Nyhedsbrev januar 2017

Kære Fortællere

Rigtig godt nytår til jer alle. Formanden har allerede lagt en stor nytårs lykønskning op på Facebook, men en god ting kan ikke gøres for tit. Vi håber på et sprudlende år med mange spændende fortælle-arrangementer landet over.

Lige om lidt er det den 24. januar – Fortællingens Dag. Opslagene er begyndt at brede sig på Facebook og i FIDA-kalenderen. Der kommer forhåbentlig flere til. Det er vigtigt – ikke kun at få stablet flest muligt fortælle-arrangementer på benene, men også at flest muligt ”publikummer” får lejlighed til at opleve den mundtlige fortælling, når den er bedst. Så hold jer ikke tilbage.

Den årlige generalforsamling bliver lørdag den 11. marts kl 10 – 16, som vanligt i Frivilligcentret Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C. Dagsorden efter vedtægterne. I får den officielle indkaldelse i uge 6, men sæt dagen af og mød op. Vi arbejder på en workshop …

På Facebook har der for nylig været et opslag fra FEST om World Storytelling Day. Den europæiske storyteller sammenslutning arrangerer hvert år en international fortælle-dag den 20. marts. I år er temaet Transformation. FIDA har som forening ikke kræfter til at binde an med det, men foretrækker at lægge kræfterne i vores nationale dag. Det skal ikke forhindre jer i kredsene i at snuse til det på nettet.

Bruger du andres fortællinger?

Mange fortællere bruger forlæg fra aktuelle, nulevende eller nylig afdøde forfattere. Det kan være i strid med ophavsretten.

Forfatteren til et litterært værk har eneret til bl.a. at gøre det tilgængeligt for andre. Det gælder indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis du derfor vil bruge et yngre litterært værk som udgangspunkt for din fortælling, og du vil optræde offentligt med den, skal du have tilladelse. Du må gerne bruge fx HC Andersen og Selma Lagerlöf, men ikke Astrid Lindgren uden tilladelse.

Hvis du ikke har en tilladelse, kan du komme til at betale erstatning til rettighedshaverne, og du kan blive straffet med bøde eller fængsel. Så hvis du er i tvivl, så drop din fortælling – eller søg tilladelse.

Det behøver ikke være så svært. Skriv eller ring til forlaget og hør, hvordan det kan lade sig gøre, så vi også kan få udbredt de nyere historier. Du kan fx tilbyde forlaget en afgift per aften og i hvert fald reklamere for hele novellesamlingen.

Juraen er kompliceret. På den ene side skal det sikres, at kunstnere får betaling for andres brug af deres værker. På den anden side skal brugernes adgang til de litterære værker ikke begrænses unødigt.

Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside, og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) har udgivet en gratis e-bog om Ophavsret for begyndere. Du kan også henvende dig til FIDA, som er medlem af Samråd for Ophavsret.

Vi lægger dette op på Facebook, og I er velkomne til at like og dele jeres meninger.