Arrangementer til Kalenderen

Har du arrangementer til FIDA´s kalender? Send dem til: peterbarnerrasmussen@gmail.com

Medlemmer kan også få et link til vores kalender, så man selv kan lægge arrangementer op.

Book en fortæller

Vil du gerne booke en fortæller? Her på vores hjemmeside er der en liste over fortællende medlemmer og deres kontaktinformationer. Du kan finde det ved at klikke på dette link:

Book en fortæller

Indmeldelse i foreningen

Vil du gerne meldes ind i foreningen?  Du bedes kontakte foreningens kasserer, Esther Rützou. Mail: esther.rutzou@gmail.com

Man kan blive medlem som enkeltperson (kontingent 300 kr) og som forening (kontingent 400 kr).

Enkeltmedlemmer kan stemme til generalforsamlingen, stille op til bestyrelse og formandspost, deltage i Fortællere i Danmarks aktiviteter og komme på hjemmesiden med en individuel profil. Foreninger kan komme på hjemmesiden med foreningens profil og deltage i Fortællere i Danmarks aktiviteter.


Spørgsmål

Har du andre spørgsmål?  Skriv til sekretæren, Peter Barner-Rasmussen. Mail: peterbarnerrasmussen@gmail.com