Tag Archives for " Lise Marie Nedergaard "

Lise Marie Nedergaard

Lise Marie Nedergaard

JANUAR  Jeg havde som ung et passivt lager af Evald Tang Kristensen-eventyr som jeg havde hørt mange gange som stort barn. Og da jeg kendte til fortællingen som brødfag og manglede supplement til min SU, tog jeg fat dér. Hvad fascinerer dig ved mundtlig fortælling? Den mundtlige fortælling skaber et intenst og åbent fællesskab. Undervejs […]

Læs videre