to år har jeg været med i teatergruppen Dunkelfolket. Vi er en masketeatergruppe med hjemsted i Aalborg. Vi optræder fortrinsvis med gadeteater, men arbejder også med opførelse af teaterstykker på mindre scener.
Gruppen kan netop i år fejre 30 års jubilæum. Gennem årene har Dunkelfolket optrådt i mange forskellige lande.
Alle maskerne er skåret i træ af maskekunstneren Kirsten Gitz Johansen, som har været aktiv i gruppen gennem alle årene.
Jeg er medlem af Dunkelfolket kunstudvalg, og således med til at planlægge fremtidige aktiviteter.
For tiden øver vi på et stykke med temaet TID.
Dunkelfolket har omkring 30 aktive medlemmer.

Vestjyllands fortællere/Lytteposten

For to år siden var jeg med til at starte en lille Fortællegruppe med 3 medlemmer. Vi fortalte historier for hinanden. En af fortællerne Connie Nordholdt tog initiativ til at starte fortællecaféen Lytteposten i Frøstrup.
Lytteposten har foreløbig 4 arrangementer om året. Der har været mellem 50 og 20 lyttere til arrangementerne. Vi er som regel 3 fortællere til hvert arrangement. Jeg har været fast fortæller med foreløbig 6 forskellige fortællinger.
Sideløbende er jeg med i Vestjyllands fortællere. Vi er en gruppe som mødes på Odin Teateret i Holstebro en gang om måneden. Vi fortæller for hinanden, giver indbyrdes inspiration og kritik.

Mine fortællinger

Som fortæller bruger jeg fortrinsvis fortællinger fra mit eget liv.
Jeg arbejder med temaer som: Venskab, mobning, dyr/dyremishandling, arbejdsforhold på landet i 60erne, skoleforhold, nøgenkultur m.m.
Min far var født i 1889. Han udvandrede til Canada i 1915. Han kom tilbage til Danmark i 1932. I årene i Canada var min far en flittig dagsbogsskriver. I mine fortællinger bruger jeg nogle gange historier fra min fars oplevelser i første del af 1900 tallet.

I den lettere ende har jeg en serie med små pikante historier, hvoraf nogle pointer er på jysk. Ligesom jeg også i den lettere genre genfortæller gamle digte på jysk, som alle har en afsluttende pointe.

Nogle gange inddrager jeg publikum, så de ved hjælp af stemmesedler kan vælge mellem forskellige historier, eller f.eks. vælge om fortællingen skal være på ”dansk” eller jysk.

Min alvor

I den mere alvorlige ende af skalaen, har jeg nogle erfaringer med dødsfald i den allernærmeste familie. Gennem fortællinger deler jeg gerne mine erfaringer med sorg og frustrationer, og hvordan det for mig har været muligt at leve også efter meget stor sorg.

Skal dette emne behandles, er det mit krav, at publikum er forberedt på det aktuelle emnevalg.

I mine fortællinger forsøger jeg som regel at dvæle ved de mange forandringer, der er sket i vores samfund gennem min levetid.

 

Ejvind Winther
Terpvej 82
8690 Fjerritslev

Ejvind.winther@skolekom.dk


Tags

2019, Ejvind Winther


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}