Interessegrupper

Foreningens ide er at vi i høj grad bygger på aktive medlemmer i interessegrupper. Lige nu er der følgende grupper:

  1. Fortælling for børn 0-6 år
  2. Fortælling i skolen
  3. Fortællingens dag
  4. Professionelle fortællere
  5. Viden og dokumentation

Et klik på gruppens navn giver dig yderligere info. Du er velkommen til at melde dig ind i en gruppe eller selv oprette
en gruppe i foreningens regi (mindst to personer)

Bestyrelsen

Esther Rützou, kasserer

Esther Rützou, kasserer

Susan Ørum, suppleant

Susan Ørum, suppleant

Thomas Kirk, suppleant

Thomas Kirk, suppleant

Du kan sende en mail til et bestyrelsesmedlem, når du klikker på et navn.

Formand, sekretær og kasserer vælges for to år af gangen, suppleanter for ét år. Det er muligt at indtræde i bestyrelsen ved at opstille til valg på de årlige generalforsamlinger.

FIDA´s bestyrelse arrangerer hvert år et medlemsseminar og en generalforsamling. Her er der forskellige oplæg, workshops og diskussioner.


NORDISK SAMARBEJDE

FIDA har en god kontakt til de andre nordiske landes foreninger, og der er et fælles ønske om at styrke samarbejdet.


EUROPÆISK SAMARBEJDE

FIDA er medlem af FEST (Federation of European Storytellers)


Her kan du hente foreningens vedtægter:

Vedtægter FIDA