Interessegrupper

Fortællere i Danmark bygger i høj grad på aktive medlemmer og interessegrupper.

Lige nu er der følgende aktive grupper:

  • Professionelle fortællere [Beskrivelsen er på vej]
  • Viden og dokumentation [Vi savner dit input og din medvirken!]
  • Fortælling i skolen [gruppen ledes af Pia Sigmund og aflægger beretning på generalforsamlingen 19. marts 2022]

Et klik på gruppens navn giver dig yderligere information. Du er velkommen til at melde dig ind i en gruppe eller selv oprette en gruppe i foreningens regi (mindst to personer).

Denne interessegruppe er hvilende:

  • Fortælling med børn (0 – 6 år) 

Bestyrelsen hører meget gerne fra fortællere, der vil være med til at genoplive disse centrale områder.

Bestyrelsen

Maria Junghans

Maria Junghans, formand
Medlemspleje

Peter Barner-Rasmussen

Peter Barner-Rasmussen, Regnskaber, økonomi, medlemskartotek

Chanet Deleuran

Chanet Deleuran, Nyhedsbreve, SOME

Jesper la Cour

Jesper la Cour, suppleant
Medlemsmøde med mere.

Lena Bjørn

Lena Bjørn, suppleant
Sekretær, medlemsmøde, medlemspleje

Du kan sende en mail til et bestyrelsesmedlem, når du klikker på et navn.

Formand, sekretær og kasserer vælges for to år af gangen, suppleanter for ét år. Det er muligt at indtræde i bestyrelsen ved at opstille til valg på de årlige generalforsamlinger.

FIDA´s bestyrelse arrangerer hvert år et medlemsseminar og en generalforsamling. Her er der forskellige oplæg, workshops og diskussioner, som er gratis for medlemmer.


NORDISK SAMARBEJDE

FIDA har en god kontakt til de andre nordiske landes foreninger for fortælling, og vi arbejder kontinuerligt på at styrke samarbejdet mellem landene i Norden.


EUROPÆISK SAMARBEJDE

FIDA er medlem af FEST (Federation of European Storytellers), hvor vi henter og bringer inspiration til hinanden, og løfter i flok for at sikre den mundtlige fortællings udbredelse og udvikling.


Her kan du hente foreningens vedtægter:

Vedtægter FIDA