Fortælling for børn 0-6 år

Gruppens formål

  • At medvirke til at udbrede mundtlig fortælling i børns liv. Til glæde og gavn for
    menneskelig udvikling og indførelse i en vigtig kulturarv.
  • At skabe fortællekultur, hvor børn og deres voksne kan opleve fortællingens
    gave: fællesskab, nærvær og ro og fordybelse i gode historier.      

Indsatsområder

Daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje, børnehaveklasser, biblioteker og andre
kulturinstitutioner, døgninstitutioner, hospitaler. Aktiviteter og workshops for forældre og børn.
Fortællefestival med børn og deres voksne. Erfaringsudveksling med de andre nordiske lande, der har samme formål.

Gruppens medlemmer

Vibra Svejstrup

Historiefortæller, pædagog, medstifter af Nordisk Fortælleseminar, www.vibrafortaeller.dk,
www.randersfortaellerne.dk

Ann-Louise Lykke Lauritsen

Historiefortæller, pædagog, coach, arbejder med storytelling, www.randersfortaellerne.dk

Inger Brauner

Historiefortæller, pædagog, institutionsleder, tale-høre pædagog, aktiv indenfor børne - og
ungdomskultur/Skive Kommune

Lene Brok

Historiefortæller, forfatter, cand.psych. Facebook/Fortælleværksted