Interessegrupper

Fortællere i Danmark bygger i høj grad på aktive medlemmer og interessegrupper.

Lige nu er der følgende aktive grupper:

Et klik på gruppens navn giver dig yderligere information. Du er velkommen til at melde dig ind i en gruppe eller selv oprette en gruppe i foreningens regi (mindst to personer).

To interessegrupper er hvilende:

  • Fortælling med børn (0 – 6 år) 
  • Fortælling i skolen 

Bestyrelsen hører meget gerne fra fortællere, der vil være med til at genoplive disse centrale områder.

Bestyrelsen

Maria Junghans

Maria Junghans, formand
Kontakt til medier, beslutningstagere, samt nationale og internatio-nale netværk. Strategi og idéudvikling.

Peter Barner

Peter Barner-Rasmussen, Sekretær
Bestyrelsens referater, rutinesager på fidaformand@gmail.com, hjemmeside, møder mv.

esther rützou

Esther Rützou, kasserer

Susan Ørum

Susan Ørum, suppleant

Chanet Deleuran 2

Chanet Deleuran, suppleant

Du kan sende en mail til et bestyrelsesmedlem, når du klikker på et navn.

Formand, sekretær og kasserer vælges for to år af gangen, suppleanter for ét år. Det er muligt at indtræde i bestyrelsen ved at opstille til valg på de årlige generalforsamlinger.

FIDA´s bestyrelse arrangerer hvert år et medlemsseminar og en generalforsamling. Her er der forskellige oplæg, workshops og diskussioner, som er gratis for medlemmer.


NORDISK SAMARBEJDE

FIDA har en god kontakt til de andre nordiske landes foreninger for fortælling, og vi arbejder kontinuerligt på at styrke samarbejdet mellem landene i Norden.


EUROPÆISK SAMARBEJDE

FIDA er medlem af FEST (Federation of European Storytellers), hvor vi henter og bringer inspiration til hinanden, og løfter i flok for at sikre den mundtlige fortællings udbredelse og udvikling.


Her kan du hente foreningens vedtægter:

Vedtægter FIDA