Viden

FORTÆLLE LITTERATUR

Mundtlig retorik i danskfaget


Mundtlig retorik i danskfaget
Af Peter Fregerslev
Forlaget Samfundslitteratur 2022

Med denne udgivelse er historiefortælling og andre former for mundtlighed på vej til at genindtage sin centrale plads i læreruddannelsen i Danmark. Med sit solide fundament i klassisk retorik, grundige didaktiske overvejelser, masser af referencer og ideer samt et åbent syn for mundtlighedens udfordringer og muligheder blandt nutidens og fremtidens lærere. Jeg ønsker bogen alt det bedste i fremtidens læreruddannelse, skriver Jens Peter Madsen. Han tilføjer, at også erfarne lærere kan finde god inspiration og nye ideer i bogen.
Vilje & vilkår

Af Marianne Horsdal
Borgen 2000

Den gode fortælling er betydningssvanger - dvs. den kan forståes på mange måder - ligesom livet. Og elever som lytter, lærer derfor om livets flertydighed. Når elevers narrative kompetencer styrkes, bliver de gode til at forhandle betydning med andre, og de bliver bedre til empati og til at sætte sig ind i andres perspektiver.

Alt sammen nødvendigt for at hver enkelt elev styrkes til at fungere socialt, og for at vi sammen kan leve godt i et samfund, skriver Anette Jahn om denne nødvendige bog.

Nordisk Gudindekraft i solhjulets myter
Af Hanna Snorradóttir
Nordisk Visdomsportal 2021

"Vølven taler stadig, Nornerne spinder stadig, Freja har stadig visioner. De taler gennem os, igennem ordene, tankerne, handlingerne, dansen og kærligheden. Hvis vi tillader det! Denne bog er en bro til denne tilladelse. Et pas, der giver adgang til den nordiske mytologis helende verden. For at kunne begå os i den verden, må vi kunne tale det sprog, man taler der. Denne bog er en rejsefører ud i dette land, en introduktion til et glemt sprog."
Lars Muhl, forfatter, mystiker og musiker

Nordisk gudindekraft i solhjulets myter


MAGI
Af Vigga Bro
Lindhardt&Ringhof 2020

Langt om længe en ny lærebog og levnedsfortælling fra Vigga Bro, hvis "Orkanens Øje" har været udsolgt i årtier. Henvender sig primært til viderekomne fortællere; men der er noget at hente for alle, som ønsker at åbne tilhørernes hjerter og sanser

Podcastbogen
Af Dorte Palle og Tor Arnbjørn
Forlaget Ajour

I Podcastbogen viser Dorte Palle og Tor Arnbjørn, hvordan man forvandler en løs idé til en fær­digproduceret podcast. De kommer dermed omkring alle facetter af arbejdet med lyd: program­typerne, den gode vært, sproget og speaken, interviewet, fortællingen, idéudviklingen og kon­ceptet samt finansieringen.  

Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn
Af Anette Wilhjelm Jahn
Dansk Pædagogisk Forum 2018

Bogen kan inspirere dig til at komme i gang med at fortælle mere for børn. Måske fortæller du allerede og har brug for noget ny input. Og måske er du helt nybegynder og leder efter hjælp til at slippe bogen og komme i gang med at fortælle frit.

Tid til fortælling
Af Karin Flensborg & Kirsten Thonsgaard
Forlaget Klim


At fortælle historier - I juraen, i litteraturen og i livet
Af Jerome S. Bruner
Akademisk Forlag
I serien Læringsarenaer

Storytelling - fra don Quixote til Lars Larsen
Af Rigmor Kappel Schmidt
Aarhus Universitetsforlag


Narrativ forskning - tilgange og metoder
Af Inger Glavind Bo, Trine Lund Thomsen & Ann-Dorte Christensen
Hans Reitzels Forlag, i serien Sociologi

Storytelling i undervisningen

Storytelling i undervisningen - 42 gode historier til lærere og pædagoger
Af Nanna Paarup & Søs Rask Andresen
Dansk Psykologisk Forlag, i serien Værktøjer til klasseledelse

Fortællingen - teori og analyse
Af Annemette Hejlsted
Forlaget Samfundslitteratur


Det fortællende barn - sådan gør du børnehavebørn til fantastiske fortællere
Af Pia Thomsen
i serien Sprog, udvikling og læring, DAFOLO

Fortælleværksted

Fortælleværksted – Kreativt sprogarbejde med børn
Af Lene Brok og Jane Hyldgaard
Akademisk Forlag

"Bogen indeholder alt, hvad man skal bruge til et sprogligt projekt med børn. Den viser på en ambitiøs og anerkendende måde vigtigheden af sprogarbejdet med børn i alderen fire-syv år.
Folkeskolen

Tilværelsens fortællinger. Tilegnelse og anvendelse

2017, Hans Reitzels Forlag

Marianne Horsdal, professor emerita ved Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber, beskriver i bogen de narrative kompetencers mange fordele, og hun underbygger dem med forskningsresultater fra hele verden.

Marianne Horsdal: ”Tilværelsens fortællinger. Tilegnelse og anvendelse”, 2017
Orkanens Øje, Vigga Bro

Orkanens øje - en bog om folkelig historie-fortælling og dens sceniske fremstilling. 
Forlaget Drama. Udsolgt fra Forlaget, men findbar på folkebibliotekerne

Pædagogik og fortælling - at fortolke, forstå og forny pædagogisk praksis
Af Hanne Hede Jørgensen, Line Togsverd &
Jan Jaap Rothuizen
Forlaget Samfundslitteratur

Storylinebogen

Storylinebogen

Af Cecilie Falkenberg & Erik Håkonsson

Fortællingen er tilbage i undervisningen. Storylinemetoden genindfører den magiske fortælling i klasseværelset og lader elevernes forestillinger og fantasi danne grundlaget for undervisningen.

Fortælling og fællesskab

Af Lene Andersen & Marianne Holm Pedersen

En tidsskriftartikel på blot 6 A4-sider, men svært anbefalelsesværdig. I samme nummer af tidsskriftet (Kulturstudier, årgang 1, nr. 2, 2010) er der flere gode artikler om samme emne.

PSST! Har du et forslag til litteraturlisten? Hit med det

Kilder til Evald Tang Kristensen

A. Biografisk materiale

Et godt sted at starte er på Det Kongelige Bibliotek

 • Palle Ove Christiansen: De Forsvundne – Hedens sidste fortællere (Gads Forlag 2011) Etnolog og historiker Palle Ove Christiansen har i nutiden gentaget Tang Kristensens fodrejse ud på den jyske hede i efteråret 1873 til småkårsfolk for at hente folkeminder. Et enestående værk om ETK og hans meddelere – med fint billedstof.
 • Ole Bergh: Til fods med Evald Tang Kristensen (Gyldendal 1989) En god og grundig biografi med omfattende beskrivelser af ETK’s livsværk.

B. Nyere gennemskrevne udgivelser af ETK’s værker

 • Annemarie Krarup (tekst) & Mats Rehnmann (illustrationer): Skamløse eventyr (Vandkunsten 2018) Et saftigt udvalg af Tang Kristensens erotiske eventyr genfortalt i et nutidigt sprog)
 • Vibeke Arndal: Eventyr fra Jylland 1-3 (Odense Universitetsforlag 1998) En nudansk gengivelse af Tang Kristensens oprindelige udgivelser.
 • Leif Varmark: Kvindeeventyr 1-2 (Politisk Revy 1994-95) 
 • Leif Varmark: Skrækeventyr for Børn og Voksne (Politisk Revy 1994) Varmarks tekster stammer hovedsageligt fra ETK, men der er også  enkelte andre kilder.
 • Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen: Skattegraveren (Dansklærerforeningen 1983) En samling til undervisningsbrug, tematisk opdelt og forsynet med efterskrift.

C. Ældre udgivelser

 • Æventyr fra Jylland, 1895
 • Danske Dyrefabler og Kjæderemser, 1896
 • Danske Børnerim, Remser og lege, 1896

På Wikipedia findes desuden mange henvisninger til digitaliserede udgaver af ETK’s viser, sagn og eventyr.

D. Billedmateriale og præsentation af meddelere

Evald Tang Kristensen og Peter Olsen: Gamle Kildevæld (Arnold Busck 1981) Enestående fotodokumentationer og præsentationer af ETK’s meddelere.


Samlet og skrevet af Anna Grethe Bech

Fortaeller

Har du mon tænkt over, hvilke kompetencer du bruger, når du arbejder med mundtlig historiefortælling? Kompetencer i mundtlig historiefortælling, i daglig tale kompetencemodellen, ligger nu tilgængelig for alle til download her – lige til at printe ud og anvende. Tryk på modellen herunder for at downloade eller printe. Modellen fylder to A4 ark, og print foregår nemmest, hvis du har downloadet filerne til egen pc først: Fortælling i 8 farver

Få det hele med ...

Skolens fortælle-manifest


Fortællere i Danmark – FIDA – slår her på tromme for, at den mundtlige fortælling får et come-back i folkeskolen. Både de mundtlige fortællinger fra læreren, hvor de levende fortællinger vækker elevernes nysgerrighed, gør dem videbegærlige og får dem til at huske den viden, der knytter an til historierne. Og de mundtlige fortællinger, som eleverne selv kan skabe og fremføre, så eleverne på den måde bliver fortrolige med at stille sig frem og tage ordet - et vigtigt redskab i vores demokrati. Folkeskolen står over for et kvantespring med en ny folkeskolelov på vej, ´en frihedsmodel´ som den kaldes. Med fokus på det relationelle, på at lytte til hinanden og på at skabe sammen – og i dette billede passer fortællingen ind som fod i hose.

Fortællere i Danmark tilbyder at samarbejde med f. eks. professionsskolerne omkring en model, som styrker og opgraderer den mundtlige fortælling ude på skolerne. 

 • Der etableres en fortælle-efteruddannelse med flere moduler, der uddanner fortælle-ambassadører, der kan bringe inspirationen ud på hver enkelt skole. 
 • Der tilbydes fortællekurser med konkrete fortælleredskaber, der straks kan bruges, og som er målrettet de enkelte fag og trin. 
 • Hver skole får en fortælle-kontaktlærer, der får et budget til at styrke fortællingen på skolen.
 • Eleverne møder op gennem skoletiden professionelle fortællere, der giver dem kunstneriske oplevelser. 
 • Eleverne øver sig i at fortælle mundtligt, også for de mindre klasser.
 • I hver kommune oprettes lokale kataloger over frivillige, som gerne vil fortælle om egne oplevelser for eleverne. Det kan inddeles efter temaer som Da morfar var dreng, Den kolde krig, jul i gamle dage, Genforeningsfortællinger mm. De frivillige fortællere deltager i et årligt fortællekursus med en professionel fortæller.
 • Hver skole har sin årlige fortællefestival, som skolen selv skaber. Her oplever de professionelle fortællere, frivillige fortællere, læreres og elevers egne fortællinger.

Den mundtlige fortælling har så mange fordele. Fortællingen skaber sammenhæng og mening. Fortælling giver fælles oplevelser. Fortællingen tvinger os til at sætte os i andres sted, og det er netop grundvilkåret for vores demokrati. Fortællingen giver forståelse og perspektiv. Fortælling kan styrke identiteten og selvfølelsen. Erfaringer fra forløb, hvor skolebørn fortæller, viser en bedret sprogforståelse, både mundtligt og skriftligt. Hjerneforskning viser, at man aktiverer større områder af hjernen, når der fortælles. Lytteevne og hukommelse trænes. Og alle fag har et overflødighedshorn af historier, der kan øge elevernes faglighed og sociale kompetencer. Når eleverne selv fortæller, udvikler de erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder, ligesom de får en baggrund for at tage stilling og handle. Øvelse i mundtlig performance smitter af på alle skolens fag.

Fortællere i Danmark har samlet et katalog over en del af den righoldige internationale forskning omkring fortælling. I kataloget opridses dokumentation for forskning inden for både hjerneforskning og social- og psykologisk forskning. Resultaterne er overbevisende og positive.

 

Vedtaget 19. marts 2022 på Fortællere i Danmarks generalforsamling 

Kontakt: Pia Sigmund, formand for foreningens skoleudvalg, historiker og tidligere folkeskolelærer.

pia@historiebazaren.dk

Tel. 24803106

www.historiebazaren.dk

Fortælling i skolen – dokumentation af væsentlige videnskabelige arbejder i landene omkring os

FESTival 2021 Program & dokumentation

Fortællernes og kredsenes egen videndeling

Randers Fortællerne har fortalt historier i 30 år og inviterer derfor til en fornøjelig eftermiddag med historiefortælling søndag den 2. oktober kl. 14.00 -16.00 i Underværket på Teaterskolen “Kastali’a”, Stemannsgade 9 A, 1.sal, Randers. Billetter, kun i forsalg, á 75 kr. inkl. bobler og lidt sødt kan købes på https://www.yourticket.dk/arrangeme…/15369/som-tiden-gaar/

FÅ HELE HISTORIEN

Husket af Anna Grethe Bech, Fhv. formand for Foreningen Moesgård Fortællefestival Moesgård fortællefestival på Moesgård Museum ved Aarhus levede i seks år fra 2006 til og med 2011. Inspirationen kom fra moderen til mange festivaler: Den årlige Lejrefestival. Østjyske fortællere, som havde været med der, begyndte at stikke hovederne sammen

FÅ HELE HISTORIEN

I 1997 tog Lena Bjørn og Pia Gredal initiativ til at skabe Odense Fortællekreds. Lige siden har glade amatører og dygtige professionelle, odenseanere og fynboer, unge og ældre fortalt tusinder af historier – under OFs mangfoldige og rummelige paraply.Hvorfor kom der fokus på den mundtlige fortælling? Hvilke kræfter gjorde det

FÅ HELE HISTORIEN

Fortælle Akademiet 2018-2020

En erfaringsåre for kommende fortælleruddannelser

Fortælle Akademiet blev til i et samarbejde mellem Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole og Historiefortæller Ingrid Hvass. Udviklingsarbejdet begyndte i sommeren 2015 med et seminar, hvor mange fortællere fra hele Danmark medvirkede. De enkelte moduler er udviklet sammen med underviserne. Fortælle Akademiet har haft base i Det runde hus i ”Forundringens have” på Vestjyllands Højskole – i Velling, en landsby i Ringkøbing-Skjern kommune.

Vis din egen podcast på din egen hjemmeside

Brugsanvisning: Efter at Thomas Kirk og Trine Thorendahl nu igennem lidt over et år har knoklet med at få FIDA-podcasten ud i verden, så synes jeg tiden er kommet til at give de to en kæmpe applaus. Ud over at klappe, så kan vi vise vores taknemmelighed ved at brede formatet endnu længere ud. Det kan vi f. eks. gøre på den måde, at vi lægger vores eget bidrag til podcast-serien frem på vores egen hjemmeside. Hvordan det rent teknisk kan gøres, vil jeg forsøge at formidle

Læs hele brugsanvisningen her

INVITATION

Ved at sætte plads af til videndeling, lægger vi op til, at du deler ud af din erfaring med at fortælle, med at organisere, med at samle en fortællekreds, med at øve, med at skaffe jobs, med at finde lærere og uddannelser.
Vi lægger også gerne plads til dokumentation i form af tekst, lyd, video, foto, tryksager, plakater med mere.  Og hvis du har det hele i hovedet, så fortæl!

Begynd med at tage kontakt, så aftaler vi nærmere.


Pia Sigmund
Carsten Legaard

Arkiv

Østjyllands Fortællere fejrer første ti år
Fortællere i Østjylland fejrer 10-års jubilæum lørdag den 8. oktober kl. 10-16 på Dokk1 i Århus. Fortællere i Østjylland inviterer[...]
Randers Fortællerne fejrer rund fødselsdag
Randers Fortællerne har fortalt historier i 30 år og inviterer derfor til en fornøjelig eftermiddag med historiefortælling søndag den 2.[...]
Medlemsmøde med faglig læring og visioner
Det er lige om lidt. Det er faktisk på søndag. Den 2. oktober. Klokken 10 på Sønder Boulevard, 1720 København[...]
Historiefortælling i 8 farver: Kompetencer i mundtlig historiefortælling
Har du mon tænkt over, hvilke kompetencer du bruger, når du arbejder med mundtlig historiefortælling? Kompetencer i mundtlig historiefortælling, i[...]
Dyt-dyt: Årets første storyslam
Live-fortællingerne sætter op i gear til årets første Storyslam 4. april på Teater Katapult i Århus. Fortællerne er almindelige mennesker,[...]
FEST 2022 i Vilnius åben for tilmeldinger
I år er den årlige europæiske konference for historiefortællere i Vilnius i Litauen den 1.-4. juni. Der er netop åbnet[...]
Udfordring til de kreative
Der var engang et eventyr. Sådan indledes en lille animeret billedfortælling på FIDAs hjemmeside, og det har nu været indledningen[...]
Intuitive fortællinger i Thisted
Det skulle have været på Fortællingens Dag, men der gik Corona i det.Nu bliver det til noget på Cafe Grønningen[...]
World Storytelling Day 2022 March 20
World Story Telling Day bliver fejret hvert år omkring forårsjævndøgn. De sidste snart 20 år har der været fortælle aktiviteter[...]
FEST efterlyser eksperter
FEST og SMK University of Applied Social Sciences inviterer det internationale fortællersamfund til den årlige FEST-konference 2022 i Vilnius, Litauen[...]
Fortællingens Dag 2022
Fortællingens Dag 2022 Evald Tang Kristensen (i midten) brugte ved flere lejligheder en fonograf til at optage visesang. Her sammen[...]
Drillenissen blev ikke Månedens Fortæller i januar 2022
Drillenissen fik kørt så god og grundigt rundt med det mandlige medlem af udvalget og fik gjort et brutalt forsøg[...]
Nu åbner scenerne: Brug dem! Støt dem!
Vi skal sidde med lidt større afstand til de øvrige gæster, og vi skal vise et corona-pas eller en dugfrisk[...]
Dansk jul with all the tales
Svend-Erik Engh har i 2020 gjort online storytelling meget synlig med sine engelsksprogede storyteller duetter på videomøde-platformen Zoom. Nu kommer[...]
Historiefortællere gør indsats imod ensomhed
Fortællerforlaget Storybox.dk benytter julemåneden til at gøre en indsats imod ensomhed. Forlaget vil dele julehistorier og julelege med ensomme danskere.[...]
Få, men ansvarlige billetter
Der er få, men ansvarlige billetter til en søndag med nærvær & fællesskab. Marianne van Toornburg, Mikkel Grue & Susan[...]
Åben Scene i Kalundborg
I Kalundborg prøver de at trodse Corona og inviterer til delvist åben scene den 29. november kl 15:15. Publikum opfordres[...]
Fortællecafé i Aarhus
På Fairbar, Klostertorvet 6, 8000 Århus, er der Fortællecafé den anden tirsdag i måneden kl.19.30 – 21.30. Du vil møde[...]
Rundt om Blixen: Cafeaften i Helsingør torsdag 17. september
Fru Blixen flytter for en aften fra Rungstedlund til Helsingør, hvor man på Lagoni Kaffebar kan stifte bekendtskab med noget[...]

Generalforsamlinger

Gør noget godt for dig selv i dag

Bliv medlem af Fortællere i Danmark