.st0{fill:#FFFFFF;}

Studenterjob 

Er du interesseret i det narrative perspektiv og den mundtlige fortælling som et læringsaspekt i folkeskolen?
Fortællere i Danmark – FIDA – ønsker gennem et pilotprojekt at undersøge den mundtlige fortællings virkning på elever i folkeskolen. Vi har de dygtige fortællere, men vi mangler dig til at observere og dokumentere samspillet mellem elever og fortæller, eventuel forandring undervejs i forløbet i elevernes måde at lytte på, være i rummet, osv.

Udover kontakten til skoler og fortællere kommer du til at samarbejde med kapaciteter, bl.a. på universitetet, inden for feltet, der støtter og vejleder dig undervejs.

Lidt om dig
Du er struktureret, god til at danne dig et overblik over et større materiale og har en generel nysgerrighed på æstetiske læreprocesser.
Du studerer på kandidatstudiet i pædagogik eller lignende, er god til at arbejde selvstændigt og er tryg ved at bede om hjælp og stille spørgsmål, når der er noget, du ikke forstår.

Har du ingen idé om hvad mundtlige fortælling er? Det er helt i orden, du opdager det hurtigt.

Lidt om os
Fortællere i Danmark – FIDA – er en frivillig organisation, der arbejder for at udbrede kendskabet og anerkendelsen af den mundtlige fortælling som kunstart og som anvendt kunstform. Vi rummer både de professionelle fortællere og den brede gruppe af con-amore fortællere i hele landet.
Et af vores fokusområder er brugen af den mundtlige fortælling i skolen.


Arbejdssted: Delvis ude på skolerne i Svendborg, delvis hjemmefra, samt vejledning og møder på Syddansk Universitet i Odense.

Arbejdstid: 75 – 100 timer i alt i perioden oktober til marts 2023-2024. Disse fordeles mellem forberedelse og opstart, vejledning og møder, 3-4 dage med indsamling af observationer og interview med lærerne og afsluttende rapportskrivning og afleveringsmøde.
Start: september 2023.

Vil du vide mere, så ring til leder af FIDAs skolegruppe Pia Sigmund på mobil 24803106.

Ansøgningsfrist: Kort ansøgning med CV sendes til fidaformand@gmail.com senest 10. september 2023 kl. 12.

Læs mere om Fortællere i Danmark på www.fortaellereidanmark.dk


Tags


Måske kan du også være interesseret i disse?

Ellen Mortensen

Ellen Mortensen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gør noget godt for dig selv i dag

Bliv medlem af Fortællere i Danmark