Lisbeth Koefoed Jensen Februar 2021

0  comments

I min landsbyskole i Sydsjælland fremstod vores førstelærer, Hr. Vestergaard  som en fængslende fortæller. Når en af os elever havde fødselsdag, satte han sin lille trinde krop op på katederet og fortalte os et folkeeventyr. Vi ville gerne høre de velkendte eventyr. F.eks. ønskede vi ofte at høre Lille kort og Kong Lauring fra Asbjørnsen og Moe. Genkendelsens gys og glæde holdt vi af. Der var helt stille i klassen og stemningen var intens og fortættet af koncentration, når hr. Vestergaard fortalte. Eventyret var magisk.

Mine børn fik en tilsvarende oplevelse, da de gik på Rudolf Steiner Skolen, hvor daglig eventyrfortælling hører til den pædagogiske praksis. Disse erfaringer hjalp mig til en erkendelse af og bevidsthed om hvad den mundtlige fortælling kan bidrage med  vedr f.eks. nærvær, indsigt, fornøjelse, fællesskab.

Da jeg som socialrådgiver blev ansat i en psykiatrisk sengeafdeling for voksne først i 1990´erne  lå det mig naturligt at ville etablere et gruppetilbud til de patienter, der kunne magte en times samvær og koncentration. Jeg ønskede at skabe et miljø, hvor identiteten som psykisk syg blev fjernet for en stund, og hvor vi i en gruppe kunne udgøre et mere ligeværdigt fællesskab. Med tanke for eventyrets magiske kraft og dets afsæt for tolkning og refleksion ind i eget liv, valgte jeg eventyrfortælling som tema for gruppesamværet. De første gange, vi mødtes i gruppen, læste jeg eventyret højt. Men jeg erkendte snart at oplæsning generede min mulighed for kontakt med patienterne. Det blev derfor hurtigt indlysende for mig at jeg skulle opøve den mundtlige fortælling. Det passede mig også godt i betragtning af at jeg gerne optræder på en scene. Jeg så og hørte at eventyret med dets temaer var vedkommende for de fleste af patienterne, og jeg fastholdt dette tilbud i 10 år.

Efter den periode flyttede jeg min fortællepraksis til andre scenarier, og jeg udvidede mit repertoire til også at indeholde egentlig litteratur som noveller, H.C. Andersens kunsteventyr, eskimoiske sagn og myter, vikingesagn og fortællelege m.m.

I 2015 åbnede jeg ”Voel Fortællehus” i et ombygget gammelt bageri. Jeg har siden afholdt 5-6 åbne fortælleeftermiddage i sommerhalvåret, og har på denne måde skabt et aktivt fortællemiljø i hyggelige rammer. Folk kommer for at nyde spændende fortællinger fortalt af gode fortællere, der har lyst til at bidrage med en historie i dette lille kultursted. Den 7. sæson begynder – om alt går vel – i slutningen af april i år.

Jeg ser mig selv som formidler af blandt andet gode fortællinger fra lukkede bøger på boghylderne, som jeg synes fortjener at blive åbnet og levendegjort. Jeg fortæller historier, der berører mig følelsesmæssigt på forskellige planer, og som har et vedkommende og menneskeligt set almengyldigt budskab. Jeg fortæller også gerne om det, der går ud over al forstand!

Jeg føler mig levende, når jeg fortæller og bliver eet med historien, og mærker at min egen indre billeddannelse sætter i gang.

Andre har fremhævet at jeg, som fortæller, forstår pausens betydning i fortællingen, at jeg har tydelig diktion og har evne til at modulere sproget. Jeg kan lide at udtrykke mig med et passende, levende kropssprog uden at overdramatisere. Fortællingen ejer som regel dramaet i sig selv.

”At gavne og fornøje – hav stedse det for øje”, skrev lærerne i vores poesibøger. Jeg håber at det er det, jeg gør.

Jeg har fortalt for familien, ved private arrangementer, i foreninger og menighedshuse, på biblioteker, 2 gange ved en lokal årlig Kultur- og Kristendomsfestival i Silkeborg. Jeg har medvirket ved 3 fortællefestivaler på Vrå Højskole 2015-18, og i Svendborg Forsamlingshus, hvor jeg også er inviteret igen i dette forår med en række inuit-fortællinger.

Mine tilhørerne er overvejende voksne/ seniorer, der godt ved, at det altid er tid for en god fortælling!

Fra 1993 til 2003 deltog jeg i en månedlig fortællekreds i Sejs, og jeg har siden 2018 været medlem af Ry Fortællekreds.

Lisbeth Koefoed Jensen
Hjortgårdsvej 40, Voel,
8600  Silkeborg
Uddannet socialrådgiver i 1977 – senere pædagogisk videreuddannet som voksenunderviser i 2002.
Jeg har været aktiv fortæller siden 1993.
Facebook: Voel Fortællehus
Mailadresse: liskojen@gmail.com

Tags

2021, Lisbeth Koefoed Jensen


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}