19. marts 2022

 

Skolens fortælle-manifest

Fortællere i Danmark – FIDA – slår her på tromme for, at den mundtlige fortælling får et come-back i folkeskolen. Både de mundtlige fortællinger fra læreren, hvor de levende fortællinger vækker elevernes nysgerrighed, gør dem videbegærlige og får dem til at huske den viden, der knytter an til historierne. Og de mundtlige fortællinger, som eleverne selv kan skabe og fremføre, så eleverne på den måde bliver fortrolige med at stille sig frem og tage ordet - et vigtigt redskab i vores demokrati. Folkeskolen står over for et kvantespring med en ny folkeskolelov på vej, ´en frihedsmodel´ som den kaldes. Med fokus på det relationelle, på at lytte til hinanden og på at skabe sammen – og i dette billede passer fortællingen ind som fod i hose.

Fortællere i Danmark tilbyder at samarbejde med f. eks. professionsskolerne omkring en model, som styrker og opgraderer den mundtlige fortælling ude på skolerne. 

 • Der etableres en fortælle-efteruddannelse med flere moduler, der uddanner fortælle-ambassadører, der kan bringe inspirationen ud på hver enkelt skole. 
 • Der tilbydes fortællekurser med konkrete fortælleredskaber, der straks kan bruges, og som er målrettet de enkelte fag og trin. 
 • Hver skole får en fortælle-kontaktlærer, der får et budget til at styrke fortællingen på skolen.
 • Eleverne møder op gennem skoletiden professionelle fortællere, der giver dem kunstneriske oplevelser. 
 • Eleverne øver sig i at fortælle mundtligt, også for de mindre klasser.
 • I hver kommune oprettes lokale kataloger over frivillige, som gerne vil fortælle om egne oplevelser for eleverne. Det kan inddeles efter temaer som Da morfar var dreng, Den kolde krig, jul i gamle dage, Genforeningsfortællinger mm. De frivillige fortællere deltager i et årligt fortællekursus med en professionel fortæller.
 • Hver skole har sin årlige fortællefestival, som skolen selv skaber. Her oplever de professionelle fortællere, frivillige fortællere, læreres og elevers egne fortællinger.

Den mundtlige fortælling har så mange fordele. Fortællingen skaber sammenhæng og mening. Fortælling giver fælles oplevelser. Fortællingen tvinger os til at sætte os i andres sted, og det er netop grundvilkåret for vores demokrati. Fortællingen giver forståelse og perspektiv. Fortælling kan styrke identiteten og selvfølelsen. Erfaringer fra forløb, hvor skolebørn fortæller, viser en bedret sprogforståelse, både mundtligt og skriftligt. Hjerneforskning viser, at man aktiverer større områder af hjernen, når der fortælles. Lytteevne og hukommelse trænes. Og alle fag har et overflødighedshorn af historier, der kan øge elevernes faglighed og sociale kompetencer. Når eleverne selv fortæller, udvikler de erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder, ligesom de får en baggrund for at tage stilling og handle. Øvelse i mundtlig performance smitter af på alle skolens fag.

Fortællere i Danmark har samlet et katalog over en del af den righoldige internationale forskning omkring fortælling. I kataloget opridses dokumentation for forskning inden for både hjerneforskning og social- og psykologisk forskning. Resultaterne er overbevisende og positive.

 

Vedtaget 19. marts 2022 på Fortællere i Danmarks generalforsamling 

Kontakt: Pia Sigmund, formand for foreningens skoleudvalg, historiker og tidligere folkeskolelærer.

pia@historiebazaren.dk

Tel. 24803106

www.historiebazaren.dk

Fortælling i skolen – dokumentation af væsentlige videnskabelige arbejder i landene omkring os

Program & dokumentation

FORTÆLLE LITTERATUR


MAGI
Af Vigga Bro
Lindhardt&Ringhof 2020

Langt om længe en ny lærebog og levnedsfortælling fra Vigga Bro, hvis "Orkanens Øje" har været udsolgt i årtier. Henvender sig primært til viderekomne fortællere; men der er noget at hente for alle, som ønsker at åbne tilhørernes hjerter og sanser

Podcastbogen
Af Dorte Palle og Tor Arnbjørn

I Podcastbogen viser Dorte Palle og Tor Arnbjørn, hvordan man forvandler en løs idé til en fær­digproduceret podcast. De kommer dermed omkring alle facetter af arbejdet med lyd: program­typerne, den gode vært, sproget og speaken, interviewet, fortællingen, idéudviklingen og kon­ceptet samt finansieringen.  

Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn
Af Anette Wilhjelm Jahn
Dansk Pædagogisk Forum 2018

Tid til fortælling
Af Karin Flensborg & Kirsten Thonsgaard
Forlaget Klim


At fortælle historier - I juraen, i litteraturen og i livet
Af Jerome S. Bruner
Akademisk Forlag
I serien Læringsarenaer

Storytelling - fra don Quixote til Lars Larsen
Af Rigmor Kappel Schmidt
Aarhus Universitetsforlag


Narrativ forskning - tilgange og metoder
Af Inger Glavind Bo, Trine Lund Thomsen & Ann-Dorte Christensen
Hans Reitzels Forlag, i serien Sociologi

Storytelling i undervisningen

Storytelling i undervisningen - 42 gode historier til lærere og pædagoger
Af Nanna Paarup & Søs Rask Andresen
Dansk Psykologisk Forlag, i serien Værktøjer til klasseledelse

Fortællingen - teori og analyse
Af Annemette Hejlsted
Forlaget Samfundslitteratur


Det fortællende barn - sådan gør du børnehavebørn til fantastiske fortællere
Af Pia Thomsen
i serien Sprog, udvikling og læring, DAFOLO

Fortælleværksted

Fortælleværksted – Kreativt sprogarbejde med børn
Af Lene Brok og Jane Hyldgaard
Akademisk Forlag

"Bogen indeholder alt, hvad man skal bruge til et sprogligt projekt med børn. Den viser på en ambitiøs og anerkendende måde vigtigheden af sprogarbejdet med børn i alderen fire-syv år.
Folkeskolen

Tilværelsens fortællinger. Tilegnelse og anvendelse

2017, Hans Reitzels Forlag

Marianne Horsdal, professor emerita ved Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber, beskriver i bogen de narrative kompetencers mange fordele, og hun underbygger dem med forskningsresultater fra hele verden.

Marianne Horsdal: ”Tilværelsens fortællinger. Tilegnelse og anvendelse”, 2017
Orkanens Øje, Vigga Bro

Orkanens øje - en bog om folkelig historie-fortælling og dens sceniske fremstilling. 
Forlaget Drama. Udsolgt fra Forlaget, men findbar på folkebibliotekerne

Pædagogik og fortælling - at fortolke, forstå og forny pædagogisk praksis
Af Hanne Hede Jørgensen, Line Togsverd &
Jan Jaap Rothuizen
Forlaget Samfundslitteratur

PSST! Har du et forslag til litteraturlisten? Hit med det

Kilder til Evald Tang Kristensen

A. Biografisk materiale

Et godt sted at starte er på Det Kongelige Bibliotek

 • Palle Ove Christiansen: De Forsvundne – Hedens sidste fortællere (Gads Forlag 2011) Etnolog og historiker Palle Ove Christiansen har i nutiden gentaget Tang Kristensens fodrejse ud på den jyske hede i efteråret 1873 til småkårsfolk for at hente folkeminder. Et enestående værk om ETK og hans meddelere – med fint billedstof.
 • Ole Bergh: Til fods med Evald Tang Kristensen (Gyldendal 1989) En god og grundig biografi med omfattende beskrivelser af ETK’s livsværk.

B. Nyere gennemskrevne udgivelser af ETK’s værker

 • Annemarie Krarup (tekst) & Mats Rehnmann (illustrationer): Skamløse eventyr (Vandkunsten 2018) Et saftigt udvalg af Tang Kristensens erotiske eventyr genfortalt i et nutidigt sprog)
 • Vibeke Arndal: Eventyr fra Jylland 1-3 (Odense Universitetsforlag 1998) En nudansk gengivelse af Tang Kristensens oprindelige udgivelser.
 • Leif Varmark: Kvindeeventyr 1-2 (Politisk Revy 1994-95) 
 • Leif Varmark: Skrækeventyr for Børn og Voksne (Politisk Revy 1994) Varmarks tekster stammer hovedsageligt fra ETK, men der er også  enkelte andre kilder.
 • Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen: Skattegraveren (Dansklærerforeningen 1983) En samling til undervisningsbrug, tematisk opdelt og forsynet med efterskrift.

C. Ældre udgivelser

 • Æventyr fra Jylland, 1895
 • Danske Dyrefabler og Kjæderemser, 1896
 • Danske Børnerim, Remser og lege, 1896

På Wikipedia findes desuden mange henvisninger til digitaliserede udgaver af ETK’s viser, sagn og eventyr.

D. Billedmateriale og præsentation af meddelere

Evald Tang Kristensen og Peter Olsen: Gamle Kildevæld (Arnold Busck 1981) Enestående fotodokumentationer og præsentationer af ETK’s meddelere.


Samlet og skrevet af Anna Grethe Bech

Fortællernes og kredsenes egen videndeling

Moesgård Fortællefestival 2006-2011

I 6 år blev der afholdt fortællefestival på Moesgård Museum ved Aarhus. Inspirationen kom fra moderen til mange festivaler: Den årlige Lejrefestival. Østjyske fortællere, som havde været med der, begyndte at stikke hovederne sammen og lægge planer om en fortællefestival i Østjylland. Et par stykker havde en kontakt til museets ledelse, og hurtigt kom et samarbejde i gang mellem museet, nogle fortællere i Aarhus, Ry Fortællekreds og Randers Fortællerne.

Det første år var der en lidt løs organisation, for der manglede erfaring, og nogle aftaler løb ud i sandet. Heldigvis fik vi god støtte fra de erfarne fortællere og musikere, Katrine Faber og Aksel Striim, så vi kunne præsentere et varieret program med blandt andre Vigga Bro og Kirsten Tonsgaard som trækplastre. 

Invitationen til fortællefestivalen lød sådan her:

Besøg den gamle herregård, hvor det denne weekend summer af fantastiske, finurlige og fascinerende historier fortalt af nogle af Østjyllands bedste fortællere.

Historierne fortælles på en række intime og stemningsfyldte fortællestationer – i museets udstilling, i Thaihuset, og ved vikingehusene.

Tag børnene, kæresten, konen, manden, naboerne, kollegerne, veninderne eller andre du holder af med til en skøn og inspirerende dag, hvor I bare kan læne jer tilbage og nyde den ene gode historie efter den anden. Festivalen har både et familieprogram og et voksenprogram. 

Medbring gerne et skovturstæppe, en ekstra trøje, madkurv og solcreme – og kombiner oplevelsen med en tur i parken eller museets udstillinger.

Det lykkedes at få lokket både østjyder og enkelte folk langvejsfra til festivalen, og vi kunne afslutte den med at lytte og danse til Vikingeorkestret Krauka, som Aksel Striim var en del af.

Efterhånden fik vi dannet ”Foreningen Moesgård Fortællefestival”, hvor der var 5 medlemmer i bestyrelsen. En medarbejder fra Moesgård Museum, Lene Birgitte Mirland, var født medlem af bestyrelsen, og undertegnede blev formand. På den måde var det tætte samarbejde med museet sikret. Vi havde rigtig gode rammer for festivalen i det smukke område omkring herregården og inde i udstillingen. Hvis vejret var dårligt, var der altid en plan B med gode lokaler i udstillingen eller inde på herregården.

Der var dog også krav til Fortællefestivalen fra museets side. Der skulle være nogle fortællinger, som havde relationer til museets særudstillinger. Derfor holdt vi altid en forberedelsesdag for fortællerne, hvor museets medarbejdere præsenterede årets særudstilling og var klar til at svare på spørgsmål. Derefter gik det løs med workshops i relation til udstillingen. Det kunne være udstillinger om perler, om Knud Rasmussens rejser eller om ismumien Ötzi, der lå glemt i en gletcher i 5000 år. Nogle udstillinger var lettere at knytte an til end andre, men samlet set var det en god udfordring for fortællekredsene.

At skabe den nødvendige økonomi var altid et udfordrende arbejde. Museet trykte programmerne og stod for PR, og vi fik halvdelen af entréindtægten i den weekend, hvor festivalen blev afholdt, men vi søgte mange fonde, og fik blandt andet støtte fra Nordea, Tuborgs Grønne Fond og Jyllands Postens Fond.

Efter at vi havde afholdt Moesgård Fortællefestival i 6 år, sluttede et spændende samarbejde. Museet skulle lukke i 2 år på grund af ombygning, og dermed var det umuligt at afholde festival. ”Foreningen Moesgård Fortællefestival” blev nedlagt i 2011, men to livskraftige børn af foreningen dukkede op samme år, nemlig foreningen ”Fortællere i Østjylland” (www.fortaellereiostjylland.dk ), som bl.a. arrangerer Fortællesalon på DOKK1, og Fortællecaféen (www.fortaellecafe.wordpress.com ),som afholder månedlige fortællecafeer i Aarhus. 

Anna Grethe Bech, Fhv. formand for Foreningen Moesgård Fortællefestival

 Fortælle Akademiet 2018-2020

En erfaringsåre for kommende fortælleruddannelser

Fortælle Akademiet blev til i et samarbejde mellem Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole og Historiefortæller Ingrid Hvass. Udviklingsarbejdet begyndte i sommeren 2015 med et seminar, hvor mange fortællere fra hele Danmark medvirkede. De enkelte moduler er udviklet sammen med underviserne. Fortælle Akademiet har haft base i Det runde hus i ”Forundringens have” på Vestjyllands Højskole – i Velling, en landsby i Ringkøbing-Skjern kommune.

Vis din egen podcast på din egen hjemmeside

Brugsanvisning: Efter at Thomas Kirk og Trine Thorendahl nu igennem lidt over et år har knoklet med at få FIDA-podcasten ud i verden, så synes jeg tiden er kommet til at give de to en kæmpe applaus. Ud over at klappe, så kan vi vise vores taknemmelighed ved at brede formatet endnu længere ud. Det kan vi f. eks. gøre på den måde, at vi lægger vores eget bidrag til podcast-serien frem på vores egen hjemmeside. Hvordan det rent teknisk kan gøres, vil jeg forsøge at formidle

Læs hele brugsanvisningen her

INVITATION

Ved at sætte plads af til videndeling, lægger vi op til, at du deler ud af din erfaring med at fortælle, med at organisere, med at samle en fortællekreds, med at øve, med at skaffe jobs, med at finde lærere og uddannelser.
Vi lægger også gerne plads til dokumentation i form af tekst, lyd, video, foto, tryksager, plakater med mere.  Og hvis du har det hele i hovedet, så fortæl!

Begynd med at tage kontakt, så aftaler vi nærmere.
Pia Sigmund
Carsten Legaard


Arkiv

Dyt-dyt: Årets første storyslam
Live-fortællingerne sætter op i gear til årets første Storyslam 4. april på Teater Katapult i Århus. Fortællerne er almindelige mennesker,[...]
Udfordring til de kreative
Der var engang et eventyr. Sådan indledes en lille animeret billedfortælling på FIDAs hjemmeside, og det har nu været indledningen[...]
Intuitive fortællinger i Thisted
Det skulle have været på Fortællingens Dag, men der gik Corona i det.Nu bliver det til noget på Cafe Grønningen[...]
Drillenissen blev ikke Månedens Fortæller i januar 2022
Drillenissen fik kørt så god og grundigt rundt med det mandlige medlem af udvalget og fik gjort et brutalt forsøg[...]
Nu åbner scenerne: Brug dem! Støt dem!
Vi skal sidde med lidt større afstand til de øvrige gæster, og vi skal vise et corona-pas eller en dugfrisk[...]
Dansk jul with all the tales
Svend-Erik Engh har i 2020 gjort online storytelling meget synlig med sine engelsksprogede storyteller duetter på videomøde-platformen Zoom. Nu kommer[...]
Historiefortællere gør indsats imod ensomhed
Fortællerforlaget Storybox.dk benytter julemåneden til at gøre en indsats imod ensomhed. Forlaget vil dele julehistorier og julelege med ensomme danskere.[...]
Få, men ansvarlige billetter
Der er få, men ansvarlige billetter til en søndag med nærvær & fællesskab. Marianne van Toornburg, Mikkel Grue & Susan[...]
Åben Scene i Kalundborg
I Kalundborg prøver de at trodse Corona og inviterer til delvist åben scene den 29. november kl 15:15. Publikum opfordres[...]
Fortællecafé i Aarhus
På Fairbar, Klostertorvet 6, 8000 Århus, er der Fortællecafé den anden tirsdag i måneden kl.19.30 – 21.30. Du vil møde[...]
Rundt om Blixen: Cafeaften i Helsingør torsdag 17. september
Fru Blixen flytter for en aften fra Rungstedlund til Helsingør, hvor man på Lagoni Kaffebar kan stifte bekendtskab med noget[...]
Fortællekursus i København
Pernille Stockfleth og Mariane Josefsen udbyder dette forår endnu et kursus i fortælling. Det sker i København, i Havnestadsklinikkens Fysioterapi,[...]
Hans Laurens  besøger Mariannes dagligstue
Hans Laurens har flere gange besøgt dagligstuerne i Vordingborg og har glædet alle med sine skønne fortællinger. 11. marts klokken[...]
Historier om dengang børn kunne lege selv
Allan Freimann fra Svendborg Fortællekreds fortæller ‘Jørgen-Historier’ torsdag den 27. februar kl. 19 i Svendborg Forsamlingshus. Jørgen-Historier er personlige fortællinger[...]
Aske Ebbesen Workshop efter generalforsamling
Årets workshop ved FIDAs generalforsamling bliver med Aske Ebbesen om gestik i fortælling. Vi vil se og høre eksempler, afprøve[...]
Beatfortælling – hvad er nu det?
Beatfortælling. Det er, når en fortælling har så meget beat, at den får hjertet til at slå hurtigere. Og musikken har[...]
Fortællecafé i Fairbar
Gå ikke glip af Aske Ebbesens optræden på Fortællecaféen på Fairbar i Århus den 20. februar klokken 19.30-22.00. Aske tager[...]
Levende Litteratur i Svendborg
Levende litteratur, hedder en række formiddagsfortællinger i Svendborg Forsamlingshus i foråret 2020. Den første onsdag i månederne februar, marts, april[...]
Fortællingens Dag i Holstebro
Fortællegruppen Vestjyllands Fortællere inviterer igen til en times fortællinger i Det Gamle Rådhus i Holstebro d. 24 januar fra kl[...]

Generalforsamlinger