.st0{fill:#FFFFFF;}

Fortælle Akademiet 2018-2020 

Redigeret af Ingrid Hvass

VELKOMMEN på Fortælle Akademiet!

Et menneske med en fortælling og en eller mange der lytter – det er en ur situation i menneskehedens historie, gentaget igen og igen overalt på vores klode. Tænk, hvor mange fortællinger der er blevet og bliver fortalt: enkle beretninger om noget der lige skete, store fortællinger om dramatiske oplevelser og hændelser, fortællinger om sindets lyse og mørke sider, om sorg og glæde, kærlighed og had, eller skrøner og morsomme fald på halen fortællinger.

Med Fortælle Akademiet ønsker vi at give mange flere mulighed for at blive gode, kloge og levende fortællere med lyst og evner til at forny og levendegøre vores kulturs gamle fortællinger eller skabe splinternye fortællinger. Og til at skabe nærvær og samvær med sine fortællinger, som livskraft og som en modpol til isolation og ensomhed i vores digitaliserede samfund. Den mundtlige fortælling fortalt i samvær med mennesker må aldrig dø!

Bilag 1: Brochuren

BAGGRUND

Fortælle Akademiet blev til i et samarbejde mellem Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole og Historiefortæller Ingrid Hvass. Udviklingsarbejdet begyndte i sommeren 2015 med et seminar, hvor mange fortællere fra hele Danmark medvirkede. De enkelte moduler er udviklet sammen med underviserne. Fortælle Akademiet har haft base i Det runde hus i ”Forundringens have” på Vestjyllands Højskole – i Velling, en landsby i Ringkøbing-Skjern kommune.

Mangfoldighed som udgangspunkt og præmis

Det var vigtigt for os at tage udgangspunkt i både det danske og internationale fortællemiljø og i højskolens og Vestjyllands kulturhistorie. Vores ønske var at gøre Fortælle Akademiet til et kraftcenter og et mødested for alle der er optaget af mundtlig fortælling i Danmark.

1: Karakteristik af det danske fortællemiljø omkring 2015

Fortællere i Danmark er en forskelligartet sammensætning af enkeltindivider og grupperinger: Professionelle fortællere, hvis erhverv er mundtlig fortælling som kunstnerisk praksis samt ofte undervisning, formidling og kulturel iværksætteri; semiprofessionelle, som bruger mundtlig fortælling i deres daglige arbejde (f.eks. undervisere, pædagoger, præster, formidlere og kommunikations eksperter); og hertil kommer en stor gruppe fortællere, som ved siden af deres professionelle erhverv eller som pensionister dyrker mundtlig fortælling som interesse eller som bijob. Hertil kommer andre kunstnere, der bruger mundtlig fortælling i udviklingen af nye former og genrer, f.eks. lydfortællinger (musik, lyd og mundtlig fortælling).

Flere og flere fortællere i Danmark er medlem af et fællesskab: fortællekredse, fortællegrupper, foreninger og interesse-fællesskaber. Indenfor de sidste årtier er der opstået flere og flere grupper og fællesskaber, og i 2011 dannede en gruppe fortællere foreningen” Fortællere i Danmark” (FIDA) www.fortaellereidanmark.dk

Alligevel er det evnen til at arbejde alene det meste af tiden, der bedst definerer og karakteriserer en mundtlig fortæller: En lang periode i ensomhed under udviklingen af en fortælling og det grundige arbejde med alle facetter af fortællingen og derefter - Vupti: Op på en scene med mange tilhørere og én chance for at udføre resultatet af al forudgående arbejde. Og mange gange helt uden nogen form for tilbagemelding eller evaluering. Den må fortælleren i langt de fleste tilfælde også selv stå for.

Hvad der i høj grad også er med til at definere en mundtlig fortæller i Danmark er, at der ikke findes en statsanerkendt uddannelse og heller ingen statslige puljer, der støtter fortælleres kunstneriske arbejde og værker. Til gengæld findes der i Danmark en underskov af korte kurser, kursusforløb og uddannelsesforløb, og det er normalt at en fortæller pendler mellem forskellige kurser og forløb i løbet af en karriere, og nogle tager springet til at uddanne sig i udlandet, f.eks. i England eller Frankrig.

2: De danske folkehøjskolers betydning for udbredelsen af mundtlig fortælling i Danmark

”I højskolernes begyndelse var fortællingen en vigtig om ikke den vigtigste undervisningsform. Fortællingen var den direkte vej til almen dannelse. Det levende ord, mundtlig fortælling, blev grundstammen i undervisningen. Fortællingen ramte den enkelte dengang som nu. De aktuelle store og uoverskuelige problematikker bliver nærværende og begribelige i en fortælling, som når den grønlandske myte ”Havets Mor” bliver oplæg om klimakrisen. Eller når fortællingen om guden Tyr fra den nordiske mytologi, der stak sin hånd ind i ulvens gab velvidende konsekvensen, bliver sindbillede på fællesskabet før individet. Fortællingen har op gennem historien haft en central plads for næsten at blive glemt. Det ændrer sig i disse år. Flere vil fortælle. Flere vil lytte. Og flere vil bruge fortællingen i den folkelige oplysning.

Vestjyllands højskole har en stærk tradition indenfor den mundtlige fortælling og vi har oparbejdet en viden og erfaring som vi ønsker at videreudvikle og dele med andre højskoler, andre grupper, institutioner, enkeltpersoner. Med Fortælle Akademiet ønsker Vestjyllands Højskole at være forbindelse og udviklingssted for interesserede undervisere, andre institutioner, grupper og enkeltpersoner der allerede er i gang med fortælling samt de personer der har en drøm om at komme i gang som fortællere og undervisere i fortælling. Et netværkssted for dem, der vil bruge fortællingens muligheder i en moderne verden.”

Sådan beskriver Else Mathiassen Vestjyllands Højskoles motiv for at udvikle og skabe rammen for et uddannelsesforløb i mundtlig fortælling. Og hun bakkes op af sin kollega Ole Dedenroth, forstander på Brenderup Højskole, som deltog i Fortælle Akademiets modul 1 og 2:

”Som højskolemenneske med elever fra mange kulturer bruger vi ofte fortællingen som det greb, der bringer os tættere på hinanden og den magiske kunst at kunne lytte. Vi gør hinanden til skjalde, der bringer nyt, fra hvor vi kom til der, hvor vi er. Med ord, dans og musik. På denne enkle måde genopdager vi det, fortællingen skabte med os, inden vi selv kunne tale. At have total opmærksomhed og hengivenhed i det fortryllende univers, en god fortæller kan skabe.

På Fortælle Akademiet kommer man igennem en masse af de genrer, der findes inden for fortællekunsten. En styrke ved kurset er, at der er tid til at skabe sin egen stil og gå i dybden med det helt enkle - og dermed i virkeligheden også det helt svære i kunsten om den gode fortælling. At være til stede i samme univers. Fortæller og lytter.”


Fortælle Akademi på en folkehøjskole

Et kort historisk rids

Vestjyllands højskoles lange tradition for levende mundtlig fortælling udviklede og udfoldede Else Mathiassen, mens hun var forstander igennem 17 år (2001 -2018). I omtrent samme periode havde Vestjyllands højskole en fortælleuddannelse med Brita Haugen som leder og underviser: ”Myte, dans, ritual”, som beskrives i bogen "At danse livet: om Brita Haugen og rituel dans. Antologi.”

I 2015 besluttede Brita Haugen, at hun ikke ville fortsætte uddannelsen. I den anledning arrangerede Else Mathiassen og Vestjyllands Højskole en fejring af Brita Haugens 50 års jubilæum som fortæller og ’rituel danser’.

JUBILÆUM – FORTÆLLEMARATON

Torsdag d.16. juli 2015 fejrer vi Brita Haugens 50 års jubilæum som fortæller og rituel danser. Fejringen og festlighederne skal foregå i forbindelse med Brita Haugens sidste fortælle og rituelle dansekursus på Vestjyllands Højskole.

Men, hvordan fejrer man en af landets bedste fortællere? Gennem fortælling selvfølgelig. Og det en hel dag! Et fortællemaraton, en fortællefestival - fra kl. 10 morgen til sen aften. Der vil komme fortællere fra både Danmark og Norden, og dagen vil være åben for alle der interesserer sig for fortælling og godt kan lide at høre en god historie.

Velkommen til en rigtig fortælle- højskoledag på Vestjyllands Højskole.

Forstander, Else Mathiassen


Dagen efter, den 17. juli 2015, afholdt Else Mathiassen og Ingrid Hvass et Fortælleseminar som et første skridt mod at definere behovet for uddannelse i mundtlig fortælling i Danmark – formuleret af fortællere. Vestjyllands Højskole havde fået folkeoplysningsmidler til et udviklingsseminar, og Else Mathiassen inviterede Historiefortæller Ingrid Hvass (Ejsing, Holstebro) til at være med til at udvikle seminaret. Det blev startskuddet til Fortælle Akademiet.

Der var sendt indbydelse bredt ud i det danske fortællemiljø, til højskolens og den tidligere fortælleuddannelses kursister, og vi inviterede 14 fortællere som oplægsholdere. 40 Fortællere og interesserede fra hele landet kom og tænkte med, og her blev behovet defineret, og navnet ”Fortælle Akademiet” blev anset for rammende. 

Bilag 2: FORTÆLLESEMINAR

”FORTÆLLESEMINAR. En ny Fortælleuddannelse? Kom og tænk med!
17. juli 2015 Kl. 10 – 16 i Det runde hus i Forundringens Have, Vestjyllands Højskole

Fra programmet (Bilag 2):
”De mange vinkler”: Erfaringsudveksling mellem fortællere i grupper Opsamling – de mange vinkler bliver til skarpe vinkler.

Fortælleres tanker og ideer, Fortælleuddannelse i Danmark, på Vestjyllands Højskole, hvilke tanker, ideer og ønsker dukker op?

Oplæg fra flere fortællere:
Jens Peter Madsen, Ann-Mai-Britt Fjord, Lisbeth Filtenborg, Kamilla Holm, Jacob Skyggebjerg, Esther Rützou (Fortællere i Danmark), Anne Mette Nielsen (Vestjyske Fortællespor).

Herefter summen i små grupper. Plenum: reaktioner, ideer og ønsker.

Korte oplæg om hvad en fortælleuddannelse kunne indeholde, baseret på erfaringer:

Katrine Faber: Uddannelse I Rituel Dans og Fortælling

Anna Grethe Bech: International School of Storytelling, Emerson College, GB.

Ingrid Hvass: Grunduddannelse i fortællekunst for unge, 2011 – 2012.
Helle Arnfred: Den gestiske fortælling
Margrethe Højlund: Erfaringer fra Frankrig.

Afslutning, en fælles fortælling om den kommende fortælleuddannelse på Vestjyllands Højskole”

Materiale

Højskolens næstformand skrev referat af hele forløbet – oplæg, fremlæggelser, dialoger. Og efter seminaret var vi i besiddelse af 25 siders referat samt plancher og skriftlige opsummeringer til vores kommende arbejde med at udvikle en ny fortælleuddannelse i Danmark. Og budskabet var klart: Der er et stort behov for flere uddannelsesmuligheder i mundtlig fortælling i Danmark, og der er behov for at tænke nyt og involvere internationale lærerkræfter.

I efteråret 2015 begyndte Else Mathiassen og Ingrid Hvass et målrettet samarbejde for at udvikle Fortælle Akademiet. Else Mathiassen, danser, fortæller og lærer på Vestjyllands højskole igennem næsten 25 år, heraf de 17 som forstander, og Ingrid Hvass, cand.mag. og professionel fortæller fra 2003 med base i Vestjylland, med baggrund i folkelig sang, fysisk teater og kulturel iværksætteri og som underviser i mundtlig fortælling fra 1993.


UDVIKLING


Mere end et højskolekursus

Det kom til at tage lang tid, flere skitser af en ny fortælleuddannelse blev kasseret. Og vi indså - at hvis vores ideer skulle kunne blive til virkelighed og vores mål nås, kunne vi ikke gøre det indenfor højskolens rammer og bevillinger. Vi måtte tænke i videre rammer, og vi skulle skaffe økonomiske midler andre steder fra for at skabe mulighed for et grundigt udviklingsarbejde, baseret på research og involvering af de kommende undervisere.

Vestjyllands Højskole søgte og fik udviklingsmidler hos FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark) til udvikling af Fortælle Akademiet og af et fortællefag på højskolens lange kurser. Og til at udvikle et tæt samarbejde mellem det kommende akademi og højskolens arrangementer både interne, for og sammen med eleverne, og eksterne med publikum fra lokalområdet.

Sammen ansøgte højskolen og Historiefortæller Ingrid Hvass et stort beløb hos Region Midtjylland til research, udvikling og formidling samt gennemførelse af alt det, der ikke var undervisning og som normalt ligger indenfor en højskoles daglige arbejde og økonomi med elevbetaling og statstilskud. Vi fik alt det vi søgte og var godt rustede til fortsættelsen.

Research

Under vores indledende research i efteråret 2017, besøgte vi eventuelle undervisere, som vi ikke havde arbejdet sammen med tidligere, for at tale projektet grundigt igennem og sammen finde en rød tråd i de enkelte moduler. Disse møder og samtaler gav gensidig inspiration og sammen med fortsatte dialoger var de guld værd og inspirerede os i vores videre arbejde med de enkelte moduler og sammenhængen mellem de 8 moduler.

Vi er meget stolte over at vi fandt en række dygtige mennesker, danskere som udlændige, der både var de helt rigtige på de enkelte moduler, men som også var nytænkende i forhold til både mundtlig fortælling og højskolen. Vi er gået nye og lidt utraditionelle veje, både hvad angår undervisere, form og indhold. Det turde vi, fordi vi var to gennemgående undervisere og tovholdere på hver enkelt modul. Det har været med til at binde det hele sammen.

I efteråret 2017 rejste Else Mathiassen til Edinburgh for at deltage i den årlige konference og festival ”Global Gathering of storytellers i Edinburgh” bl.a. et 3 dages seminar om fortælling og bæredygtighed. Inspirationen herfra kom især til at danne grobund for symposiets form, men gav også inspiration til det endelige indhold på flere moduler.

Vision og mission

Fra projektbeskrivelsen, 2017:
Historiefortæller Ingrid Hvass og Vestjyllands Højskole v/ forstander Else Mathiassen er gået sammen om at skabe et Fortælle Akademi, som uddanner og træner mundtlige fortællere i Danmark. Fortælle Akademiet vil skabe tilbud til både nybegyndere og professionelle fortællere i et kreativt læringsmiljø med kompetente undervisere i Fortælle Akademiets faste base på Vestjyllands Højskole i Velling, Ringkøbing.

Værdier, mål og de endelige valg

Fortælle Akademiet skal uddanne og udvikle fortællere med stor viden og bevidsthed om mundtlig fortælling og med teknikker og redskaber til at udvikle en personlig fortællestil. Fortælle Akademiets fortællere skal kunne agere i et dansk kulturlandskab, hvor de kan medvirke til fortsat udvikling og brug af den mundtlige fortælling i mange kontekster – både som formidlingsform og som kunstnerisk form.

Alle aktiviteter skal tage afsæt i kulturel bredde og være af høj kunstnerisk kvalitet. Derfor har vi afsat tid og ressourcer til en grundig udvikling og forberedelse af form og indhold og til at skabe livsvigtige relationer for en god begyndelse og fortsat udvikling: relationer til både det regionale kulturliv og til det mangfoldige fortællemiljø i hele Danmark, i form af vigtige samarbejdspartnere.

Udviklingsarbejdet skal skabe en næringsrig grobund for et dansk Fortælle Akademi med base i Vestjylland. I begyndelsen af 2018 skal vi være klar med en præsentation af en ny og banebrydende mulighed for at uddanne sig indenfor mundtlig fortælling i Danmark. Et enestående tilbud, som alle med interesse for mundtlig fortælling kan se sig selv være en del af – som kursist, som underviser, som udvikler eller videns-arbejder, eller bare for at følge med og hente inspiration. Vores ambition er, at vi ved at tage udgangspunkt i mangfoldigheden i det danske fortællemiljø og i den kulturhistoriske kontekst i folkehøjskolen og Vestjylland kan gøre Fortælle Akademiet til et kraftcenter og et mødested for alle der er optaget af mundtlighed og fortælling i Danmark.

Udviklingen af et helt nyt tilbud om læring og træning i mundtlig fortælling imødekommer et aktuelt og grundlæggende behov i Danmark. Mere uddannelse og bevidst træning vil give den mundtlige fortælling et kvalitativt løft i form af fortællere med større kompetence og erfaring med arbejdsformer, der sprænger grænserne for hvad en fortæller kan og skal.

Samspillet mellem den folkelige ramme, som højskolen udgør, og undervisere og aktiviteter på et højt kunstnerisk niveau åbner for nye måder at sammensætte uddannelse og træning af fortællere og formidlere på. Det kulturhistoriske landskab - højskolen og Vestjylland, som udgør den fysiske ramme, vil tilføje uddannelsesforløbet nogle væsentlige elementer, og fortælle akademiets aktiviteter og nye fortællere vil til gengæld være med til at vitalisere den kultur.

Fortælle Akademiets tilknytning til Midt og Vestjylland, Region Midtjylland og hele landet i form af tæt samarbejde med kulturelle institutioner og foreninger samt akademiets aktive rolle i kulturlivet er af stor betydning for Fortælle Akademiets status og videreførelse. Formålet er at udvikle disse relationer i løbet af og efter det første toårige forløb. Fortælle Akademiet får fra start sin faste base på Vestjyllands Højskole i Velling. Denne tilknytning evalueres efter det første toårige forløb, men det ligger i konceptet at denne tilknytning fortsættes og udvikles.

Kursusforløbet med 8 moduler á 4 dage: De 8 moduler, som et toårigt forløb består af, kan ses som et sammenhængende forløb med afprøvning i praksis mellem modulerne og et afsluttende projekt. Man kan også følge enkelte moduler.

Sammenhængskraft: Kursister der gennemfører minimum 4 moduler i træk, tilbydes en ekstra dag pr modul til fremlæggelse og vejledning af individuelle projekter.
På hvert modul sætter en professionel fortæller eller foredragsholder spot på et aktuelt tema i forhold til modulets program - et åbent arrangement for hele oplandet, højskolens elever og akademiets kursister.

Symposium – udveksling og inspiration: Første år afsluttes med et symposium med et koncentrat af Fortælle Akademiets undervisning og aktiviteter og med aktuelle og samtidige temaer indenfor mundtlig fortælling. Akademiets undervisere, kursister, inspiratorer og samarbejdspartnere står for fortællinger, oplæg, workshops, paneldebat m.m. Symposiet er Fortælle Akademiets ’åbne værksted’ hvor alle interesserede kan få et indblik i aktiviteter og resultater – et nationalt mødested med den mundtlige fortælling som omdrejningspunkt. Et lignende symposium planlægger vi at afholde i hvert toårs kursusforløb.


Udviklings workshop og reception, maj 2018

Det var forår og vi var klar til at præsentere det ny Fortælle Akademi for pressen og samarbejdspartnere, for fortællere fra hele landet og for lokalsamfundet. Det skete ved en reception i Det runde Hus.

I to dage op til receptionen afholdt vi en workshop, et ’Udviklings seminar’ med nogle af de kommende undervisere – for at den enkelte underviser også skulle kende indhold og undervisere fra de andre moduler, som grundlag for at skabe en sammenhæng mellem alle moduler.

”Kære undervisere på Fortælle Akademiet 2018-2020.

Vi glæder os til at se jer den 16. - 17. maj 2018 til en udviklings workshop på Vestjyllands Højskole med ankomst på højskolen kl. 14.
Fortælle Akademiets 8 moduler er tilrettelagt og den detaljerede planlægning er i fuld gang, det vil sige vi er næsten færdige med beskrivelse og program for modul 1 - 4. Når vi mødes den 16. maj, regner vi med at der er lavet detaljeret program for alle moduler. Kursisterne tilmelder sig allerede, og det er godt.

Nu skal vi sammen skabe indholdet af Fortælle Akademiets 8 moduler over 2 år. Kun få af jer kommer til at møde hinanden på akademiets forskellige moduler, men I er alle en del af Fortælle Akademiets fælles historie. Derfor vil vi invitere jer til et døgn, hvor vi kan lære hinandens arbejde at kende og lade os inspirere af hinanden. Nogle af jer skal undervise på samme modul, og workshoppen vil også give jer mulighed for at koordinere jeres oplæg, øvelser m.m.

Vi vil bede jer hver især om at forberede et lille oplæg, hvor I både fortæller om jer selv og jeres arbejde samt involverer alle i et kort forløb – varighed max. 30 minutter. Vi vil arbejde i Det runde Hus, som bliver Fortælle Akademiets faste lokale på højskolen. Vi kan tilbyde jer kost, logi og rejsegodtgørelse.

Mange hilsner fra Ingrid Hvass og Else Mathiassen

Det runde Hus, Vestjyllands Højskole

Det runde Hus, Vestjyllands Højskole

SYNLIGHED & FORMIDLING

Med brochure, hjemmeside, pressemeddelelser, FIDAs hjemmeside og ikke mindst direkte henvendelser til potentielle kursister og interesserede var vi udrustede til den første formidling.

Første pressemeddelelse maj 2018:

”Der var engang – et nyt Fortælle Akademi i Vestjylland.

Danmarks ny fortælleakademi holder åbningsreception torsdag den 17. maj på Vestjyllands Højskole. Med base i det vestjyske skal det være kraftcenter for fortælling i Danmark. Her skal både begyndere og øvede undervises af professionelle fortællere fra Danmark og udlandet.

I Vestjylland bor der to kvinder, to historiefortællere som igennem livet har samlet historier og myter fra hede og hav og fra den store verden. Den ene er professionel fortæller, og den anden er forstander på Vestjyllands højskole. Men alle mennesker har jo historier at fortælle! Netop derfor har de to fortællere fra Vestjylland besluttet at mange flere skal have en unik mulighed for at få indsigt og redskaber til at få de mundtlige fortællinger til at leve, i dag og i 1001 dage fremover. Ingrid Hvass og Else Mathiassen har tegnet skitsen til det nye Fortælle Akademi, der får base på Vestjyllands Højskole i Velling ved Ringkøbing Fjord.

”Vi har et aktuelt behov for fortællere med større kompetence og erfaring, der kan sprænge grænserne for, hvad en fortæller kan og skal. Den mundtlige fortælling skal have et kvalitativt løft”, forklarer Historiefortæller Ingrid Hvass. ”Det er ikke nok at være en god fortæller, det kræver både viden og bevidsthed og ikke mindst mod at være aktiv i både det lokale og nationale kultur- landskab. Og hvis den mundtlige fortælling skal have en plads side om side med de andre kunstarter, skal vi fortællere være i stand til at skabe fortællinger, der giver oplevelser og involverer både børn, unge og voksne. Og vi skal kunne byde på fortællinger, der taler lige ind i vores samtid. Det er den udvikling Fortælle Akademiet gerne vil være med til at påvirke.”

Det er ikke tilfældigt at Fortælle Akademiet skal ligge på netop Vestjyllands Højskole. Skolen har en stærk tradition for mundtlig fortælling, og de har oparbejdet en viden og erfaring, som de sammen med nogle af Danmarks bedste professionelle fortællere vil videreudvikle.

Fortælling har altid været tæt forbundet med højskolerne.

”I højskolernes begyndelse var fortællingen den vigtigste undervisningsform overhovedet. Det levende ord, hjertesproget, blev grundstammen i undervisningen”, siger forstander Else Mathiassen. ”Fortællingen ramte den enkelte dengang som nu. De aktuelle store uoverskuelige problematikker, som for eksempel klimakrisen, bliver nærværende i en fortælling. De bliver begribelige.”

Fortælle Akademiet tilbyder en sammenhængende fortælleuddannelse, hvor man over en periode på to år samles otte gange à fire dage. Man kan også vælge at deltage i et enkelt modul, hvis man ønsker at fordybe sig specifikt i eksempelvis ”Fortællingens musiske og poetiske elementer” eller måske kurset ”Liv og fortællinger. Fra personlig oplevelse til udtryk”.

”I undervisningen kommer eleverne til at arbejde med både traditionelle fortællinger og med at skabe helt nye fortællinger”, siger Ingrid Hvass. ”Målet er at den enkelte fortæller udvikler en personlig fortællestil.”

Med to års mellemrum vil Fortælle Akademiet afholde symposium med fortællinger, oplæg, workshops, paneldebat og meget mere. Symposiet er Fortælle Akademiets ’åbne værksted’, hvor alle interesserede kan få et indblik i aktiviteter og resultater. Fortælle Akademiet skal være et nationalt mødested med den mundtlige fortælling som omdrejningspunkt.

Knap en halv million kroner fra Region Midtjylland og Forbundet for Folkeoplysning i Danmark har medvirket til, at Fortælle Akademiet kan blive til virkelighed. Støtten gør det muligt at trække på de bedste professionelle fortællere fra ind- og udland i undervisningen af akademiets elever.

Fortælle Akademiet indbyder til åbnings reception torsdag den 17. maj kl. 14 i Det runde Fortællehus” i Forundringens have på Vestjyllands højskole. Flere undervisere vil være til stede, og der bliver med garanti fortalt historier. Der vil også være musik og fællessang, og Ingrid Hvass og Else Mathiassen vil fortælle om Fortælle Akademiet. Der vil være forfriskninger fra Vestjyllands højskoles guldpræmierede øko-køkken. Se også www.fortaelleakademiet.dk

(Kristoffer Brun Gram, Vestjyllands Højskole, Presseansvarlig kommunikationsmedarbejder) ”

GENNEMFØRELSE

Fortælle Akademiet er et mødested for alle der ønsker
at medvirke til at levende mundtlig fortælling fortsat udvikler sig og forholder sig til den tid vi lever i

Form og indhold

Fortælle Akademiet bestod af 8 moduler á 4 døgn over 2 år. Man kunne deltage på alle 8 moduler eller på enkelte moduler. På hvert af de 8 moduler blev der arbejdet grundigt med fortællerens værktøjer: Stemmen og kroppen, indre billeder og sprog, forestillingsevne og improvisation. På hvert modul var der en eller to gæsteundervisere i forhold til modulets tema. Ingrid Hvass og Else Mathiassen var ansvarlige for hvert modul og for sammenhængen mellem modulerne, og begge var gennemgående undervisere. Hvert moduls kursister og undervisere arrangerede et fortællearrangement på højskolen eller et andet lokalt kultursted.

Moduler og sammenhæng

De 8 moduler havde alle samme grundplan (se bilag 3). Inden kursusstart havde vi en grundig dialog med gæsteunderviseren om intentioner og mål med modulets indhold, denne dialog gav ofte helt nye vinkler på emne og tema og var i høj grad med til at optimere undervisningen og hele forløbet. Underviseren havde frit spil med hensyn til at tilrettelægge og prioritere undervisnings- tiden, indhold og metoder.

Else og Ingrid var ansvarlige for ”alt det andet” - grundtræning og opsamling undervejs, med aftenerne som et fristed, hvor alle kunne dele fortællinger og sange mm. At synge, danse og lege sammen blev en livsvigtig del af Akademiets dna. Else og Ingrid var også ansvarlige for alt det praktiske og alle aftaler med højskolen og andre involverede aktører.

Moduldage

Fortælle Akademiet var også en sammenhængende uddannelse i mundtlig fortælling. For de kursister, der tilmeldte sig 4-8 moduler i sammenhæng, tilbød vi en ekstra dag for samme pris. Den ekstra moduldag begyndte et døgn før undervisningen startede, med tid til individuel vejledning og refleksion, hvor fokus var den enkelte fortællers udvikling. Med alle 8 moduler i sammenhæng har det været muligt at skabe en grundig uddannelse i mundtlig fortælling.

11 kursister gennemførte mellem 4 til 8 moduler, og langt de fleste medvirkede i de ekstra moduldage. ”Modulister” kaldte vi dem! På moduldagene samlede vi op på den enkeltes arbejde med fortælling siden sidst, og der var tid til at høre længere fortællinger og give feed back. Der var ganske enkelt tid til at fokusere mere på den enkelte. Og både blandt modulister og øvrige kursister blev der skabt en rigtig god kultur omkring indbyrdes sparring og evaluering.

Modulisterne var med til at skabe og videregive Fortælle Akademiets kultur og værdier til nye kursister. Vi vurderer at dette har skabt synergi og et rigtig godt miljø på hver enkelt modul. Der var også en del kursister, som deltog i 2 – 3 moduler.

Se Modulisters evalueringer, bilag 7

Højskolen som ramme

Fortælle Akademiet havde optimale forhold på Vestjyllands Højskole. ”Det runde Hus” som base for alle akademiets aktiviteter og højskolens perfekte rammer kunne ikke være et bedre udgangspunkt for et nyt Fortælle akademi - værelserne, den gode økologiske mad, vidunderlige omgivelser med få skridt til skøn natur og frisk luft, højskolens kultur, hvor Fortælle Akademiet deltog i morgensang og spiste sammen med højskolens faste elever og ansatte, og et tæt og godt samarbejde med kontor, lærere og køkken.

Åbne fælles arrangementer

Hvert modul blev indledt med et fællesarrangement på højskolen, hvor den fortæller, som var gennemgående underviser på modulet, præsenterede fortællinger eller en forestilling fra sit repertoire. Et kunstnerisk arrangement, som var åbent for alle vores samarbejdspartnere, højskolens elever, Fortælle Akademiets kursister og egnens befolkning. Det blev specielt benyttet af Vellings Friskoles og efterskolens lærere.

Ved modulernes afslutning optrådte alle kursister med fortællinger, nogle gange for hinanden eller for højskolens elever. To gange tog vi ”Ud af huset”: til Kulturstedet Lystbækgaard med ”Fortællinger og Vintermad” (Modul 3) og til Torsted kirke, hvor alle kursister samt underviser medvirkede i en fælles fortælling, som udgjorde gudstjenestens prædiken (modul 7).

På modul 1 og 5 medvirkede Fortælle Akademiets kursister på fortælle festivalen på Nørre Vosborg. Modulernes gæsteunderviser optrådte i begge tilfælde som festivalens ”speciel guest”. (se under Modul 1 og 5).

Kursisterne og underviserne

I alt 62 kursister har gennemført et eller flere af Fortælle Akademiets moduler; 11 har gennemført alle 8 moduler og mere end 20 kursister har gennemført 2 – 5 moduler. Fortælle Akademiets kursister kom fra hele Danmark, dog ingen fra Bornholm. Kvinder og mænd i alderen 22 – 77 år.

Kursisternes baggrund har været vidt forskellig; nogle med stor erfaring som fortællere og andre uden nogen erfaring over hovedet. Og lige så forskellig har kursisternes uddannelsesmæssige baggrund og arbejdserfaringer været: Studerende, erhvervsudøvende og pensionister; folkeskole- lærere, friskolelærere, gymnasielærere, psykologer, præster, udøvende fortællere, skuespillere, musikere og sangere, selvstændige kulturaktører, pædagoger, højskolelærere, formidlere, kommunikationsarbejdere og mange flere erhverv har været repræsenteret.

12 forskellige undervisere har undervist eller været inspirator på et modul. Underviserne kom fra Norge, England, Chile og Danmark. Else Mathiassen og Ingrid Hvass var gennemgående kursusledere og undervisere på alle 8 moduler. Underviserne præsenteres under de enkelte moduler.

På Fortælle Akademiets åbne symposium i maj 2019 deltog 66 personer fra hele landet. Alt i alt har 142 personer været involveret i Fortælle Akademiet.


8 moduler – beskrivelser og evalueringsnoter:

I dette afsnit gennemgår vi hvert af de 8 moduler - med præsentationstekst fra brochure og hjemmeside, med uddybende beskrivelser af forløbet og med underviseres og kursisters evalueringer. Evalueringer, som er skrevet i slutningen af det toårige forløb. I afsnittet indgår også løbende evalueringer, noteret i forbindelse med afsluttende evalueringsrunde på et modul.

MODUL 1: Mundtlig fortælletradition, lokal og global. Fortælleteknik og genrer.
03.09. – 07.09. 2018 + Fortællefestival på Nørre Vosborg 08. – 09.09.
Gæsteunderviser: Heidi Dahlsveen.

Else Mathiassen og Ingrid Hvass er gennemgående undervisere.

Vi indleder med at komme helt tæt på de mundtlige fortællingers inderste væsen; de gamle fortællere og de overleverede fortællinger. Vi arbejder praktisk og konkret med mundtlige genrer og fortælleteknikker: sagn, eventyr, legender og ballader. Vi vil også sætte fokus på en gennemgående disciplin i fortælle arbejdet - at sammensætte et forløb af forskellige fortællinger til en helhed, som giver mening for tilhørerne (og arrangøren). Oplæg og dialog om fortællerens rolle i samtiden.

Mimesis Heidi Dahlsveen om ”Eventyrstil før og nu”: Dette er et praktisk kursus og en grundlæggende indføring i at fortælle folkeeventyr. Kurset tager udgangspunkt i folkemindeforskerens Richard Berges (1881 - 1969) afhandling om eventyrstil. Berge hævder at der er tre stilarter, som et folkeeventyr kan fortælles indenfor. På en måde kan man sige at han skitserede nogle idealer om, hvem fortælleren er. Kurset indeholder elementer som strukturering af fortællingen, visualisering og husketeknikker. Kurset vil også handle om brug af kroppen og forståelse af den kontekst man fortæller indenfor.

Mimesis Heidi Dahlsveen, fortæller og førstelektor på OsloMet - storbyuniversitet, Fakultet for teknologi, kunst og design, institut for æstetiske fag. Heidi Dahlsveen har arbejdet som professionel fortællekunstner nationalt og internationalt siden 1996. Hendes hovedfokus som fortæller er ”å samtidsaktualisere traditionelle fortællinger”. Hun arbejder også som førstelektor i mundtlig fortællekunst ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hendes forskningsdisciplin er «artistic research» og empirisk forskning. Hendes seneste kunstneriske værk og udviklingsarbejde er: ”23.27 – om å miste et barn”. www.dahlsveen.no

KOMMENTARER:

Vi kom i gang med fynd og klem! 4 dages undervisning i Det runde Hus på Vestjyllands højskole og derefter 2 dage på Fortælle festivalen på Nørre Vosborg, hvor kursisterne optrådte med et eventyr-kalejdoskop af folkeeventyr fra undervisningen, klippet og sammensat af Heidi Dahlsveen.
Lørdag aften optrådte Heidi i Riddersalen med fortælleforestillingen ”Hennes sønn døde, og det gjorde også min”. Søndag lavede Anna Grethe Bech, kursist på Modul 1 og medlem af Fortælle festivalens bestyrelse, et interview med Heidi Dahlsveen for festivalens fortællere. Søndag eftermiddag fortalte Else og Ingrid sammen under titlen ”Skæbnemøder”.

Vi var i gang – med Fortælle Akademiets moduler og et nyt samarbejde med fortælle festivalen på Nørre Vosborg.

EVALUERINGER:

Kursist: Jeg har kun deltaget i et modul på Fortælle Akademiet, nemlig det første. Det var en meget udbytterig uge, da jeg straks kunne mærke det grundige forarbejde der var lagt, og at der var en sammenhæng i undervisningen og at der blev arbejdet med både krop, stemme og hele fortællingens udtryk. Der var også gjort meget for at de fysiske rammer var velfungerende og indbydende. Skibet blev sat i søen på en god og betryggende måde.

Det var naturligt og logisk at tage udgangspunkt i eventyr og de folkelige fortælleformer. Scoopet for mig var dog, at Heidi Dahlveen var med som underviser. Hendes teoretiske og praktiske undervisning i fortællekunstens virkemidler var indsigtsgivende for mig. Jeg kom et spadestik dybere i hvad man kan gøre med sine fortællinger, så de lever.

Mit ønske til fremtidige moduler er, at I holder fast i at hente fyrtårne ind fra det nordiske og internationale fortællelandskab. Fortællemiljøet i et lille land som Danmark er overskueligt, og når man har været med i en årrække, har man brug for inspiration udefra.
I fremtidige moduler kunne det være godt at arbejde med ”grønne fortællinger” – fortællinger der forholder sig til klimaudfordringen, Ikke på en politisk propagandistisk måde, men poetisk og mytisk, som fortællinger kan.

Kursist: Mødet med Heidi Dahlsveen var på alle måder overvældende. Det var svært at følge hendes meget hurtige og kontante undervisningsform, måske fordi det var lang tid siden jeg sidst havde modtaget undervisning. Men efterfølgende har jeg haft stor glæde af at bruge hendes metoder. Når jeg arbejder med et nyt eventyr bruger jeg altid de 7 - 5 - 3 handlinger, genstande og følelser.

Jeg synes det hele fungerede så fint. Måske synes jeg at modul 1, var der jeg lærte mest fordi Heidi var så klar og kontant i sin undervisning og derfor kunne det være en ide, hvis underviserne kræver noget af os kursister, udfordrer os, selv om vi kan have en tilbøjelighed til at snakke løs også om alt muligt andet. Men det er nok en balancegang for det er også godt, at der er plads til kursisterne og deres erfaringer.

Underviser: Det var generelt en flott gruppe med mye humor og energi. Det ble noen gode diskusjoner og læringen gikk på tvers, altså jeg lærte også. Gruppen har en variasjon når det gjaldt, alder, bakgrunn, erfaring og preferanser, som i denne situasjonen var berikende. Et element, som kan videreutvikles, er tid for eget- arbeid, slik at ikke deltakerne bare får input, men også kan få rom til å bearbeide det de har fått inn. Hilsen Heidi

Modul 2: Skønlitteratur i mundtlig form. Nye mundtlige fortælleformer. 07.11 – 11.11.2018 Gæsteundervisere: Hans Otto Jørgensen og Kari Brinch
Hans Otto Jørgensen er gæstefortæller onsdag aften ved et åbent arrangement på højskolen.

Mundtlig fortælling og skønlitteratur - to forskellige udtryksformer som fremstiller fiktive verdener med ord. Som nogle vil placere i historisk tid med et før / efter, men som lever i en konstant udveksling - handling, personer, tid og sted, ord, stemme, skrift, sansninger, indre billeder; læst i enrum og stilhed eller hørt i intenst samvær; bogens æstetik, stemmens klang og rytme – evigt forbundne.

Hans Otto Jørgensen præsenterer to grundlæggende øvelser som afsæt til nye fortællinger 1) Metonymiske kæder - om at beskrive og strække beskrivelsen og 2) Epifani - om at indfange det særlige øjeblik, hvor man erkender de store sammenhænge i eksistensen.
Samlende diskussion om, hvad man kan bruge den skrevne litteratur til i den mundtlige fortælling.

Hans Otto Jørgensen: Forfatter, tidl. rektor ved Forfatterskolen i København og medstifter af forlaget Gladiator. Hans Otto Jørgensen voksede op udenfor Vile ved Limfjorden. Hans far var landmand, og i lang tid var det arbejdet med køerne som fyldte mest. Det var efter at have læst Karen Blixens ”En herregårdshistorie” som 16-årig, at Jørgensen vidste at han ville være forfatter. Siden har landmandsliv og litteratur byttet plads flere gange. Jørgensen begyndte med at læse Dansk på Københavns Universitet, men endte med at fuldføre uddannelsen som driftsleder og kvægbrugstekniker. Jørgensen debuterede i 1989 med romanen Tårnet. Sidenhen har han udgivet en række romaner, bl.a. Ida og Axel trilogien, børnebøger, digte og novellesamlinger. Mange af hans udgivelser tager på en eller anden måde udgangspunkt i Jørgensens egen opvækst, og det jyske landmandsliv i 50’erne. Ved siden af at være forfatter, har han også arbejdet som anmelder og været højskolelærer ved Testrup Højskole og Vestjyllands Højskole.

Kari Brinch: 1) Hvordan kan man transformere skriftlig litteratur til mundtlig fortælling? Eksempler på hvordan processen kan se ud / hvordan du gør dig fri af teksten / hvordan du bruger tolkning af eventyret til at finde din egen vej igennem fortællingen – med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr. Deltagerne skal på forhånd have valgt et eventyr, som de gerne vil arbejde med.
2) Om at skabe helt nye fortællinger; fortællingens struktur og skelet. Improvisation.
3) Hvad sker der på fortællescenerne i Danmark i dag? Moderne fortælleformer, bl.a. ”jeg-fortællinger”, ”egne fortællinger”, fortællekonkurrencer og - koncepter, hvor almindelige mennesker fortæller deres historier. Oplæg, øvelser og dialog.

Kari Brinch er professionel fortæller og indehaver af firmaet Storytale. Hun har fortalt historier for tusindvis af børn og voksne og har mange års erfaring inden for storytelling, formidling og performance. Kari er en garvet H.C. Andersen eventyrfortæller men har også personlige fortællinger, kærlighedshistorier og løgnehistorier på repertoiret. Kari er fortæller hos Besttellers i København, en fortællescene for moderne fortælling, og har tidligere været ansat som eventyrfortæller i ”Fyrtøjet” i Odense og som skolechef i den naturvidenskabelige oplevelsespark Universe (tidl. Danfoss Universe). Kari er uddannet folkeskolelærer, har læst pædagogisk psykologi i Schweiz og har taget Besttellers Masterdiplom i fortælling www.storytale.dk Ingrid Hvass og Else Mathiassen er gennemgående undervisere på hele modulet.

Kommentarer:

Modul 2 var og blev en stor mundfuld, og alle kløede på, både med at skrive og fortælle, lege og improvisere og kaste sig ud i øvelser og løgnehistorier.
De to undervisere førte os ind i det ’mellemrum’ der eksisterer mellem mundtlig og skriftlig litteratur, hvor fortællingen og sproget i sig selv - og ikke formen bliver det centrale.

Som afslutning lørdag eftermiddag lavede vi en smuk præsentation af fortællinger bygget på løgne og sandheder. Det foregik i Orangeriet i ”Forundringens have”.

Evalueringer:

Kursist: Jeg var på kurset som handlede om at fortælle egne historier. Vildt spændende at høre andres, at opleve nye indgangsvinkler og så det at opleve jer undervise os.
Det som jeg gerne vil arbejde mere med er at fortælle egne eller andres historier og gøre det tilpas dramatisk. Jeg ved at flere holder af den stille fortælling - men jeg holder mest af lidt mere dramatik - men alt med måde, naturligvis. Det, som jeg oplever, er vigtigt i fortællingen er at din Tanke kommer før din Tale. Det vil jeg gerne arbejde med. Jeg glæder mig til at være med igen en anden gang

Underviser, Hans Otto Jørgensen: Kære Ingrid og Else. Jeg synes, det var helt fantastisk at arbejde med jeres elever. Da jeg tog hjemmefra vidste jeg knapt hvad jeg skulle stille op med "fortællerne", men da jeg kom, var der en som havde været med på mit sommerskrivehold og hende kunne jeg rigtig godt lide og hun kunne lide mig og derfra gik det godt.

Jeg er imponeret af den måde holdet tog imod på. De er mundtlige fortællere, men shit de var skrappe til at forstå hvad ideen var med de forskellige skriveøvelser og de skrev alle så det var en lyst og læste glade op af deres tekster.
Det var hvad jeg har at sige om jeres "skole" og jeg vil meget gerne tilbage og lave noget, hvis I finder det opportunt.

Modul 3: Fortællingens lyd og rytme – de musiske og poetiske elementer i mundtlig fortælling. 23.01. – 27.01. 2019
Gæsteunderviser: Nick Hennessey

Fortællingens musiske og poetiske elementer

På dette modul er fokus sprogets iboende musikalitet og rytme. Ud fra præmissen at al naturlig tale er melodisk, vil vi undersøge talens lyd – lege med toner, klang og rytme og finde en vej til at underbygge og styrke den mundtlige fremførelse. Vi vil udforske to essentielle dele af mundtlig fortælling: talesprog og sang. Målet er at deltagerne udvikler deres egen syntese af de to. Nick Hennessey vil lede deltagerne igennem en række øvelser som grundlag for at eksperimentere med rim og sange, med rytmisk fortælling og poesi, med omkvæd der bevæger sig mellem tale og sang. Grundlaget er den enkelte fortællers sproglige tone og rytme, som skal findes og udvikles. Igennem øvelser vil vi styrke og udvikle stemmens fysiske side og personlige klang. Der vil også blive tid til at eksperimentere med at blande fortælling og sang, tilføje korte sangfrekvenser til fortællinger og skabe korte sange og omkvæd for at berige vores fortællinger.

Der bliver mulighed for at arbejde med gamle middelalderballaders fortællinger og melodier, introduceret af Else Mathiassen og Ingrid Hvass
Undervisningen foregår på smukt og letforståeligt engelsk med mulighed for oversættelse til dansk. Deltagerne fortæller på eget modersmål.

Undervisere: Nick Hennessey, England. Sanger, sangskriver og fortæller med en fundamental interesse for relationen mellem landskab, samfund og fortællinger og for genskabelse af traditionen, med speciel interesse for Nordeuropæisk kultur og tradition. Nick har de senere år høstet stor anerkendelse i Finland for sit arbejde med det finske epos ”Kalevala”.

Ingrid Hvass og Else Mathiassen er gennemgående undervisere på hele modulet.

Kommentarer:

På modulets første aften optrådte Nick Hennessey til et åbent arrangement på højskolen, 60 minutters fortællinger på syngende og dansende engelsk. Overbevisende og bestemt en stor oplevelse for højskolens elever, hvor det fælles sprog i dagligdagen er engelsk pga mange udenlandske elever.
For kursisterne på Modul 3 var oplevelsen en tydelig og skarp introduktion til modulets tema ’Mundtlig fortællings musiske og poetiske elementer’.

Evalueringer:

Kursist: Musik og sang har jeg aldrig arbejdet med, så det var en udfordring at bruge puls/rytme og min sangstemme. Det er godt, at der var plads til, at vi kunne øve os og dejligt at der i gruppen var en åbenhed, der gjorde at jeg godt turde stille mig op og synge. Nick’s måde at synge fortællinger på samt at blande sang og fortælling, gav mig lyst til at arbejde mere med sang. Så nu tænker jeg over om det kan give mening til en fortælling at bruge sang. F.eks. har jeg lavet 7 sanglinier, der inddeler eventyret om Ildfuglen, det synes jeg fungerer godt.

Modulist: Nick Hennessey, jeg synes, han havde en enormt inspirerende musisk tilgang til fortælling og sprog og jeg ville gerne lære mere på den måde. Jeg kunne godt tænke mig at han kom igen, for jeg synes, hans stof var så stort og krævede meget mere tid og øvelse end det vi havde. Måske kunne man overveje at have den samme gæstelærer to gange i træk, så vi kunne komme mere i dybden med et bestemt emne.

Modulist: Det bedste af alle modulerne. Fantastiske oplevelser med hinanden – leg med sang, musik, rytme og sammenblanding af det hele. Forventningerne blev indfriet til fulde.
Charmerende formidling på et lækkert let forståeligt engelsk. Dygtig underviser med stor lydhørhed og fornemmelse for vores niveau, behov og ønsker. Yonda og Ildfuglen er allerede blevet klassikere i gruppen endnu før kurset er slut. Mange af os glæder os til at genhøre Nick på Nørre Vosborg til efteråret.

Modul 4: Fortællerens rum. Scenisk bevidsthed og kontakt til publikum. 10.04. – 14.04. 2019
Gæsteundervisere: Carolina Pizarro og Luis Alonso.

Modul 4 bliver en inspirationsrejse sammen med to undervisere der ønsker at dele magien ved at skabe og fortælle historier med krop og stemme. Carolina og Luis er både fortællere og skuespillere, og så har de en solid baggrund i Chiles unikke fortælletraditioner.

Mikro Fortællinger (Micro Stories)

Vi vil udforske fortælleteknikker, som opstår i relationen rum – krop – stemme med henblik på at udvikle scenisk bevidsthed. Vi vil afprøve de muligheder som forskellige ’fortællerum’ giver – fra det enorme uafgrænsede rum til det lille intime rum ved at arbejde med: 1) rum, krop og rytme 2) rumlig komposition med vores krop og stemmekraft 3) kreativitet ved brug af objekter og kostumer og 4) intervention med publikum i et offentligt rum. Vi skal arbejde med ”Fortællerør” og paraplyer.

Hver enkelt deltager skal undervejs reflektere over og udfordre den fortæller, som han/hun ønsker at være, ud fra personlighed og interesser.

Undervisningen foregår på engelsk med mulighed for oversættelse til dansk. Hver deltager arbejder og fortæller på dansk. Og hver deltager skal medbringe en paraply.

UNDERVISERE:

Carolina Pizarro, Chile/Danmark og Luis Alonso, Chile/Danmark. Fra 2010 til 2015 var både Carolina og Luis lærere på Chiles nye Fortælleskole i Santiago "Escuela de cuenta cuentos Fundación Mustakis" hvor de underviste i fortælleteknikker. De producerede den første internationale fortællefestival i Chile "International Storytelling Festival ECC". Begge er nu del af Odin Teatrets faste ensemble i Holstebro.

Carolina Pizarro, født i Chile i 1981, har været tilknyttet Odin Teatret i Holstebro som skuespiller fra september 2015. Carolina er skuespiller, teaterinstruktør og arrangør, og hun har arbejdet som underviser i mundtlig fortælling fra 2010. Carolina har en Bachelor i Kunst med speciale i skuespil fra The University of Chile. Hun fortsatte sin læreproces indenfor forskellige områder af scenekunst og har studeret flere fysiske og vokale teknikker. Caroline har stor erfaring med teaterprojekter som social involvering, især med flygtningebørn, både i Chile og i Holstebro.

Luis Alonso, født i Chile i 1980, flyttede til Holstebro i 2016 og har været tilknyttet Odin Teatret siden. Luis studerede Scenekunst på The University of Chile (1999-2003) og gennemførte sin pædagogiske træning på det katolske universitet. Den tid tilføjede yderligere personlig erfaring med scenekunst, som han siden brugte i arbejdet som assistent for flere mestre indenfor forskellige teater discipliner. Luis har arbejdet som skuespiller og som underviser i mundtlig fortælling i Chile, ligesom han har undervist i drama på universiteter og private institutioner.

Ingrid Hvass og Else Mathiassen er gennemgående undervisere på hele modulet.

Kommentarer:

Carolina og Luis lavede et helt moduls undervisning med et program, som de tidligere havde lavet i Chile: ”Micro Stories”, som i vores jargon blev til ”Paraplyer”. Det var arbejdet med paraplyerne, der kom til at fylde mest. Arbejdet med ’fortælle-rørene’ blev en træning i at være skarp med stemmeføring og kontakt til tilhøreren pga nærheden og tætheden – fortælleren taler direkte ind i tilhørerens øre, dog igennem et smukt dekoreret og ca 2 meter langt rør.

Lørdag aften, efter 3 dages kursus, optrådte vi for højskolens elever, mens de ventede på at komme ind i spisesalen. Det var meget vellykket. Fortælle-rørene skaber en speciel ’mættet’ stemning, når mange fortællere fortæller i samme rum igennem rørene pga den intense opmærksomhed mellem fortæller og tilhører.

Efterfølgende genoplivede vi paraplyerne til Fortælle festivalen på Nørre Vosborg i september 2019, hvor vi optrådte udendørs med ”Paraply Fortællinger”. Det blev meget stemningsfuldt – på en grøn græsscene og med Herregården som baggrund.

En gennemgående kursist har efterfølgende optrådt til en lokal Kulturnat med sine Paraply fortællinger, under paraplyen oplyst af lyskæde.

Evalueringer:

Modulist: Caroline Pizarro og Luis Alonso, de havde et skønt håndterbart program og håndgribelige værktøjer. Her følte jeg, at vi fik arbejdet rigtigt og grundigt med tingene og følte jeg fik meget jeg kunne tage med videre. Det var virkelig godt planlagt ud fra den tid vi havde.

Modulist: Jeg var også glad for de små paraplyfortællinger (modul 4) - spændende for mig med nærheden, da jeg oftest har fortalt for store forsamlinger og nok er tryggest ved det.

Fortælle Akademiets Åbne Symposium 17. – 18. maj 2019 på Vestjyllands Højskole

”at finde det, man ikke vidste, at man søgte”

Fortælle Akademiet Symposium 17. maj 2019 (foto Sara Strandby)

Symposium 17. maj 2019 (foto Sara Strandby)

En måned efter modul 4 inviterede vi alle med interesse for mundtlig fortælling til SYMPOSIUM, Fortælle Akademiets ’Åbne værksted’.

I oktober 2018 arrangerede vi en udviklingsdag på Vestjyllands højskole, et symposie-møde, og 5 fortællere, både fra FIDA, Vestjyske Fortællespor og Fortællere I Østjylland deltog.

”Hvad skal vi? Vores opgave er sammen at skabe et symposium med et overordnet emne, oplæg, aktiviteter og fortællinger udført og fremført af kompetente folk og med en aktualitet og nødvendighed, der gør at ingen, der brænder for den mundtlige fortælling, ønsker at gå glip af symposiet; de må være med og de er ligeglade med at det foregår i Vestjylland!

Er I stadigvæk med? Vi håber at I tager udfordringen op. I må meget gerne komme med ideer, fragmenter og skabeloner og helst med jeres vildeste ønsker og drømme for sådan et samlende symposium i DK.

Og I må meget gerne tænke over om I har mulighed for at bruge tid ud over dette møde i forbindelse med den videre udvikling og realisering.”

Vi tog udgangspunkt i det, der optog os og det der rørte sig, på det tidspunkt i Danmark. Og vi var enige om at det var nutiden og de udfordringer, vi fortællere oplever i arbejdet med mundtlige fortællinger i vores hverdag, der skulle have ærespladsen på symposiet. Ud fra arbejdsgruppens mange ideer og skitser, sammensatte Else og Ingrid symposiets program og workshop-program, hvor mange forskellige fortællere fra forskellige kontekster i hele landet medvirkede.

Og deltagerne kom – kendte og helt nye ansigter, med meget forskellige erfaringer og tilgange til mundtlig fortælling. Det blev et fantastisk døgn – inspirerende og berigende.

På symposiet medvirkede en palet af spændende fortællere fra hele Danmark og fra Norge: Vigga Bro, Tatiana Chemi, Ruth Dein, Luna Rønning Østergård, Lise Marie Seidelin, Katrine Faber, Jens Peter Madsen, Ingrid Hvass, Helle Arnfred, Hans Laurens, Georgiana Keable, Fie Huusfeldt, Else Mathiassen, Ditte Krøgholt, Bolette Elvstrøm, Birgit Løkke, Anna Grethe Bech.

Program og workshops, bilag 4, bilag 5, bilag 6

Fortælle Akademiets Symposium var støttet af Region Midtjylland.

Pressemeddelelse maj 2019: Symposium om mundtlig fortælling

”at finde det, man ikke vidste, at man søgte”

Fortælle Akademiets SYMPOSIUM afholdes for første gang 17. – 18. maj på Vestjyllands Højskole. Under overskriften ”at finde det, man ikke vidste, at man søgte” inviteres alle med en fascination af eller bare en nysgerrighed overfor mundtlig fortælling til at være med.

En ældgammel og vigtig udtryksform.

At fortælle en historie for en eller flere, der lytter, er en ældgammel og vigtig udtryksform i menneskenes historie og udvikling. Symposiet vil lægge mest vægt på, at fortællingen er vigtig lige nu. Den mundtlige fortælling tilføjer dét nærvær, som opleves, når fortæller og tilhørere er i samme rum - et samvær med andre mennesker, som efterhånden er sjælden i vores virtuelle fællesskaber og digitaliserede samfund. Serendipitet. Når en fortælling begynder, ved vi ikke, hvor vi vil være ved slutningen. Jo, vi sidder skam på samme plet, men vi er flyttet mentalt, til en ny erkendelse, en ny indsigt. Og det sker, imens vi underholdes på allerbedste vis. Symposiets foredrag ved Tatiana Chemi handler om begrebet Serendipitet – at finde det, man ikke vidste, at man søgte. Foredraget fortæller en historie om serendipitet, og om hvordan fortællinger skaber et andet resultat end det, som var forventet – både for fortæller og tilhørere. Tatiana Chemi er lektor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet og forsker inden for kunstnerisk læring og kreative processer.

At fortælle en historie for en eller flere, der lytter, er en ældgammel og vigtig udtryksform i menneskenes historie og udvikling. Symposiet vil lægge mest vægt på, at fortællingen er vigtig lige nu. Den mundtlige fortælling tilføjer dét nærvær, som opleves, når fortæller og tilhørere er i samme rum - et samvær med andre mennesker, som efterhånden er sjælden i vores virtuelle fællesskaber og digitaliserede samfund.

Serendipitet. Når en fortælling begynder, ved vi ikke, hvor vi vil være ved slutningen. Jo, vi sidder skam på samme plet, men vi er flyttet mentalt, til en ny erkendelse, en ny indsigt. Og det sker, imens vi underholdes på allerbedste vis. Symposiets foredrag ved Tatiana Chemi handler om begrebet Serendipitet – at finde det, man ikke vidste, at man søgte. Foredraget fortæller en historie om serendipitet, og om hvordan fortællinger skaber et andet resultat end det, som var forventet – både for fortæller og tilhørere. Tatiana Chemi er lektor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet og forsker inden for kunstnerisk læring og kreative processer.

Vær med til at reflektere og udforske! Med symposiet ønsker Fortælle Akademiet at skabe de allerbedste rammer for samværet mellem forskellige mennesker omkring fortællingerne. Deltagerne inviteres til at være med til at udforske og reflektere over, hvad mundtlig fortælling er og kan. Spændende fortællere, et lærerigt foredrag, workshops og vidunderlige fortællinger skaber sammen med tilhørerne Symposiet. Der bliver tid til at lytte, til at samtale, til at fortælle, til at synge og danse og selvfølgelig spise og drikke! Det sker, når foråret udfolder sig allersmukkest midt i maj. Fortællinger, workshops, foredrag og samtaler foregår både udendørs og indendørs i de bedst tænkelige fysiske rammer og med udsigt over Ringkøbing Fjord med Vesterhav og klitter i baggrunden eller i Forundringens Have og Det runde Hus

Evalueringer fra medvirkende og deltagere:

Kursist og deltager på Symposiet: Jeg var med på modul 2 i november 2018 og på symposiet i maj 2019. Begge dele har været meget givende for mig.
Symposiet var veltilrettelagt, vi kom ud i mange kroge og afkroge. Vi var med-inddragede som deltagere hele vejen igennem, og det var bare så fint.

Det var et spændende oplæg ved Tatiana Chemi om "serendipity" = om at finde det man ikke vidste, at man søgte. Det har gjort mig bevidst om hvad det er, der sker, når mine fortællinger er kommet helt ind under huden på mig. Så lever de og tager mig med andre steder hen, end jeg tidligere havde tænkt.

Jeg var på Bolette Elvstrøms workshop, hvor vi blev introduceret for ordet "hverdagsturist". Det kom der mange lærerige øvelser ud af, og vi havde det bare så sjovt.
Georgiana Keable var bare god og inspirerende at lytte til, og det var de andre fortællere i løbet af dagene også.

Samtale-caféerne var gode og vigtige. Godt at mødes med andre fortællere og høre om, hvad der optager dem. Alt i alt et par inspirerende og afvekslende dage og Vestjyllands Højskole var en god ramme.

Deltager: Flot optakt! Helheden var god og givende! Højdepunktet for mig var fortællingerne med de tre gamle, hvor Ditte Krøgholt, genopstanden fra blodprop og på vej til sin 90 årsdag, bar prisen med sin vidunderlige og livskloge fortælling om Tante T. Det var 4. gang jeg hørte den, og afgjort den allerstærkeste. Inspirerende ud over alle grænser, men det kan næppe gentages!

Gode stunder, her i erindringens lys, var også de to samtalerunder, hvor vi bare satte os tilfældigt sammen med en enkelt "ordstyreragtig" person. Den form var god. Bliv ved med det.

Workshoppen, hvor jeg var i Hans Laurens' gruppe, gav desværre ingenting andet end løs snak, men ideen med workshop er jo OK. Jeg beklager løsheden i min evaluering, men sådan blir den!

Deltager: Som tidligere sagt, så synes jeg jo det er vigtigt at et akademi har en overbygning, hvor der forskes og udvikles i fortællingen og dens aktuelle rolle, forbundet med opsamling, evaluering og dokumentation. Jeg synes symposiet var en god begyndelse i den sammenhæng, særligt hvad angår dokumentation, hvor vi fik en række flotte og overbevisende demonstrationer af bevægelsens aktuelle kvaliteter. Det er vigtigt at vi tør vise og ikke mindst værdsætte det ypperligste i vore egne kredse.
Jeg syntes også det var modigt og godt, at vi turde åbne dørene for andre teoretiske tilgange til vores kunst med Tatianas indlæg - selv om debatten blev lidt flagrende. Men hvis vi ikke kan åbne og synliggøre vores viden og erfaringer i dialog med andre forståelsesrammer, så får vi ikke den bredere anerkendelse, som fortællekunsten har brug for.
Jeg synes også ideen med workshops var fin, fordi det gav et bredt indkig i den mangfoldighed af praksisfelter, som fortællekunsten trods sin lidenhed i Danmark trods alt råder over.
Jeg håber der i det fortsatte fortælle akademi bliver plads til flere symposier, og måske også at der bliver plads til afgrænsede udviklingsprojekter og frem for alt dokumentation af den righoldige erfaring og virksomhed, som vi efter omkring 25 år af den nyere fortællebevægelse har i Danmark.
Symposier om afgrænsede erfaringsfelter kan måske også udnytte nye medier som Zoom og dermed knytte an til internationale kapaciteter og erfaringer.
Jeg ønsker jer alt det bedste og håber at vi snart slipper fri af Coronaen og den totale nedlukningen af det levende aktive fortællemiljø.

Deltager: Det er en god idé at lave et symposium eller andet om mundtlig fortælling i Danmark. Blandt andet fordi det er meget inspirerende at være sammen med andre som er optaget af mundtlig fortælling, og fordi det er med til at sætte fokus på fortællingens mange aspekter.
De tre ting, jeg husker bedst er:
1. Den flotte indledning, der løftede os op og satte scenen for symposiet.

2. Samtalerne i grupper. Det var berigende at diskutere de forskellige spørgsmål med nye mennesker og interessant at vi nogle gange kom ud i helt andre retninger. Jeg synes det fungerede godt at vi skiftevis fik input (fortælling eller oplæg) og fik mulighed for selv at komme til udtryk og på den måde bearbejde det, vi lige havde hørt, eller hvor oplevelsen nu bragte os hen. Det var godt et grupperne havde spørgsmål, hvorfra samtalen kunne tage udgangspunkt. Også fint, at vi blev opfordret til at sætte os med nogen vi ikke kendte. 

3. Visdommens Brønd, som var en guddommelig oplevelse, et fantastisk perspektiv på fortællingen og fortællekunsten i fortid, nutid og fremtid.

Deltager og medlem af arbejdsgruppen: Her lidt om symposiet. Jeg syntes vores proces i den indledende arbejdsgruppe var spændende og frugtbar, selv om vi startede fra vidt forskellige steder.
Selve symposiet: Den indledende optræden med Birgit Løkke, Katrine Faber og Lise Marie Nedergaard var enestående og opløftende. Det var godt at I havde sat barren højt mht. medvirkende ved åbningen. Vi kom godt i gang.

Det var også fint at opleve bredden i fortællekunsten, unge fortællere og de vise gamle koner. Også afslutningen med det eksperimenterende og uforudsigelige var værd at prøve, selvom den fortælling som kom ud, var noget løs i fugerne. Det må man tage med, når man eksperimenterer.
Jeg fik ikke så meget ud af oplægget om Serendipitet.
Jeg syntes dog at symposiet som helhed afspejlede noget om fortællingens mange facetter og muligheder, men måske ville programmet lidt for meget i for mange retninger. Jeg synes dog bestemt at der skal være symposion igen. Der er brug for at dele erfaringer og samle inspiration på tværs også fremover.


MODUL 5: Liv og fortællinger. Fra personlig oplevelse til udtryk.
16.09. – 20.09. 2019 + Fortællefestival på Nørre Vosborg 14.09 – 15.09. Gæsteunderviser: Ann-Mai-Britt Fjord.

Ingrid Hvass og Else Mathiassen er gennemgående undervisere på hele modulet.

Når vi fortæller, gengiver vi virkeligheden - giver den form og udtryk

Vi begiver os ud på en rejse igennem vores liv - for at finde fortællinger og sange, som vi bærer med os. Måske er de gemte og glemte. Sammen genopliver vi fortællinger og sange og kæder dem sammen i en helt ny form - vores livsfortælling.

Sammen med Ann-Mai-Britt Fjord skal vi arbejde med forvandling af personlige oplevelser til fortællinger. Ann-Mai-Britt Fjord har igennem mere end 30 år kombineret klezmermusikken med den personlige fortælling. Fortællinger der ligesom klezmermusikken ”ler med det ene øje, mens det andet græder”.
Det er tit i grænselandet, at de gode fortællinger opstår, små som store. I situationer som er udfordrende, absurde, måske endda skræmmende, situationer som indeholder muligheder for valg og forvandling.

Vi skal arbejde med at omsætte vores personlige oplevelser til fortællinger, som er interessante og underholdende for andre at lytte til. For når vi fortæller, har vi mulighed for at bearbejde virkeligheden. Vi lægger til og fra, fokuserer på nogle enkeltdele frem for andre og vi sætter de enkelte elementer i den bedste rækkefølge.

Som fortællere er det vigtigt, at vi kan se og også sætte præcise ord på vores indre billeder, for gennem dem vækker vi det indre øje hos den, der lytter. Vi vil skabe kontakt til vores indre landskaber og personer, vække og præcisere de indre billeder og undersøge, hvordan vores sanser hjælper os ind i fortællingen.

I modul 5 vil også indgå et oplæg omkring helende fortælling.
Mange fortællere verden over arbejder helt konkret og bevidst med helende fortælling indenfor mange forskellige områder: børn i krise, på hospitaler, hos døende og mennesker i sorg, i fængsler, blandt flygtninge, i miljøsammenhænge, i fred- og forsoningsprojekter m.m. Her er der nogle åbenlyse problemer og udfordringer, som fortællingernes billedsprog ofte kan hjælpe med til at løse op for. Og fortællingerne er skabt eller valgt for at kunne hjælpe i en helt specifik situation eller problematik. Herunder oplæg om ”Eventyrets helbredende kraft” af Ingrid Hvass.

Sammen vil vi overveje: Er vi bevidste om, hvad det er, vi ønsker at bringe ind i verden med vores fortællinger? Er alle fortællinger helende? Og hvem er de i så fald helende for – publikum, mig selv – eller måske begge dele?

Kommentarer: 

Modul 5 indbefattede igen Fortælle festival på Nørre Vosborg, denne gang i weekenden før selve modulet, som begyndte mandag morgen. Søndag optrådte flere tidligere kursister fra Modul 4 med ”Paraply fortællinger” på den udendørs Soiré Scene. Else og Ingrid optrådte samme sted lørdag, og Modul 5’s gæsteunderviser Ann-Mai-Brit Fjord optrådte sammen med sin makker i Klezmer Duo som festivalens sidste fortælling, søndag eftermiddag.

Som afsluttende fortælling på modulet komponerede vi sammen en musikalsk rejse imellem mange spændende fortællesteder på højskolens grund. Små scener, som mindre grupper af fortællere havde indrettet og inviterede de andre ind til. Al materiale på modulet var kursisternes egne fortællinger - livsfortællinger.

Evalueringer:

Kursist: Det virkede som en fin optakt til modulet, at vi på Nørre Vosborg havde hørt Klezmerduo’s musikalske livsfortælling. Ann-Mai Britt’s øvelser gav mig et godt indtryk af hvordan en livsfortælling kunne bygges op og hvad man kunne vælge at sætte fokus på. Samtidig blev jeg afklaret med, at det foreløbig ikke er en fortællegenre, som jeg har lyst til at dyrke. Ingrids foredrag om Eventyrets helbredende kraft gav mig lyst til igen at arbejde med det emne og jeg var så heldig, antikvarisk at finde Pia Skogemann’s En karl var min mor og en fisk var min far.

Modulist: Healende fortællinger - Liv og fortællinger:
Jeg kunne godt tænke mig, at dykke mere ned i helende fortællinger. Noget som tager udgangspunkt i Ingrids oplæg om helende fortællinger og eventyr, men hvor vi har mulighed for at gå mere i dybden.

Modul 6: Fortællende teater – teatralsk fortælling 13.11. – 17.11. 2019
Gæsteunderviser er Lene Vestergård

Lene Vestergård er gæstefortæller onsdag aften med ”Viljen til sejr” ved et åbent arrangement på højskolen. Ingrid Hvass og Else Mathiassen er gennemgående undervisere på hele modulet.

Mellem teater og fortælling. Teatret og fortællekunsten har meget til fælles. På dette modul skal vi arbejde med dramaturgien, eller opbygningen af historien, og fortællerens placering i fortællingen. Hvordan påvirker det historiens kerne, hvis fortællerens synsvinkel ændres? Med gensidig inspiration fra teatrets og fortællingens greb skal vi udforske karakterer, synsvinkler og geografi: Opbygge karakterer via gestik, stemme og syntese. Udforske fortællerens og fortællingens synsvinkler, fortællerens forhold til historien – hvad er dilemmaet og hvorfor fortælle denne?

Og mere teknisk: Dialoger mellem karakterer i fortællingen og overgange mellem fortælling og dialog. Fortællingens geografi - det landskab historien udspiller sig i. Nærbilleder – totalbilleder. Zoome ind/- ud. Projicering - ’nå bageste række’, bevare intimitet, henvendelse.
Øvelser og fortællinger, der mikser teater og fortælling uden berøringsangst.

Grundmaterialet er dels kursisternes medbragte fortællinger og dels en udveksling af fortællinger og arbejdsmetoder mellem gæsteunderviser Lene Vestergård og Fortælle Akademiets gennemgående undervisere Else Mathiassen og Ingrid Hvass. Alle kursister skal vælge en passage fra en fortælling, hvor der optræder flere personer / karakterer: Det medbragte materiale skal bruges under hele modulet.

Lene Vestergård, skuespiller der arbejder med både teater og fortælling, deler erfaringer og arbejdsmetoder og inspirerer med øvelser og fortællinger, der mikser teater og fortælling uden berøringsangst.

Lene Vestergård, uddannet som skuespiller i 1978, har fortalt historier sideløbende med skuespillerarbejdet. Har spillet og skabt forestillinger i utallige sammenhænge og instrueret både fortællere og skuespillere. Lene Vestergård arbejder som skuespiller, iscenesætter, fortæller og skrivende.

Kommentarer:

Modul 6 bød på en meget anderledes form end alle øvrige moduler, da det formede sig mere som en Masterclass – med Lene Vestergård og hver enkelt kursist. Og da kursisternes materiale var meget forskellige fortællinger - fra romaner, noveller, eventyr og (selv)biografiske fortællinger blev det uhyre interessant og inspirerende at overvære.

Evalueringer:

Modulist: Lene Vestergård, hendes masterclass undervisning gav mig meget, både den tid jeg var på, men så sandelig også når de andre var på. Det har jeg været enormt glad for. Det var også enormt inspirerende at se hendes en-mands fortælleforstilling, da det virkelig viste en ny måde, jeg også kan bruge fortælling på.

Modulist: Stortartet eksempel på at fortællende teater kan gøre meget. LV er meget dygtig – også til at undervise. Kunne ønske at vi havde haft mere tid sammen med hende og lavet flere øvelser. Det er også lærerigt at se på andre, men vi lærer jo forskelligt og det er nogle gange rart, når det veksler. LV var god til at tage en detalje og gøre det klart, hvor vigtigt hver eneste bevægelse var. Hendes egen forestilling var virkelig god.

Underviser: På modul 6 blev det i langt højere grad ’masterclass’ princippet, jeg underviste efter, end vi egentlig sammen havde tænkt os. Det skete bare. Og min egen fornemmelse er, at det fungerede rigtig godt.
Det at jeg havde vist hele ’Viljen til Sejr’ onsdag aften gjorde, at alle havde den reference, når jeg skulle forklare hvad jeg mente. Det synes jeg også var en stor fordel.

Det var fedt for mig, at I begge deltog hele tiden. I kunne nuancere, når jeg så mig blind på et eller andet. Og jeres insisteren på at stå for det meste af opvarmningen var super godt. Jeg har det med at tro jeg sagtens kan klare det hele. Og for mig helt nødvendigt med en ’tidtager’, ellers ville jeg komme til at køre alt for langt med den enkelte.

Det er formentlig en dyr løsning at have tre lærere på hele vejen igennem. I mit tilfælde ville en assistent til at holde øje med tiden, være tilstrækkeligt. Kunne være en kursist, der ikke havde råd, som fik reduceret pris.
Min fornemmelse er, at langt de fleste kursister havde udbytte af modulet. Der var dog et par stykker, som ikke var i stand til at omsætte instruktioner. Jeg synes det var det mest utilfredsstillende. Her kom I mig også til hjælp. Tak for det.

Overordnet var det en kæmpe fornøjelse. Jeg deltager gerne som lærer en anden gang.

Modul 7: Myter og religiøse fortællinger. Mellemøstlige mundtlige traditioner 22.01. - 26.01.2020 Gæsteundervisere: Erik A. Nielsen og Lise Marie Seidelin Nedergaard.
Erik A. Nielsen og Lise Marie Seidelin Nedergaard er gæstefortællere onsdag aften ved et åbent arrangement på højskolen. Ingrid Hvass og Else Mathiassen er gennemgående undervisere.

Myter og religiøse fortællinger. Mellemøstlige mundtlige traditioner

Kan vi gen-inspireres af de gamle religiøse myter? De gamle myter taler ind i menneskenes urgamle ønske om at forstå jorden og himmelhvælvingen – og skæbnen, både ens egen og folkets. Igennem ritualet åbner myterne mulighed for at mennesket kan træde i forbindelse med de magter der styrer verden, i håb om at stemme dem mildere.

”Poetisk Teologi” kalder Erik A. Nielsen sine bibelhistorier. Med BIBELEN SOM BILLEDBOG og fortællende foredrag ønsker han at vække fortælleånden - og hjælpe moderne mennesker med at knække den bibelske kode. I en workshop med VANDET som element kæder vi en række bibeltekster sammen til fortællinger. ”Stol på Gud – men tøjr din kamel først!” Over hele Mellemøsten er der gennem århundrederne blevet fortalt historier: folkeeventyr, religiøse legender, korte visdomsfortællinger og episk-mytiske værker. Vi rejser ad karavanevejene ind i disse gamle fortælletraditioner.

Lise Marie Seidelin Nedergaard fører os ind i de gamle fortælleformer fra Mellemøsten. Indlevelse i kultur og fortællinger, og den underfundige humor, er en forudsætning for at vi kan tilegne os fortællingerne og fortælle dem.

Lise Marie Seidelin Nedergaard, BA i Russisk og Oldnordisk, KU, er fortæller og ansat ved Odense Bys Museer, hvor hun formidler H.C. Andersens eventyrverden til børn og voksne. Er også 3. generation i en familie af professionelle fortællere, kunstnerisk leder af International Storytelling Days i Odense og har udgivet flere samlinger med eventyr fra Mellemøsten og Centralasien.

Erik A. Nielsen, Professor emeritus, dr. fil og dr. teol. Har igennem årtier arbejdet med sammenhængen mellem digtning, billedkunst og teologi. Er forfatter til en lang række bøger. Seneste udgivelser er GÅDETALE (2018) og firebindsværket BILLED-SPROG (2009-2018).

Kommentarer:

Myter er et omfattende tema. Når vi så i Modul 7 inviterede to specialister i Mellemøstlige myter, både i de kristne mytiske fortællinger og andre religioners myter, blev det mangfoldigt og for nogle uoverskueligt, fordi disse fortællinger glider mere og mere ud af vores hverdag og vore fester.
Opgaven var at kombinere oplæg med workshops, hvor alle kursister fik myterne helt tæt på ved at fortælle dem. Desværre blev den første workshop til endnu et foredrag, og det kaldte på manges tålmodighed. Modulet blev afsluttet med en kollektiv optræden til en almindelig søndags gudstjeneste i Torsted Kirke, hvor kursisternes fælles fortælling gjorde det ud for søndagens prædiken, og hvor Lise Marie Seidelin rundede fortællingen af og sluttede med ”Amen!” Det var en fælles skabelsesproces og en fællesoptræden, som kom til at udtrykke, hvordan mytens form kan rumme de fælles livserfaringer.

Evalueringer:

Modulist: Jeg havde en rigtig god oplevelse med vores fortælleforestilling i kirken. Det var inspirerende at være med i sådan en proces. Jeg synes, også der gik en del tid med det. Jeg er godt tilfreds med, at vi varierer fra gang til gang med hvor meget tid vi bruger på præstation og præsentation. Nogle gange bruger vi meget tid og andre gange mindre tid.

Modulist: Overskriften for dette modul var speciel. Afskrækkende og tiltrækkende. Jeg er ikke speciel religiøs, så jeg var meget spændt på, hvad jeg ville få ud af det. Et højtravende indspark, der krævede at man holdt ørerne stive. Når man ikke er super bibelkyndig, var det svært, men både spændende og inspirerende. Man må jo hver især bruge det, man kan.

MODUL 8. Levende formidling. Fra faglig viden og erfaring til mundtlig fortælling.
Undervisere: Lena Bjørn, Else Mathiassen og Ingrid Hvass

Mundtlig fortælling i særlige kontekster. Tre fortællere vil præsentere og involvere deltagerne i det område, som de hver især er specialister i:

  • Arbejdspladsen v. Lena Bjørn
  • Undervisning v. Else Mathiassen
  • Et steds fortællinger v. Ingrid Hvass

Workshop 1 med Lena Bjørn
Arbejdspladsen – brug af fortælling til at skabe dialog og refleksion over fælles opgaver.

Om at få andre til at fortælle deres historie. ”Når vi fortæller for hinanden, så styrker det vores relation”. Vi sætter fokus på at bruge historiefortælling i en særlig kontekst, nemlig på arbejdspladsen/organisationen/foreningen.
Hvordan kan fortælling bruges til at skabe dialog og refleksion over fælles opgaver?
- Hvordan kan fortælling bruges i relation til ledelse, organisationskultur og teambuilding?Alle, som arbejder med fortælling, ved, at når vi fortæller til hinanden, så styrker det vores relation.
Dette gør historiefortælling til et rigtig godt redskab i organisationer af forskellig slags. At bruge historiefortælling – hvor alle er involverede - på møder, temadage m.m. skaber energi og engagement.
Du lærer at sætte andre i gang med at fortælle i en arbejdsplads-sammenhæng, og du får inspiration til selv at bruge fortællinger, hvis du er leder, underviser eller på anden måde har en formidlingsopgave.

Workshop 2 med Else Mathiassen.
Undervisning – brug af fortælling til at videreformidle et stof i levende og billedrige historier.

Øge indlevelsen i et fagligt område for både formidleren og den der formidles til. Det ligger i den Grundtvigske tradition - i livsoplysningen og den folkelige oplysning at bruge fortællingen i undervisning og formidling. Det var en revolutionær tankegang, som fortsat lever i de frie skoler. Fortællingen engagerer og hjælper os til at forstå. De fleste af os husker og erkender bedre gennem fortællingens billeder end via information. Vi skal i modulet gå fra faglighed og beretning til fortælling. En proces som f.eks. Jostein Gaarder tog fat på da han litterært formidlede filosofisk tankegang i fortællingen ”Sofies verden”. Vi tager fat på det stof, du gerne vil formidle. Det kan være fra meget praktiske erfaringer, som man vil formidle, hvor end man er engageret til store eksistentielle spørgsmål, som måske skal formidles til en stor gruppe mennesker. Hvad har du på hjertet rent fagligt? Sammen vil vi udvikle små fortællinger ud fra din viden. Vi tager fat i nogle eksempler fra holdet og arbejder med dem. Undersøger forskellen mellem information og fortælling. Hvordan får informationen fortællingens kraft?

Workshop 3 med Ingrid Hvass
Et steds fortællinger – om at fortælle i naturen og i landskabet.

Overalt hvor mennesker bor og færdes, binder vi steder, personer og hændelser sammen til fortællinger. Når vi vandrer, løber eller biker igennem landskabet, krydser vi disse fortællespor uden at ænse dem, men møder vi et menneske, som begynder at pege på punkter og spor i landskabet og samtidig fortælle om noget, der skete lige her, så får landskabet liv og bliver vedkommende.
Det er essensen af en fortællevandring. Vi forbinder os med sted og landskab, dets mennesker og historie. Det skaber jordforbindelse og udsyn. Og vi bruger tid på at sanse og opleve dyr, fugle, træer og planter. Stedet bliver en del af os, og vi sætter vores spor og bliver en del af landskabet og historien.
Vi tager udgangspunkt i det smukke og specielle landskab rundt om Højskolen. Vi vandrer langs fjorden
ad gamle og nye stier og veje. Vi møder dem, der kan fortælle om vigtige steder, mennesker og hændelser. Vi arbejder i grupper eller enkeltvis med, hvordan man kan bearbejde og bruge det indsamlede materiale, og skitserer en fortællevandring.
OBS! Deltagere på workshop 3 skal medbringe tøj til al slags vejr og gode vandtætte sko/støvler samt en lille vandrerygsæk el. lign.

Fortælle Akademiets Modul 8 skulle være gennemført på Vestjyllands Højskole i april 2020 som det sidste modul, men blev aflyst pga. Corona nedlukningen. Modulet blev flyttet til november 2020, hvor det igen blev aflyst, denne gang pga. nedlukning i forbindelse med smitte fra mink. Modul 8 blev aldrig gennemført.

Evalueringer generelt:

Nogle kursister har lavet en mere overordnet evaluering, som er svær at rubricere under det ene eller det andet modul, herunder kommer nogle i uddrag.11 modulisters (gennemgående kursisters) evalueringer kan læses i bilag 7.

Kursist: Jeg har kun deltaget i to moduler og kan kun have en mening ud fra dem.
Ang. lærere så var mødet med Nick Hennessey forrygende og uforglemmeligt, så ham vil jeg helt bestemt pege på som en, jeg gerne ville på kursus hos igen. Lise Marie var også et godt møde.
Ang. emner, så synes jeg, at både ballader og østlige fortællinger gav mig noget inspiration. Gode emner som udvider horisonten mht. stofområder. Bestemt anbefalelsesværdige.
Tid: 4 døgn er ok og jeg følte, at det var længe nok!
Ud af huset: Tjah! Både godt og skidt. Det gode er vel at man får lejlighed til at "optræde" i en offentlig sammenhæng, hvis man ikke har prøvet det før. Men det tager temmelig megen tid fra den sidste del af kurset. Forberedelse og især finish fylder lige rigeligt i forhold til kursets samlede tid. Så for min skyld kunne man godt stryge den del til fordel for en mere ubrudt linie mellem øvelser og resultat. Man kunne jo sagtens optræde for hinanden til slut med det man nu har. Der er sikkert flere mulige scenarier her.

Modulist: Moduldage: Jeg er sindsygt glad for den ekstra modul dag. Jeg synes, det er den helt ideelle måde at skabe en gruppe på som både består af en kerne og nye deltagere. Jeg er glad for at være på højskolen i 5 døgn. Jeg synes 4 var lidt. Det er langt at tage fra København og kan være ret dyrt, så når jeg kommer, vil jeg gerne have nogle dage i streg. I de første par moduler, tog det mig lidt tid at vænne mig til alt det nye på højskolen, så derfor ville jeg også føle det meget kort med de 4 døgn. Jeg oplever også, at det tager noget tid før jeg rigtig kommer i gang med arbejdet og kan hengive mig til fordybelse, og derfor synes jeg også at 4 døgn er for lidt og jeg vil gerne have mere. Jeg ville gerne være der en hel uge.

Jeg kunne godt tænke mig at få mere fortælleerfaring igennem akademiet. F.eks. kunne man aftale et par steder (f.eks. skoler, plejehjem, kirker) hvor vi kommer ud i mindre grupper og fortæller og bagefter taler om oplevelsen og måske har optaget/filmet det og taler om det vi ser og hører. Jeg ved godt vi kunne opsøge erfaring selv, men det kunne også være trygt og godt at gøre det i forbindelse med akademiet, især hvis der kom feedback efterfølgende på optagelsen. (Man skal ikke se det hele, den der har fortalt, kunne selv vælge 2 minutter at vise frem og så kunne vi give feedback på hvad vi så. Idéen er ikke helt gennemtænkt.)

Afslutning og diplomer

Der var mange tilmeldte til de 3 workshops på Modul 8, og vi glædede os til endelig at kunne gennemføre Fortælle Akademiets sidste modul. Vi besluttede at lave en lille fejring af de to år med Fortælle Akademiet og inviterede alle involverede igennem de 2 år til en ”Afslutningsfrokost”. Det hele blev som sagt aflyst, men vi gennemførte til gengæld en ZOOM moduldag med mange af de gennemgående kursister. Og det blev en værdig afslutning – trods afstand. Og diplomerne blev sendt med posten til den enkelte.

De mange spor

Samarbejde på tværs af regioner, kommunegrænser, sektorer og sædvaner

En lang række samarbejdspartnere i regionen og i hele landet ønskede at indgå aktivt i et samarbejde med Fortælle Akademiet, nogle på baggrund af udtalte og konkrete behov og interesser, og andre ud fra mere generelle ønsker og visioner. Allerede under udvikling af Fortælle Akademiet, aftalte vi at udvikle et samarbejde med nedenstående kulturinstitutioner og foreninger. De fremhævede institutioner og foreninger er dem, hvor det lykkedes at gennemføre et samarbejde, og nederst har vi tilføjet samarbejdsrelationer, der opstod undervejs.

Samarbejdspartnere
Oprindelig liste fra ansøgning til Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune, kulturforvaltningen / udvikling og forankring af Fortælle Akademiet.

Odin Teatret & Nordisk Teater Laboratorium, Holstebro / indhold og undervisere, praktik, arrangementer og udvikling.

Foreningen Fortællere i Danmark (FIDA) /samarbejde omkring indhold, undervisere og formidling til specielt fortællemiljøet i Danmark og Norden.

Foreningen Vestjyske Fortællespor / samarbejde og udveksling - fortællefestivalen på Nørre Vosborg og fortællegruppen Vestjyllands Fortællere.

Foreningen af Danske Folkehøjskoler / udvikling.

Holstebro Kulturhistoriske Museer: Strandingsmuseet og Hjerl Hede / uddannelse af frivillige formidlere, projekter, praktik.

Herning Bibliotekerne / praktik, arrangementer og projekter.

Ringkøbing Skjern Museer, Frivilligheds akademiet og ”Levende historier” / formidlere – uddannelse og udveksling.

”Jernkysten” – Lemvig og Holstebro museer, projekter, praktik og udveksling.

Landsby Laboratoriet v. Kai Bredholt / fortællinger i landsbyerne, udvikling og udveksling VIA, Århus v. Klaus Robin / udveksling.

Kamilla Holm, ung fortæller og tidligere elev på ”Grunduddannelse i fortællekunst for Unge ”/ udvikling af specielt modul for helt unge fortællere (ny arbejdsgruppe)

Ringkøbing – Skjern Kommune v. frivillig koordinator / uddannelse af ’sociale frivillige’ Friskoleforeningen / samarbejde og udvikling
Velling Friskole og Fjordvang Efterskole, Velling, Ringkøbing / arrangementer, praktik

Andre samarbejdspartnere som kom til undervejs i forbindelse med eksterne arrangementer ”UD AF HUSET”:

Lystbækgård og Lystbækforeningen, Ulfborg: Fortælle arrangement: ”Fortællinger og Vintermad” i forbindelse med Modul 3. Alle kursister og undervisere.

Torsted Kirke: Fortælling som prædiken til gudstjeneste, i forbindelse med Modul 7. Alle kursister og undervisere.

Om betydningen af samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

Foreningen Fortællere i Danmark (FIDA) har været en tydelig samarbejdspartner, først og fremmest med formidling af Fortælle Akademiets eksistens og indhold, men også som sparringspartner. Foreningens bestyrelse og mange medlemmer har deltaget aktivt i reception, symposium og moduler. Og Else Mathiassen fra Fortælle Akademiet har ligeledes været oplægsholder på F.E.S.T. seminar om udvikling af fortællingslæringsmiljøer internationalt.

Vi vil arbejde for at Fortælle Akademiet i fremtiden fortsat vil være en vægtig stemme i Fortælle- miljøet i Danmark, Norden og internationalt, eksempelvis i den internationale sammenslutning F.E.S.T.

Foreningen af Danske Folkehøjskoler har bidraget til udvikling og finansiel støtte af Fortælle Akademiet. Lokalt har De frie skolers lærere især gjort brug af de offentlige fællesarrangementer, og personale fra højskoler, efterskoler og friskoler fra hele landet har meldt sig til modulerne.

Vestjyske Fortællespor og Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg har vi haft et spændende samarbejde med om festivalerne i både 2018 og 2019, hvor akademiets kursister og gennemgående undervisere har medvirket som fortællere, og hvor også de aktuelle gæsteundervisere medvirkede som festivalens ”Special Guest”. Samarbejdet inkluderede også et økonomisk samarbejde. Det har været meget berigende for begge parter, og fortællefestivalen vil også i fremtiden gøre brug af Fortælle Akademiets nyuddannede fortællere.

Odin teatret & Nordisk Teater Laboratorium, Holstebro, har været en del af udviklings-arbejdet i forhold til Modul 4, også med undervisere og konkret indhold.

Ingrid Hvass og Else Mathiassen har deltaget i Landsbylaboratoriets ”Landsbymøde” i Idom (Holstebro).

Kulturhistoriske museer og formidlere

Flere af Regionens kommunale kulturhistoriske museer havde givet udtryk for at de ville sende flere af deres medarbejdere på Fortælle Akademiets moduler. Men vi må nok konkludere at jo mere institutionerne selv har organiserede uddannelsesforløb og interne kurser, jo mindre er de klar til at indgå i et nyt tilbud, som Fortælle Akademiet står for. F.eks. har flere historiske museer med levende formidling allerede tilbud om kurser til medarbejdere og frivillige. Institutionerne har ganske enkelt ikke budget til at sende flere medarbejdere på 4 dages internat kursus. Og i ét tilfælde arrangerede Else Mathiassen fra Fortælle Akademiet i stedet for et endagskursus for over 40 mennesker på Frilandsmuseet Hjerl Hede - et samarbejde der skal fortsætte.

Det er vores opfattelse at både museer og kommunale institutioner skal tilbydes ”pakker” specielt til dem og udviklet sammen med dem. Hvor andre kultur- og uddannelses institutioner i højere grad kan se værdien af den grundforskning Fortælle Akademiet er i gang med.

Modul X
Kamilla Holm, ung fortæller og tidligere elev på ”Grunduddannelse i fortællekunst for Unge ” var med til at danne en arbejdsgruppe, der skulle udvikle et specielt modul for helt unge fortællere under Fortælle Akademiet. Opgaven blev senere givet videre til én af de yngste kursister på Fortælle Akademiet, Laura Hagen Aagaard. Laura deltog i et europæisk seminar for unge fortællere i Europa, under F.E.S.T, i maj 2019 og mødte der en ung italiensk fortæller og underviser, som hun ønskede at invitere til Danmark og Fortælle Akademiet på det første ”Modul X”. Manglende pladser på Vestjyllands Højskole og Corona pandemi har betydet, at Modul X endnu ikke er blevet gennemført.

RESULTATER

Synlighed i hele regionen og i hele landet

Lokalbefolkningen er kommet til onsdagsarrangementerne, som netop var tiltænkt den brede gruppe, og de har kunnet komme på højskolen for at høre fortællinger og har kunnet deltage i arrangementerne ”Ud af huset”.

Fortællekredse fra hele regionen (Århus, Ry, Viborg og Vestjyske fortællere) har været repræsenteret på alle moduler og på Symposiet. Ønsket og målet var at netop denne målgruppe i udpræget grad ville benytte muligheden for mere målrettet viden og træning som personlig, kunstnerisk og faglig udvikling.

Flere af Fortælle Akademiets modulister (gennemgående kursister) er blevet valgt som ”Månedens fortæller” i FIDA og det har givet dem synlighed og har været med til at stadfæste Fortælle Akademiets betydning og resultater. Kursisterne oplever at blive inviteret til samarbejder og som medvirkende fortællere i mange forskellige sammenhænge. Hvor de også er med til at udvikle og inspirere fortællemiljøer i Danmark.

Akademiets fortællende kursister er generelt meget synlige og aktive over hele landet og i mange forskellige kulturelle miljøer. De er aktive i fortællekredse og foreninger, de optræder som fortællere, er igangsættere og undervisere.

Det har været overraskende at lokale fortællere og fortællekredse ikke har benyttet muligheden for at opleve Fortælle Akademiets åbne arrangementer med f.eks. store internationale navne.

Serendipitet

Der er de resultater, som man forventer, ja nærmest kan spå om, og så er der det, der sker uden at det var tænkt eller planlagt.
Vi var nok ikke for alvor bevidste om, hvor meget det kom til at betyde at mange kursister valgte at gennemføre flere eller alle moduler i sammenhæng. Jo, selvfølgelig ville det være en succes, hvis det skete, også økonomisk. Men hvor stor værdi det ville skabe at så mange kursister sammen indgår i et forløb over så lang tid, havde vi nok ikke forestillet os.

Det, der tilsammen skaber den værdi for den enkelte og for Fortælle Akademiet, er at de 8 moduler kan opleves som et forløb over lang tid med både modulernes forskellighed i temaer og modulernes gentagne rytme, med nye kursister der bringer nye elementer ind i fællesskabet samtidig med trygheden i gensynet med de kendte. Selv om der var nye undervisere og nye kursister på hvert modul, fortsatte vi, hvor vi slap, også selv om der var gået mange måneder imellem. Vi byggede hele tiden videre på den bygning som blev Fortælle Akademiet.

Dertil kommer det fællesskab som voksede frem mellem Modulisterne. Herunder to citater fra to modulisters evalueringer:

”I har skabt et godt program og en fin stemning, og det har været en dejlig oplevelse at se, hvordan den faste kerne er vokset mere og mere sammen. Vi vil forsøge at holde kontakt.”

”Det har betydet meget for mig at være en af modulisterne. Vi har et helt særligt fællesskab hvor jeg føler mig tryg og godt tilpas. Her er plads til både gråd og grin. Vi er som en lille familie når vi er sammen.”

Flere af de gennemgående kursister nøjedes nemlig ikke med at mødes på Fortælle Akademiets moduler, men de arrangerede selv møder imellem kursusgangene, hvor de arbejdede videre og udvekslede erfaringer. Og det har skabt et netværk, som kan få stor betydning for den enkelte i hans / hendes praksis som fortæller i Danmark – personligt, fagligt og kunstnerisk. Fordi de har en fælles faglighed at referere til, et fælles udgangspunkt, selv om alle kom fra vidt forskellige baggrunde. Forskellighederne har beriget udviklingen af en fælles ny faglighed, og Fortælle Akademiets moduler som ramme har lagt grunden i kraft af fælles referencepunkter som øvelser, teori, praksis, fælles fortællinger og sange, fælles oplevelser og ikke mindst en dyb kendskab til hinanden. Det eftertragtede fælles ståsted og faglige rum, som er så svær at opbygge i Danmark. Og herfra springer nye initiativer, kunstneriske samarbejder på tværs af gruppen, synlighed og involvering i større fortællenetværk. Og ikke mindst giver det opbakning til den enkeltes aktiviteter som fortæller. Og fællesskabet fungerer som et trygt rum at vende tilbage til, både med succes og fiasko.

”Akademister”

Det kalder de sig! Og essensen er at de netop ikke oplever at agere alene og individuelt, selv om de rent faktisk møder publikum, elever o.a. alene. Men de oplever at de er en del af en større gruppe med samme lidenskab og baggrund. De ved at de har hinanden og kan dele erfaringer og oplevelser med hinanden, når de mødes, som de gør jævnligt. En ressource gruppe som har taget navnet ”Akademister” der i sin ordlyd indeholder udspringet på Fortælle Akademiet og det fællesskab, som helt specielt voksede frem i gruppen af gennemgående kursister. De er ikke bare ambassadører for Fortælle Akademiet men ambassadører for ”den levende mundtlige fortælling, fortalt i samvær med mennesker, som aldrig må dø!” Et kraftcenter af levende fortællere.

AFRUNDING OG PERSPEKTIVERING

Visionens klare billede var et kulturelt kraftcenter i Vestjylland med mange forskellige aktiviteter, der alle havde mundtlig fortælling som kerne og omdrejningspunkt. Lokalt samarbejde med vestjyske fortællere og fortællekredse, med Vestjyske fortællespor og Fortælle festivalen på Nørre Vosborg og andre kulturinstitutioner og aktører, som allerede brugte eller ønskede at bruge mundtlig fortælling i formidling og som kulturelt udtryk i det daglige arbejde.

Et samarbejde som helt naturligt også ville brede sig til Østjylland og hele landet. Og det gjorde det. Især i kraft af kursisterne, som kom fra hele landet og enten havde eller etablerede kontakt til andre fortællere, fortællegrupper og institutioner, hvor de boede og arbejdede.

Det tætte samarbejde mellem Vestjyllands Højskole og forstander Else Mathiassen og en vestjysk professionel fortæller, Ingrid Hvass, var garant for en konstant drivkraft og udvikling af Fortælle Akademiet med en tryg base i højskolens rammer og kultur. Dette samarbejde var også basis for et rigtig godt samarbejde med foreningen Fortælle i Danmark (FIDA). Og alle parter så frem til at forberede og præsentere det årlige ”Nordisk Fortælleseminar” sammen i sommeren 2020 på Vestjyllands Højskole med deltagere fra hele Norden.

Nogle måneder før Fortælle Akademiets Modul 1 sagde Else Mathiassen sin stilling op som forstander for Vestjyllands Højskole med virkning fra 1. september 2018. Det skulle dog vise sig at skabe uro. Det forandrede Fortælle Akademiets ramme og skabte ændrede samarbejdsrelationer på højskolen; med en periode hvor Else Mathiassen afviklede sin rolle som forstander, en kort tid med en ny forstander og en periode med konstitueret forstander. Disse forhold skabte usikkerhed om fremtiden, og selv om Else Mathiassen fortsatte som underviser og kursusleder på Højskolens Korte Kurser og på Fortælle Akademiet var vores handlemuligheder ændrede.

Samarbejdet blev udfordret af at højskolen havde fuld belægning af faste elever, og der var rift om pladser og værelser. At højskolen var fyldt til randen med elever på både de lange og korte kurser gjorde at der ganske enkelt ikke længere var plads til Fortælle Akademiet på Vestjyllands Højskole, og vi måtte se os om efter nye rammer for fortsættelsen af Fortælle Akademiet.

December 2020, Ingrid Hvass.

FORTSÆTTELSEN

Fortælle Akademiet fortsætter på Højskolen Mors fra februar 2021 med et nyt forløb á 8 moduler. Højskolen Mors inviterede ” Fortælle Akademiet” indenfor, da højskolen gerne vil udvikle fortællingen på højskolen og i det Nordjyske i det hele taget.
Forstander Nikolai Seidelin er barnebarn af den legendariske fortæller Anne Sofie Seidelin. Han er vokset op på Vestjyllands Højskole, hvor han siden har været ansat som lærer nogle år. Han har derfor fortælle verdenen med sig og bliver er en god støtte for Fortælle Akademiet i fremtiden. Fortælle Akademiet fortsætter v. fortæller Else Mathiassen som kursusleder og medunderviser. Planen for Fortælle Akademiet 2021-22 kan læses i flyeren (Bilag 8) og kursusbeskrivelser og programmer ligger klar på www.Fortaelleakademiet.dk

Som det kan ses af det nye program og læses af rapporten har Fortælle Akademiet 2018-2020 været et bundsolidt grundlag, som gør at ideerne bag Fortælle Akademiet 2021-22 kan videreføres og videreudvikles i nye rammer.
Vi er også af den formening at rammen er så stærk at nye kræfter vil kunne overtage, når den tid kommer.
Det sidste modul, modul 8 er en drøm om at ” Fortælle Akademiet” vil kunne indgå i forskning omkring fortælle kunsten. En fusion mellem symposion, kurser og festival konceptet.
Dette er i skrivende stund under udvikling.
Om Coronaen vil, begynder det første modul i Fortælle Akademiet 2021-22. d. 3 februar 2021.

Alt er på plads og vi glæder os!

Else Mathiassen


BILAG


Tags

Fortælle Akademiet, Ingrid Hvass


Måske kan du også være interesseret i disse?

Ellen Mortensen

Ellen Mortensen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gør noget godt for dig selv i dag

Bliv medlem af Fortællere i Danmark